North Dakota

north-dakotaInnbyggere: 756,927 (2015)

Påmeldingsfrist: 9. april, 2018.

Primærvalg: 12. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM NORTH DAKOTA

North Dakota (R+160) er en typisk nordisk delstat, med en meget stor andel nordeuropeere, herunder skandinaver. Den har gått mot høyre de siste årene, men moderate demokrater har fortsatt en sjanse her. North Dakota er den eneste staten i USA som fortsatt holder seg med en delstatseid bank og en delstatseid mølle. North Dakota er 91% hvit.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 3. North Dakota er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg og Trump vant 63-27 her i 2016.

Sena­torer: 1 demo­krat, 1 republikaner.

Heidi Heitkamp. (Foto: Kongressen)
Heidi Heitkamp

Senator klasse 1: Heidi Heit­kamp (D)
Komiteer: Bank, landbruk, sikkerhet, småbedrift, indianer.

Demokratisk kandidat: Heidi Heit­kamp
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 18.11.17: Svakt republikansk i 2018. Jurist, skattkommissær og justisminister Heidi Heit­kamp (f.1955) holdt setet for demokratene i 2012, med såvidt over 50%. Hun utfordres internt av brannmann Dustin Peyer. For republikanerne stiller forretningsmann og delstatssenator Tom Campbell.

Valg­nytt for setet.

John Hoeven

Senator klasse 3: John Hoeven (R)
Komiteer: Landbruk, bevilgning, energi, sikkerhet, indianer (Leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Hoeven

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Forretningsmann og guvernør John Hoeven (f.1957) ble første gang valgt i 2010 og tok 78% i 2016. Før han ble guvernør var Hoeven direktør for den før nevnte delstatseide banken.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 1 republikaner. De fleste nominasjoner avgjøres på partienes delstatskonventer i april, så det er sjelden det blir noe primærvalg i juni.

Kevin Cramer

Distrikt 1
Representant: Kevin Cramer (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Cramer

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker hele delstaten North Dakota. Tjenestekommissær Kevin Cramer (f.1961) ble første gang valgt i 2012 og tok 69% i 2016. For demokratene stiller eiendomsmegler og tidligere delstatsrepresentant Ben Hanson.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: 15. desember.
Gjenvalg: Ingen begrensninger.

Doug Burgum. (Foto: State of ND)
Doug Burgum

Guvernør: Doug Burgum (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDoug Burgum

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med forretningsmann og milliardær Doug Burgum(f.1956), som tok 77%.

Valg­nytt for setet.

Brent Sanford. (Foto: State of ND)
Brent Sanford

Vise­gu­vernør: Brent Sanford (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brent Sanford

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Burgum valgte borgermester Brent Sanford (f.1971) som sin viseguvernør.

Valg­nytt for setet.

Al Jaeger

Admi­ni­stra­sjon: Al Jaeger (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Al Jaeger

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og lærer Al Jaeger (f.1943) ble første gang valgt i 1992 og tok drøye 62% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Kelly Schmidt

Finans: Kelly Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kelly Schmidt

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kelly Schmidt (f.1962) har en bachelorgrad i offentlige finanser. Hun ble først gang valgt i 2004 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Josh Gallion
Josh Gallion

Revisor: Josh Gallion (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Josh Gallion

Vur­de­ring 17.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med veteran og forretningsmann Josh Gallion (f.1979). Han tok 77% mot en libertarianer.

Valg­nytt for setet.

Wayne Stenehjem

Justis: Wayne Stene­hjem (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatWayne Stenehjem

Vur­de­ring 15.06.16: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatssenator og jurist Wayne Stene­hjem (f.1953) ble første gang valgt i 2000 og tok 74% i 2014. Han stilte til guvernør i 2016, men tapte nominasjonen.

Valg­nytt for setet.

Kirsten Baesler

Skole: Kir­sten Baesler (R)

Republikansk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kir­sten Baesler

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Kir­sten Baesler (f.1969) var tidligere skolebibliotekar og assisterende rektor. Hun ble valgt med 55% i 2012, men har slitt med presseoppslag om sitt turbulente privatliv. Formelt er dette vervet partiløst, og hun slo en annen republikaner med 75% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Jon Godfread
Jon Godfread

For­sik­ring: Jon Godfread (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jon Godfread

Vurdering 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2020. Republikanerne holdt vervet i 2016 med jurist og lobbyist Jon Godfread, som tok 64%.

Valg­nytt for setet.

Doug Goehring

Land­bruk: Doug Goehring (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Doug Goehring

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Bonde og forsikringsmann Doug Goehring ble oppnevnt i 2009, første gang valgt i 2010 og tok 57% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Ryan Rauschenberger

Skatt: Ryan Rauschenberger (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRyan Rauschenberger

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsføreren Ryan Rauschenberger ble oppnevnt i januar 2014 og tok 57% i november samme år. Før det var han revisor for PricewaterhouseCooper og deretter assisterende skattekommissær i 4 år.

Valg­nytt for setet.

Julie Fedorchak

Tjenestekommissær 1: Julie Fedorchak (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Julie Fedorchak

Vur­de­ring 25.01.17: Trygt republikansk i 2022. Forretningskvinne Julie Fedorchak (f.1968) ble oppnevnt av tidligere guvernør Dalrymple i 2014 og tok 69% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Randy Christmann. (Foto: State of ND)
Randy Christmann

Tje­neste­kom­mi­ssær 2: Randy Chris­t­mann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Randy Chris­t­mann

Vur­de­ring 17.12.12: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatssenator Randy Chris­t­mann (f.1960) ble valgt med knappe 66% i 2012.

Valg­nytt for setet.

ND tj3 Brian Kalk
Brian Kalk

Tje­neste­kom­mi­ssær 3: Brian Kalk (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brian Kalk

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Veteran og statsviter Brian Kalk (f.1966) ble første gang valgt i 2008 og tok nesten 65% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet: 47 (9D / 38R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
Delstatshuset: 94 (14D / 80R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.