Oklahoma

oklahomaInnbyggere: 3,911,338 (2015)

Påmeldingfrist: 13. april, 2018.

Primærvalg: 26. juni; evt. andre runde 28. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM OKLAHOMA

Oklahoma (R+20) er en delstat som politisk ligner mest på sørstatene. Det republikanske partiet brukte en lang stund på å ta over her, og det finnes fortsatt mange konservative demokrater i staten. Den har en høy andel indianere fra mange stammer. Pr. 2010 har Oklahoma 73% hvite, 7% svarte, 7% latinoer og 7% indianere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 7. Okla­homa er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg. Trump vant 65-29 i 2016.

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Inhofe

Senator klasse 2: Jim Inhofe (R)
Komiteer: Miljø, forsvar, handel, småbedrift,

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Inhofe

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og borgermester i Tulsa, Jim Inhofe (f.1934) satt først i Huset fra 1987, og vant deretter et suppleringsvalg til Senatet i 1994. Han tok 68% i 2014.

Valg­nytt for setet.

James Lankford

Senator klasse 3: James Lankford (R)
Komiteer: Bevilgning, sikkerhet, indianer, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Lank­ford

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Teolog James Lank­ford (f.1968) var i flere år leder for en baptistleir i Oklahoma. Han satt to perioder i Huset før han vant suppleringsvalget for de to siste årene av senator Tom Coburns embetsperiode i 2014. Han tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 5 republikanere.

Jim Bridenstine

Distrikt 1
Representant: Jim Bridenstine (R)
Komiteer: Forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet ligger i det nordøstlige Oklahoma, og omfatter mesteparten av Tulsa. Det har 72% hvite og 8% hver av svarte og latinske velgere. Veteran og museumsdirektør Jim Bridenstine (f.1975) slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2012 og hadde ingen motstandere i 2016. Han tar ikke gjenvalg i 2018, men er nominert til ny sjef for NASA. For republikanerne stiller advokat Andy Coleman, delstatssenator Nathan Dahm, tidligere distriktsanklager Tim Harris, forretningsmann Kevin Hern og pastor Danny Stockstill.

Valg­nytt for setet.

Markwayne Mullin

Distrikt 2
Representant: Markwayne Mullin (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mar­kwayne Mullin

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet dekker hele den østlige delen av staten langs grensen til Arkansas og Missouri. Det har 71% hvite og 16% indianere. Forretningsmann Markwayne Mullin (f.1977) erobret setet fra demokratene da det ble åpent i 2012. Han tok 71% i 2016. Han utfordres internt av økonom og professor Brian Jackson og veteran Jarrin Jackson.

Valg­nytt for setet.

Frank Lucas

Distrikt 3
Representant: Frank Lucas (R)
Komiteer: Landbruk, bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Frank Lucas

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+27) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av Oklahoma, inkludert «håndtaket» nord for Texas og dekker nesten halvparten av staten. Det har 80% hvite velgere. Delstatsrepresentant og rancher Frank Lucas (f.1960) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 1994. Han tok 78% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Tom Cole

Distrikt 4
Representant: Tom Cole (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Cole

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet dekker sørlige deler, nesten opp til delstatshovedstaden Oklahoma City. Det har 77% hvite velgere. Administrasjonsminister og politisk rådgiver Tom Cole (f.1949) ble første gang valgt til Huset i 2002 og tok 70% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Steve Russell. (Foto: Kongressen)
Steve Russell

Distrikt 5
Representant: Steve Russell (R)
Komiteer: Forsvar, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Russell

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet inkluderer hele delstatshovedstaden Oklahoma City med forsteder, samt områdene øst for byen. Det har 65% hvite, 13% svarte og 12% latinske velgere. Veteran og delstatssenator Steve Russell (f.1963) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 57% i 2016. For demokratene stiller politisk konsulent Kendra Horn, professor Tom Guild og fengselskonsulent Ed Porter.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv. Det er ingen begrensninger for forsikringskommissær og forretningskommissærene.

Mary Fallin

Guvernør: Mary Fallin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne, viseguvernør og kongressmedlem Mary Fallin (f.1954) ble valgt til guvernør i 2010 og fikk gjenvalg i 2014 med knappe 56%. Hun kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller Oklahoma Citys borgermester Mick Cornett, tidligere delstatsrepresentant Dan Fisher, delstatsrevisor Gary Jones, viseguvernør Todd Lamb, tidligere føderal aktor Gary Richardson og bankmann Kevin Stitt. For demokratene stiller mekaniker Norman Brown, tidligere justisminister Drew Edmondson, gruppeleder i delstatshuset Scott Inman og tidligere delstatssenator Connie Johnson.

Valg­nytt for setet.

Todd Lamb

Vise­gu­vernør: Todd Lamb (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Tidligere Secret Service-agent og delstatssenator Todd Lamb (f.1971) ble første gang valgt i 2010 og tok drøye 68% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men går for opprykk. For republikanerne stiller Dominique DaMon Block, delstatssenator Eddie Fields, forretningskommissær Dana Murphy og forretningsmann og tidligere delstatspartileder Matt Pinnell.

Valg­nytt for setet.

Ken Miller

Finans: Ken Miller (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ken Miller (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller Randy McDaniel.

Valg­nytt for setet.

Gary Jones

Revisor: Gary Jones (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Gary Jones (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men sikter mot guvernørjobben. For republikanerne stiller regnskapsfører og assisterende delstatsrevisor Cindy Byrd.

Valg­nytt for setet.

Mike Hunter

Jus­tis: Mike Hunter (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Hunter

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat og forretningsmann Scott Pruitt ble ny direktør for det føderale miljødirektoratet og guvernør Fallin oppnevnte advokat og administrasjonsminister Mike Hunter til å erstatte ham. Han stiller i 2018.

Valg­nytt for setet.

Joy Hofmeister

Skole­: Joy Hofmeister (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoy Hofmeister

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2014. Tidligere skolestyremedlem Joy Hofmeister slo ut den sittende skoleinspektøren i primærvalget og vant valget med nesten 56% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Melissa McLawhorn Houston

Arbeid: Melissa McLawhorn-Houston (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2014. Arbeidskommissær Mark Costello tok nesten 63% i 2014, men ble drept av sin egen sønn 23. august 2015. Guvernør Fallin har oppnevnt justiministerens stabssjef, Melissa McLawhorn-Houston (f.1969) til erstatter. Hun vil ikke stille til valg i 2018. For republikanerne stiller Marks enke, Cathy Costello og delstatsrepresentant Leslie Osborn.

Valg­nytt for setet.

John Doak

For­sik­ring: John Doak (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Doak

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forsikringsmann John Doak ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen demokratisk motstander i 2014. For republikanerne stiller delstatsrepresentant Glen Mulready.

Valg­nytt for setet.

Dana Murphy

For­ret­ning 1: Dana Murphy (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dana Murphy

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2022. Geolog og advokat Dana Murphy vant et suppleringsvalg i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016. Hun stiller til viseguvernør i 2018.

Valg­nytt for setet.

Bob Anthony

For­ret­ning 2: Bob Anthony (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Anthony

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Bob Anthony (f.1948) ble første gang valgt i 1988 og hadde ingen motstandere i 2012.

Valg­nytt for setet.

Todd Hiett

For­ret­ning 3: Todd Hiett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTodd Hiett

Vur­de­ring 13.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kvegfarmer og delstatsrepresentant Todd Hiett (f.1967) ble første gang valgt i 2014 og hadde ingen motstandere.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet: 48 (6D / 42R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2018/20.
Delstatshuset: 101 (26D / 75R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.