NORTHERN MARIANAS

"In the Middle of the Sea"

Northern Mariana Islands er en øygruppe i Stillehavet i Commonwealth-assosiasjon med USA. Det har de vært siden 1978, men øygruppen har vært styrt av USA siden 1945.

Trykk her for mer valgstoff om Northern Marianas.

  • Innbyggere: 54,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: August 2018.
  • Primærvalg: 6. november; evt. andre runde 20. november, 2018.

REPRESENTANTENES HUS

Northern Marianas har 1 repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Kilili Sablan

Representant: Kilili Sablan (U)
Komiteer: Utdanning, naturressurs, veteran.

Uavhengig kandidatKilili Sablan

Vur­de­ring 08.11.16: Trygt uavhengig i 2018. Aktivist Kilili Sablan (f.1955) hadde en rekke jobber for demokratiske politikere og for øygruppen før den fikk sin nåværende status under USA. Han ble første gang valgt i 2008 og gjenvalgt uten motstand i 2016.

Valg­nytt for setet.

COMMONWEALTHNIVÅ

Ralph Torres

Guvernør: Ralph Torres (R)

Republikansk kandidat: Ralph Torres
Uavhengig kandidat: ?

Vur­de­ring 29.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og viseguvernør Enoy Inos (f.1949) rykket opp til guvernørvervet i februar 2013 og tok 57% i andre runde av guvernørvalget i 2014. Han døde i desember 2015 og viseguvernør Ralph Torres (f.1979), som er jurist og tidligere senatsleder, tok over.

Valg­nytt for setet.

Victor Hocog

Vise­gu­vernør: Victor Hocog (R)

Republikansk kandidat: VIctor Hocog
Uavhengig kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt repub­li­kansk i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten. Da Ralph Torres rykket opp i 2015 ble senatsleder Victor Hocog (f.1953) samtidig ny viseguvernør.

Valg­nytt for setet.

  • Commonwealthsenatet: 9 (7R / 2U). Valg­pe­riode 4 år. 6 på valg i 2018, 3 på valg i 2020.
  • Commonwealthhuset: 20 (15R / 5U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.