PENNSYLVANIA

"The Keystone State"

Denne siden presenterer de gamle kongressdistriktene og de nåværende kongressrepresentantene, og vil eksistere frem til januar 2019. De nye distriktene og kandidatene for 2018 finner du her.

Trykk her for mer valgstoff om Pennsylvania.

Valg­menn: 20 valg­menn. Penn­syl­vania anses som en moderat demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg, men Trump tok en knapp 49-48 seier i 2017.

  • Innbyggere: 12,802,503 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 6. mars (Senatet & guvernør) og 20. mars (Huset), 2018.
  • Primærvalg: 15. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 1 demo­krat, 1 republikaner.

Bob Casey Jr

Senator klasse 1: Bob Casey Jr (D)
Komiteer: Landbruks, finans, helse og skole.

Demokratisk kandidat: Bob Casey Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.03.18: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Jurist, delstatsrevisor og finansminister Bob Casey (f.1960), som er sønn av en tidligere guvernør ved samme navn, ble første gang valgt i 2006. Han ble gjenvalgt med 54% i 2012. For republikanerne stiller kongressmann Lou Barletta, delstatsrepresentant Jim Christiana og springfjærprodusent Joe Vodvarka.

Valg­nytt for setet.

Pat Toomey

Senator klasse 3: Pat Toomey (R)
Komiteer: Finans, budsjett, bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pat Toomey

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt republikansk i 2022. Forretningsmann Pat Toomey (f.1961) satt 6 år i Huset før han knepent tapte primærvalget til Senatet i 2004. Han var så leder for den fiskalkonservative lobbygruppen Club for Growth fra 2005 til 2009. Toomey vant et jevnt senatsvalg i 2010 og ble gjenvalgt med 49% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (18): 6 demokrater og 12 republikanere. Delstatens Høyesterett har bestemt en nytegning før valget i 2018.

Bob Brady

Distrikt 1
Representant: Bob Brady (D)
Komiteer: Administrasjon (mindretallsleder), forsvar.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+31) i 2018. Distriktet dekker det meste av Philadelphia langs Delawareelven og har 47% hvite, 32% svarte og 13% latinske velgere. Snekker og fagforeningsaktivist Bob Brady (f.1945) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 1998 og tok 82% i 2016. Han stiller ikke til gjenvalg.

Valg­nytt for setet.

Dwight Evans

Distrikt 2
Representant: Dwight Evans (D)
Komiteer: Landbruk, småbedrift.

Demokratisk kandidatDwight Evans
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+40) i 2018. Distriktet omfatter resten av Philadelphia, hovedsaklig svarte strøk. Det har 32% hvite og 56% svarte velgere. Det er ett av de mest demokratiske i landet. Delstatsrepresentant Dwight Evans (f.1954) slo ut den sittende kongressmannen i primærvalget i 2016 og tok deretter 90% i november.

Valg­nytt for setet.

Distrikt 3
Representant: Mike Kelly Jr (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Kelly Jr

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter den nordlige halvdel av det vestlige Pennsylvania, inkludert hele kyststripen langs Lake Erie. Det har 93% hvite velgere. Forretningsmann og bystyremedlem Mike Kelly (f.1948) slo ut en demokrat i 2010, og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Scott Perry

Distrikt 4
Representant: Scott Perry (R)
Komiteer: Utenriks, sikkerhet, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Scott Perry

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet er nytegnet og omfatter nå de sørlige sentrale deler av staten, inkludert Gettysburg og mesteparten av delstatshovedstaden Harrisburg. Det har 86% hvite velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Scott Perry (f.1962)ble første gang valgt i 2012 og tok 66% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Glenn Thompson

Distrikt 5
Representant: Glenn Thompson (R)
Komiteer: Landbruk, naturressurs, utdanning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Glenn Thompson

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet, som er det klart største i Pennsylvania, ligger i de nordvestlige og nordlig sentrale strøk av staten. Det har 94% hvite velgere. Forretningsmann Glenn Thompson (f.1959) ble første gang valgt i 2008 og tok 67% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Ryan Costello

Distrikt 6
Representant: Ryan Costello (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 27.04.18: Trolig repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter forsteder vest og nordvest for Philadelphia og har 88% hvite velgere. Det ble tegnet litt mer konservativt i 2010 og jurist og fylkesråd Ryan Costello (f.1976) holdt det for republikanerne i 2014. Han tok 57% i 2016, men stiller ikke til gjenvalg.

