Oklahoma

oklahomaInnbyggere: 3,911,338 (2015)

Påmeldingfrist: 15. april 2016.

Primærvalg: 28. juni, andre runde 23. august 2016.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM OKLAHOMA

Oklahoma (R+19) er en delstat som politisk ligner mest på sørstatene. Det republikanske partiet brukte en lang stund på å ta over her, og det finnes fortsatt mange konservative demokrater i staten. Den har en høy andel indianere fra mange stammer. Pr. 2010 har Oklahoma 73% hvite, 7% svarte, 7% latinoer og 7% indianere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 7. Okla­homa er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg.

Sena­torer: 2 republikanere.

OK sen2 Jim Inhofe
Jim Inhofe

Senator klasse 2: Jim Inhofe (R)
Komiteer: Miljø (leder), forsvar.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Inhofe

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og borgermester i Tulsa, Jim Inhofe (f.1934) satt først i Huset fra 1987, og vant deretter et suppleringsvalg til Senatet i 1994. Han er en av de mest konservative senatorene. Inhofe tok 68% i 2014.

Valg­nytt for setet.

OK sen3 James Lankford
James Lankford

Senator klasse 3: James Lankford (R)
Komiteer: Bevilgning, sikkerhet, indianer, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Lank­ford

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Teolog James Lank­ford (f.1968) var i flere år leder for en baptistleir i Oklahoma. Han satt to perioder i Huset før han vant suppleringsvalget for de to siste årene av senator Tom Coburns embetsperiode i 2014. Han tok 68% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 5 republikanere.

Jim Bridenstine. (Foto: Kongressen)
Jim Bridenstine

Distrikt 1
Representant: Jim Bridenstine (R)
Komiteer: Forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Bri­denstine

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet ligger i det nordøstlige Oklahoma, og omfatter mesteparten av Tulsa. Det har 72% hvite og 8% hver av svarte og latinske velgere. Veteran og museumsdirektør Jim Bridenstine (f.1975) slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2012 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Markwayne Mullin. (Foto: Kongressen)
Markwayne Mullin

Distrikt 2
Representant: Markwayne Mullin (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mar­kwayne Mullin

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet dekker hele den østlige delen av staten langs grensen til Arkansas og Missouri. Det har 71% hvite og 16% indianere. Forretningsmann Markwayne Mullin (f.1977) erobret setet fra demokratene da det ble åpent i 2012. Han tok 71% i 2016.

Valg­nytt for setet.

OK03 Frank Lucas
Frank Lucas

Distrikt 3
Representant: Frank Lucas (R)
Komiteer: Landbruk, bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Frank Lucas

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+26) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av Oklahoma, inkludert «håndtaket» nord for Texas og dekker nesten halvparten av staten. Det har 80% hvite velgere. Delstatsrepresentant og rancher Frank Lucas (f.1960) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 1994. Han tok 78% i 2016.

Valg­nytt for setet.

OK04 Tom Cole
Tom Cole

Distrikt 4
Representant: Tom Cole (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Cole

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet dekker sørlige deler, nesten opp til delstatshovedstaden Oklahoma City. Det har 77% hvite velgere. Administrasjonsminister og politisk rådgiver Tom Cole (f.1949) ble første gang valgt til Huset i 2002 og tok 70% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Steve Russell. (Foto: Kongressen)
Steve Russell

Distrikt 5
Representant: Steve Russell (R)
Komiteer: Forsvar, utdanning, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Russell

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+12) i 2018. Distriktet inkluderer hele delstatshovedstaden Oklahoma City med forsteder, samt områdene øst for byen. Det har 65% hvite, 13% svarte og 12% latinske velgere. Veteran og delstatssenator Steve Russell (f.1963) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 57% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv. Det er ingen begrensninger for forsikringskommissær og forretningskommissærene.

OK guv Mary Fallin
Mary Fallin

Guvernør: Mary Fallin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne, viseguvernør og kongressmedlem Mary Fallin (f.1954) ble valgt til guvernør i 2010 og fikk gjenvalg i 2014 med knappe 56%. Hun kan ikke stille igjen i 2018.

Valg­nytt for setet.

OK ltguv Todd Lamb
Todd Lamb

Vise­gu­vernør: Todd Lamb (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Tidligere Secret Service-agent og delstatssenator Todd Lamb (f.1971) ble første gang valgt i 2010 og tok drøye 68% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valg­nytt for setet.

OK fin Ken Miller
Ken Miller

Finans: Ken Miller (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ken Miller (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valg­nytt for setet.

OK rev Gary Jones
Gary Jones

Revisor: Gary Jones (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Gary Jones (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valg­nytt for setet.

Scott Pruitt. (Foto: State of OK)
Scott Pruitt

Jus­tis: Scott Pruitt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat og forretningsmann Scott Pruitt (f.1968) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Han blir trolig ny direktør for det føderale miljødirektoratet.

Valg­nytt for setet.

OK skole Joy Hofmeister
Joy Hofmeister

Skole­: Joy Hofmeister (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoy Hofmeister

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2014. Tidligere skolestyremedlem Joy Hofmeister slo ut den sittende skoleinspektøren i primærvalget og vant valget med nesten 56% i 2014.

Valg­nytt for setet.

OK arbeid Melissa McLawhorn-Houston
Melissa McLawhorn-Houston

Arbeid: Melissa McLawhorn-Houston (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2014. Arbeidskommissær Mark Costello tok nesten 63% i 2014, men ble drept av sin egen sønn 23. august 2015. Guvernør Fallin har oppnevnt justiministerens stabssjef, Melissa McLawhorn-Houston (f.1969) til erstatter. Hun vil ikke stille til valg i 2018.

Valg­nytt for setet.

John Doak. (Foto: State of OK)
John Doak

For­sik­ring: John Doak (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Doak

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forsikringsmann John Doak ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen demokratisk motstander i 2014.

Valg­nytt for setet.

OK for Dana Murphy
Dana Murphy

For­ret­ning 1: Dana Murphy (R)

Demokratisk kandidatRichard Morrisette
Republikansk kandidat: Dana Murphy

Vur­de­ring 07.01.17: Trygt repub­li­kansk i 2022. Geolog og advokat Dana Murphy vant et suppleringsvalg i 2008 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

OK for Bob Anthony
Bob Anthony

For­ret­ning 2: Bob Anthony (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Anthony

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Bob Anthony (f.1948) ble første gang valgt i 1988 og hadde ingen motstandere i 2012.

Valg­nytt for setet.

OK for Todd Hiett
Todd Hiett

For­ret­ning 3: Todd Hiett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTodd Hiett

Vur­de­ring 13.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kvegfarmer og delstatsrepresentant Todd Hiett (f.1967) ble første gang valgt i 2014 og hadde ingen motstandere.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet 48 (8D / 40R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten i 2016/18.
Delstatshuset 101 (29D / 72R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2016.