OKLAHOMA

"The Sooner State"

Oklahoma (R+20) er en delstat som politisk ligner mest på sørstatene. Det republikanske partiet brukte en lang stund på å ta over her, og det finnes fortsatt mange konservative demokrater i staten. Den har en høy andel indianere fra mange stammer. Pr. 2010 har Oklahoma 73% hvite, 7% svarte, 7% latinoer og 7% indianere.

Trykk her for mer valgstoff om Oklahoma.

Valg­menn: 7. Okla­homa er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg. Trump vant 65-29 i 2016.

  • Innbyggere: 3,911,338 (2015)
  • Påmeldingfrist: 13. april, 2018.
  • Primærvalg: 26. juni; evt. andre runde 28. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Inhofe

Senator klasse 2: Jim Inhofe (R)
Komiteer: Miljø, forsvar, handel, småbedrift,

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Inhofe

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og borgermester i Tulsa, Jim Inhofe (f.1934) satt først i Huset fra 1987, og vant deretter et suppleringsvalg til Senatet i 1994. Han tok 68% i 2014.

Valg­nytt for setet.

James Lankford

Senator klasse 3: James Lankford (R)
Komiteer: Bevilgning, sikkerhet, indianer, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Lank­ford

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Teolog James Lank­ford (f.1968) var i flere år leder for en baptistleir i Oklahoma. Han satt to perioder i Huset før han vant suppleringsvalget for de to siste årene av senator Tom Coburns embetsperiode i 2014. Han tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (5): Alle republikanere.

Distrikt 1
Representant: Jim Bridenstine (R)
Komiteer: Forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 24.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet ligger i det nordøstlige Oklahoma, og omfatter mesteparten av Tulsa. Det har 72% hvite og 8% hver av svarte og latinske velgere. Veteran og museumsdirektør Jim Bridenstine (f.1975) slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2012 og hadde ingen motstandere i 2016. Han tok uansett ikke gjenvalg i 2018, men ble sverget inn som ny sjef for NASA 23. april. Det vil ikke bli holdt suppleringsvalg i dette distriktet. For republikanerne stiller advokat Andy Coleman, forretningsmann og delstatssenator Nathan Dahm, tidligere distriktsanklager Tim Harris, forretningsmann Kevin Hern og pastor Danny Stockstill. For demokratene stiller olje- og gassanalytiker Amanda Douglas, Gwendolyn Fields, forretningsmann David Hullum, Mark Keeter og advokat Tim Gilpin.

Valg­nytt for setet.

Markwayne Mullin

Distrikt 2
Representant: Markwayne Mullin (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mar­kwayne Mullin

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet dekker hele den østlige delen av staten langs grensen til Arkansas og Missouri. Det har 71% hvite og 16% indianere. Forretningsmann Markwayne Mullin (f.1977) erobret setet fra demokratene da det ble åpent i 2012. Han tok 71% i 2016. Han utfordres internt av økonom og professor Brian Jackson, veteran Jarrin Jackson og pantelånsmegler John McCarthy. For demokratene stiller pensjonist Virginia Jenner, veteran Elijah McIntosh, professor og borgermester i Tahlequah, Jason Nichols og veteran Clay Padgett.

Valg­nytt for setet.

Frank Lucas

Distrikt 3
Representant: Frank Lucas (R)
Komiteer: Landbruk, bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Frank Lucas

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+27) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av Oklahoma, inkludert «håndtaket» nord for Texas og dekker nesten halvparten av staten. Det har 80% hvite velgere. Delstatsrepresentant og rancher Frank Lucas (f.1960) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 1994. Han tok 78% i 2016, men utfordres internt av Eldon Dugan. For demokratene stiller pensjonist Frankie Robbins og forretningsmann Murray Thibodeaux.

Valg­nytt for setet.

Tom Cole

Distrikt 4
Representant: Tom Cole (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Cole

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet dekker sørlige deler, nesten opp til delstatshovedstaden Oklahoma City. Det har 77% hvite velgere. Administrasjonsminister og politisk rådgiver Tom Cole (f.1949) ble første gang valgt til Huset i 2002 og tok 70% i 2016. Han utfordres internt av lærer og pastor James Taylor. Demokratene stiller med lærer Mary Brannon, advokat, veteran og tidligere borgermester i Seminole Fred GipsonRoxann Klutts og biolog Mallory Varner..

Valg­nytt for setet.

Steve Russell. (Foto: Kongressen)
Steve Russell

Distrikt 5
Representant: Steve Russell (R)
Komiteer: Forsvar, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Russell

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet inkluderer hele delstatshovedstaden Oklahoma City med forsteder, samt områdene øst for byen. Det har 65% hvite, 13% svarte og 12% latinske velgere. Veteran og delstatssenator Steve Russell (f.1963) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 57% i 2016. Han utfordres internt av Gregory Dunson og DeJuan Edwards. For demokratene stiller personaldirektør og veteran Elysabeth Britt, politisk konsulent og tidligere kongressrådgiver Kendra Horn, professor Tom Guild, Leona Kelley-Leonard, musiker Tyson Todd Meade og fengselskonsulent Ed Porter.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv. Det er ingen begrensninger for forsikringskommissær og forretningskommissærene.
Mary Fallin

Guvernør: Mary Fallin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne, viseguvernør og kongressmedlem Mary Fallin (f.1954) ble valgt til guvernør i 2010 og fikk gjenvalg i 2014 med knappe 56%. Hun kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann Christopher Barnett, journalist og Oklahoma Citys borgermester Mick Cornett, pastor og tidligere delstatsrepresentant Dan Fisher, Eric Foutch, Barry Gowdy, delstatsrevisor Gary Jones, viseguvernør Todd Lamb, tidligere føderal aktor Gary Richardson, Blake Stephens og bankmann Kevin Stitt. For demokratene stiller tidligere justisminister Drew Edmondson og tidligere delstatssenator Connie Johnson.