Valg­nytt for setet.

Distrikt 7
Representant: Pat Meehan (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.05.18: Trygt repub­li­kansk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter vestlige forsteder av Philadelphia, og har en form kun en mor kan elske. Det har 88% hvite velgere. Jurist Pat Meehan (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og tok 60% i 2016. Han ble imidlertid beskyldt for seksuell trakassering og gikk av 27. april. Det vil bli avholdt et suppleringsvalg i det gamle distriktet samtidig med det ordinære valget i november.

Valg­nytt for setet.

Brian Fitzpatrick

Distrikt 8
Representant: Brian Fitz­pat­rick (R)
Komiteer: Utenriks, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBrian Fitzpatrick 

Vur­de­ring 08.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige deler av Philadelphias forsteder. Det har 88% hvite velgere. Advokat og tidligere FBI-agent Brian Fitzpatrick (f.1973) tok over setet fra sin bror, med 55% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Bill Shuster

Distrikt 9
Representant: Bill Shuster (R)
Komiteer: Transport (leder), forsvar.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet ligger i det sørvestlige Pennsylvania, og inkluderer Altoona. Det har 95% hvite velgere. Forretningsmann Bill Shuster (f.1960) tok over setet fra sin far da han vant et suppleringsvalg i 2011. Han tok 63% i 2016, men stiller ikke til gjenvalg.

Valg­nytt for setet.

Tom Marino

Distrikt 10
Representant: Tom Marino (R)
Komiteer: Utenriks, justis, sikkerhet.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Marino

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet  omfatter det nordøstlige hjørnet og sentrale deler av staten. Det har 93% hvite velgere. Jurist Tom Marino (f.1952) slo ut en moderat demokrat i 2010 og tok 70% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Lou Barletta

Distrikt 11
Representant: Lou Bar­letta (R)
Komiteer: Utdanning, sikkerhet, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet ligger i de sentrale og østlige deler av staten, og inkluderer litt av delstatshovedstaden Harrisburg. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og tidligere borgermester Lou Bar­letta (f.1956) tapte to ganger for den sittende demokraten, men beseiret ham i 2010. Setet ble tegnet om og gjort litt mer konservativt, og Barletta tok 64% i 2016. Han stiller til Senatet i 2018.

Valg­nytt for setet.

PA12 Keith Rothfus
Keith Rothfus

Distrikt 12
Representant: Keith Rothfus (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Keith Rothfus

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet ligger i det sørvestlige Pennsylvania, og ble tegnet om i 2011. Det inkluderer Johnstown og nordlige forsteder til Pittsburgh og har 94% hvite velgere. To demokrater ble tegnet inn i det, og jurist Keith Rothfus (f.1962) erobret setet fra vinneren av det demokratiske primærvalget i 2012. Han tok 62% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Brendan Boyle

Distrikt 13
Representant: Brendan Boyle (D)
Komiteer: Utenriks, budsjett.

Demokratisk kandidatBrendan Boyle
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+15) i 2018. Distriktet omfatter det nordvestlige Philadelphia med forsteder og har 66% hvite, 16% svarte, 9% latinske og 8% asiatiske velgere. Delstatsrepresentant Brendan Boyle (f.1977) holdt setet for demokratene i 2014 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Michael Doyle

Distrikt 14
Representant: Michael Doyle (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Michael Doyle
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trygt demo­kra­tisk (D+17) i 2018. Distriktet inkluderer hele byen Pittsburgh med forsteder, særlig mot nordøst. Det har 75% hvite og 19% svarte velgere. Politisk rådgiver Michael Doyle (f.1953) ble første gang valgt i 1994 og tok 74% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Charlie Dent

Distrikt 15
Representant: Charlie Dent (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.05.18: Svakt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet ligger i det østlige Pennsylvania, nord for Philadelphia. Det strekker seg fra Harrisburgs østlige forsteder til delstatsgrensen mot New Jersey og omfatter Allentown. Det har 83% hvite og 10% latinske velgere. Delstatsreresentant Charlie Dent (f.1960) ble første gang valgt i 2004 og tok 58% i 2016. Han tar ikke gjenvalg i 2018 og vil gå av i mai. Det vil bli avholdt et suppleringsvalg i det gamle distriktet samtidig med det ordinære valget i november.

