AmerikanskPolitikk.no tilbyr en partinøytral, balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk og valgkamp. Prosjektet støttes av Institusjonen Fritt Ord i 2014. Fritt Ord støttet også AmerikanskPolitikk.no i 2011 og 2012.

AreFlaten

Are Tågvold Flaten, redaktør:

Jeg er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og er grunnlegger og redaktør av AmerikanskPolitikk.no.

JonHenrikGilhuus

Jon Henrik Gilhuus

Jeg dekker amerikanske valg her på AmerikanskPolitikk.no, og har bakgrunn som president av Monticello Society (2000-2011).

CarlStraumsheim

Carl Straumsheim

Jeg er utdannet journalist ved University of Maryland, og dekker teknologinyheter innen høyere utdanning for Inside Higher Ed. Hver uke skriver jeg om livet i Washington, D.C., i spalten “Ver­dens Mek­tigste By”.

HeleneMegaard

Helene Megaard

Jeg er utdannet Nord-Amerikaviter ved Universitetet i Oslo med en spesialisering i konservative amerikanske medier. Målet mitt er å nyansere den norske dekningen av amerikansk politikk, og å tilføre noe nytt i debatten.

NicolaiBuzatu

Nicolai Lægreid Buzatu

Jeg studerer Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo. Høsten 2014 fordyper jeg meg i amerikansk politikk ved American University i Washington, D.C., og dekker politikk og valgkamp derfra.

SveinMelby

Svein Melby

Jeg er seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier. Her på AmerikanskPolitikk.no skriver jeg en fast spalte som først og fremst omhandler amerikansk utenrikspolitikk.

HildeRestad

Hilde Restad

Jeg er førsteamanuensis i Freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole og har en doktorgrad fra University of Virginia. Spesialområdet mitt er amerikansk utenrikspolitikk.

AlfTomasTonnessen

Alf Tomas Tønnessen

Jeg er førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap og engelsk ved Høgskulen i Volda. Jeg forsker på amerikansk innenrikspolitikk og den konservative bevegelsen.

Logo-ikon

Om logoen:

Logoen kombinerer det norske flagget og symbolene for Det demokratiske (et esel) og Det republikanske partiet (en elefant).

Praktikantene våre

Interessert i å være praktikant for AmerikanskPolitikk.no vinteren 2015? Send oss en kort søknad, CV og et par teksteksempler innen 5. januar 2015.