Valg­nytt for setet.

Todd Lamb

Vise­gu­vernør: Todd Lamb (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Tidligere Secret Service-agent og delstatssenator Todd Lamb (f.1971) ble første gang valgt i 2010 og tok drøye 68% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men går for opprykk. For republikanerne stiller forretningsmann Dominique DaMon Block, forretningsmann, kvegbonde og delstatssenator Eddie Fields, geolog og forretningskommissær Dana Murphy og forretningsmann og tidligere delstatspartileder Matt Pinnell. Demokratene stiller med eiendomsmegler Anna Dearmore og PR-konsulent og delstatssenator  Anastasia Pittman.

Valg­nytt for setet.

Ken Miller

Finans: Ken Miller (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: Randy McDaniel

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ken Miller (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018. For republikanerne stiller finansrådgiver og delstatsrepresentant Randy McDaniel.

Valg­nytt for setet.

Gary Jones

Revisor: Gary Jones (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Gary Jones (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men sikter mot guvernørjobben. For republikanerne stiller regnskapsfører og assisterende delstatsrevisor Cindy Byrd og regnskapsførerne Charlie Prater og John Uzzo.

Valg­nytt for setet.

Mike Hunter

Jus­tis: Mike Hunter (R)

Demokratisk kandidat: Mark Myles
Republikansk kandidat: Mike Hunter

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat og forretningsmann Scott Pruitt ble ny direktør for det føderale miljødirektoratet og guvernør Fallin oppnevnte advokat og administrasjonsminister Mike Hunter til å erstatte ham. Han utfordres internt av advokat, kvegbonde, veteran og forretningsmann Gentner Drummond og advokat Angela Bonilla. Demokratene stiller med advokat Mark Myles.

Valg­nytt for setet.

Joy Hofmeister

Skole­: Joy Hofmeister (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoy Hofmeister

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2014. Tidligere skolestyremedlem Joy Hofmeister slo ut den sittende skoleinspektøren i nominasjonen og vant valget med nesten 56% i 2014 mot skoleinspektør John Cox, som stiller igjen. Hofmeister utfordres internt av lærer og partiets kandidat i 1994 & 1998, Linda Murphy og Will Farrell.

Valg­nytt for setet.

Melissa McLawhorn Houston

Arbeid: Melissa McLawhorn-Houston (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2014. Arbeidskommissær Mark Costello tok nesten 63% i 2014, men ble drept av sin egen sønn 23. august 2015. Guvernør Fallin har oppnevnt justiministerens stabssjef, Melissa McLawhorn-Houston (f.1969) til erstatter. Hun vil ikke stille til valg i 2018. For republikanerne stiller Marks enke, forretningskvinne Cathy Costello, forretningskvinne og delstatsrepresentant Leslie Osborn og postarbeider Keith Swinton. Demokratene stiller med HR-arbeider Fred Dorrell og forretningsmann Sam Mis-Soum.

Valg­nytt for setet.

John Doak

For­sik­ring: John Doak (R)

Demokratisk kandidatKimberly Fobbs
Republikansk kandidat: John Doak

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forsikringsmann John Doak ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen demokratisk motstander i 2014. For republikanerne stiller forsikringsagent Donald Chasteen og forsikringsdirektør og delstatsrepresentant Glen Mulready. For demokratene stiller forretningskonsulent og fylkespartileder i Tulsa, Kimberly Fobbs.

Valg­nytt for setet.

Dana Murphy

For­ret­ning 1: Dana Murphy (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dana Murphy

Vur­de­ring 07.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2022. Geolog og advokat Dana Murphy vant et suppleringsvalg i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016. Hun stiller til viseguvernør i 2018.

Valg­nytt for setet.

Bob Anthony

For­ret­ning 2: Bob Anthony (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Anthony

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Bob Anthony (f.1948) ble første gang valgt i 1988 og hadde ingen motstandere i 2012. Han utfordres internt av oljedirektør og tidligere delstatssenator Brian Bingman og pensjonist Harold Spradling. For demokratene stiller olje- og gasskonsulent Blake Cummings, historiker og indianeraktivist Ashley Nicole McCray, pensjonist Ken Reich og advokat Beau Williams.

Valg­nytt for setet.

Todd Hiett

For­ret­ning 3: Todd Hiett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTodd Hiett

Vur­de­ring 13.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kvegfarmer og delstatsrepresentant Todd Hiett (f.1967) ble første gang valgt i 2014 og hadde ingen motstandere.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 48 (6D / 42R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2018/20.
  • Delstatshuset: 101 (26D / 75R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.