Valg­nytt for setet.

Lloyd Smucker

Distrikt 16
Representant: Lloyd Smucker (R)
Komiteer: Budsjett, utdanning, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lloyd Smucker

Vur­de­ring 08.03.18: Trolig repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet ligger i de sørøstlige deler av staten og inkluderer Lancaster med forsteder. Det har 79% hvite og 13% latinske velgere. Delstatssenator og entreprenør Lloyd Smucker (f.1964) holdt setet for republikanerne med 54% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Matt Cartwright

Distrikt 17
Representant: Matt Cartwright (D)
Komiteer: Bevilgning, kontroll.

Demokratisk kandidat: Matt Car­twright
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.03.18: Trolig demo­kra­tisk (R+1) i 2018. Distriktet ligger i det østlige Pennsylvania og inkluderer Scranton. Det har 88% hvite velgere. Jurist Matt Car­twright (f.1961) beseiret den sittende kongressmannen i nominasjonsvalget i 2012 og tok 54% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Conor Lamb

Distrikt 18
Representant: Conor Lamb (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.03.18: Svakt demokratisk (R+11) i 2018. Distriktet ligger i statens sørvestlige hjørne og inkluderer Pittsburghs sørlige forsteder. Det har 95% hvite velgere. Psykolog og delstatssenator Tim Murphy (f.1952) ble første gang valgt i 2002 og hadde ingen motstandere i 2016. Han gikk av 21. oktober pga. en sexskandale og demokrat, advokat og veteran Conor Lamb tok en syltynn seier i suppleringsvalget.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet, bortsett fra delstatsrevisorvervet, som det ikke er noen begrensninger på.
Tom Wolf

Guvernør: Tom Wolf (D)

Demokratisk kandidatTom Wolf
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.03.18: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Den moderate forretningsmannen Tom Wolf (f.1948) slo ut en sittende republikaner i 2014 med 55%.

Valg­nytt for setet.

Mike Stack

Vise­gu­vernør: Mike Stack (D)

Demokratisk kandidatMike Stack
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.03.18: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres separat fra, men velges sammen med, guver­nøren. Demokratene nominerte delstatssenator Mike Stack (f.1963). Han får intern motstand fra biolog og tidligere viseborgermester i Philadelphia Nina Ahmad, prosjektmanager og veteran Aryanna Barringer, forretningskvinne og fylkesråd Kathi Cozzone,  borgermester i Braddock, John Fetterman, fylkesråd i Lancaster County Craig Lehman og forretningskonsulent Ray Sosa. For republikanerne stiller eiendomsutvikler Jeff Bartos (som har klistret seg til delstatssenator Wagner), Kathleen Ann Coder, fylkesråd i Montgomery County Joe Gale, forretningskvinne Peg Luksik og fylkesråd i Washington County og partiets kandidat til finansminister i 2012, Diana Vaughan (som har alliert seg med Mango).

Valg­nytt for setet.

Joe Torsella

Finans: Joe Torsella (D)

Demokratisk kandidatJoe Torsella
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Finansminister Rob Cord gikk av i slutten av januar 2015 og innrømmet at han var skyldig i korrupsjon. Demokratene holdt vervet med tidligere ambassadør Joe Torsella (f.1963), som tok 51% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Eugene DePasquale

Revisor: Eugene DePasquale (D)

Demokratisk kandidat: Eugene DePasquale
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.11.16: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Juristen Eugene DePasquale (f.1971) jobbet først i miljødepartementet før han ble delstatsrepresentant og deretter delstatsrevisor. Han ble første gang valgt i 2012 og tok 50% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Josh Shapiro

Justis: Josh Shapiro (D)

Demokratisk kandidatJosh Shapiro
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Demokratene holdt vervet ved advokat og fylkesråd Josh Shapiro (f.1973), som tok 51% i 2016.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 50 (16D / 34R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 203 (82D / 121R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.