New Mexico

new-mexicoBefolkning: 2,085,109 (2015)

Påmeldingsfrist: 13. mars, 2018.

Primærvalg: 5. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF FRA NEW MEXICO

New Mexico (D+3) er en vippestat som har gått til venstre de siste årene. Staten har USAs høyeste andel latinoer. Etter Alaska har den også den største prosentandelen indianere. Velgermassen er 45% hvit, 42% latinsk og 8% indianere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 5. New Mexico er en svakt demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg og Clinton vant 48-40 i 2016. Libertarianerne tok 9% her, fordi deres presidentkandidat var republikansk guvernør i delstaten 1995-2003.

Sena­torer: 2 demokrater.

Martin Heinrich

Senator klasse 1: Martin Hein­rich (D)
Komiteer: Forsvar, energi, etterretning.

Demokratisk kandidat: Martin Hein­rich
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 26.06.17: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Forretningsmann Martin Hein­rich (f.1971) hadde sittet to perioder i Huset, og var den første demokrat til å representere det 1. distriktet. Før det var han bystyremedlem i Albuquerque. Han tok 51% i 2012. For republikanerne stiller sivilingeniør og medlem av delstatens arbeidskommisjon, Mick Rich.

Valg­nytt for setet.

Senator klasse 2: Tom Udall (D)
Komiteer: Bevilgning, handel, utenriks, regel, indianer (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Tom Udall
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist Tom Udall (f.1948) var justisminister i to perioder og deretter kongressmann i fem, før han ble valgt til Senatet i 2008. Han tok knappe 56% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 3 repre­sen­tanter; 2 demokrater, 1 republikaner.

.Michelle Lujan Grisham (Foto: Kongressen)
Michelle Lujan Grisham

Distrikt 1
Representant: Michelle Lujan Grisham (D)
Komiteer: Landbruk, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.11.17: Trygt demo­kra­tisk (D+7) i 2018. Distriktet omfatter Albuquerque og området sør for byen og har 47% hvite og 44% latinoer. Jurist og fylkesråd Michelle Lujan Grisham (f.1959) ble første gang valgt i 2012 og tok 65% i 2016. Hun er kusine av Ben Lujan i det 3. distriktet. Hun stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller bystyremedlem i Edgewood og IT-manager John Abrams, advokat Annie Chavez, bystyremedlem i Albuquerque Pat Davis, astrofysiker Dennis Dinge, forfatter John Flores, advokat og delstatspartileder Deb Haaland, advokat Damian Lara, tidligere jusprofessor Antoinette Sedillo Lopez, forretningskonsulent Paul Moya og tidligere føderal aktor Damon Martinez. For republikanerne stiller tidligere delstatsrepresentant og partiets kandidat i 2012, Janice Arnold-Jones og advokat Michael Hendricks.

Valg­nytt for setet.

Steve Pearce. (Foto: Kongressen)
Steve Pearce

Distrikt 2
Representant: Steve Pearce (R)
Komiteer: Bank, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.11.17: Svakt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige delene av delstaten, inkludert Carlsbad, Las Cruces og Roswell. Det har 45% hvite og 47% latinoer. Det er ett av de største distrikter i USA i utstrekning. Veteran og forretningsmann Steve Pearce (f.1947) ble første gang valgt i 2002, men stilte til Senatet mot Udall i 2008 og tapte. Han tok tilbake setet fra en demokrat i 2010. Pearce tok 63% i 2016, men stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stillereiendomsinvestor og delstatsrepresentant Yvette Herrell, eiendomsmegler og tidligere delstatspartileder Monty Newman, tidligere sjef for delstatens nasjonalgarde Andrew Salas og farmasøyt og tidligere fylkesråd Jack Volpato. For demokratene stiller aktivist David Alcon, advokat David Baake, helsearbeider Ron Fitzherbert, collegeinstruktør Madeline Hildebrandt, forretningsmann Tony Martinez, forretningskvinne Merrie Lee Soules og tidligere brannsjef Adolf Zubia.

Valg­nytt for setet.

Ben Lujan

Distrikt 3
Representant: Ben Lujan (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Ben Lujàn
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige deler av delstaten, inkludert Farmington og delstatshovedstaden Santa Fe. Det har 44% hvite, 36% latinske og 16% indianske velgere. Ben Lujan (f.1972) hadde en drøss jobber og verv lokalt i New Mexico før han ble valgt første gang i 2008. Han tok 62% i 2016. Lujan er fetter av Michelle Lujan Grisham i det 1. distriktet.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: 1. januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

Susana Martinez

Guvernør: Susana Mar­tinez (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.09.17: Svakt demokratisk i 2018. Jurist og distriktsaktor Susana Mar­tinez (f.1959) tok 53% i 2010 og 57% i 2014, men kan ikke stille igjen i 2018. For demokratene stiller mediesjef og sønn av en tidligere guvernør Jeff Apodaca, advokat og delstatssenator Joe Cervantes, rusterapeut Peter DeBenedittis og advokat og kongresskvinne Michelle Lujan Grisham. For republikanerne stiller kongressmann Steve Pearce.

Valg­nytt for setet.

John Sanchez

Vise­gu­vernør: John San­chez (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.11.17: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres separat, men velges sammen med guvernøren. Forretningsmann og delstatsrepresentant John San­chez (f.1963) var partiets tapende guvernørkandidat i 2002. Han har aldri stått på god fot med guvernør Martinez. For republikanerne stiller tidligere minister for indianeraffærer, Kelly Zunie. For demokratene stiller lærer og medlem av delstatens skolestyre Jeff Carr, fylkesråd Billy Garrett, tilsynsfører David McTeigue, tidligere flertallsleder i delstatshuset Rick Miera og sjefsinnpisker i delstatshuset Michael Padilla.

Valg­nytt for setet.

Maggie Toulouse Oliver
Maggie Toulouse Oliver

Admi­ni­stra­sjon: Maggie Toulouse Oliver (D)

Demokratisk kandidatMaggie Toulouse Oliver
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demokratisk i 2018. Den demokratiske kandidaten fra 2014, statsviter og fylkesfunksjonær Maggie Toulouse Oliver, vant 57% i et suppleringsvalg i 2016.

Valg­nytt for setet.

Tim Eichenberg

Finans: Tim Eichenberg (D)

Demokratisk kandidatTim Eichenberg
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Entreprenør, fylkeskasserer og delstatssenator Tim Eichenberg holdt embetet med drøye 52% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Wayne Johnson

Revisor: Wayne Johnson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.12.17: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Delstatssenator og forretningsmann Tim Keller (f.1977) holdt embetet med 54% i 2014. Han ble valgt til borgermester i Albuquerque i november 2017. Guvernør Martinez utpekte forretningsmann og fylkesråd Wayne Johnson til å tjenestegjøre ut valgperioden. For demokratene stiller delstatsrepresentant Bill McCamley.

Valg­nytt for setet.

NM ag Hector Balderas
Hector Balderas

Justis: Hector Balderas (D)

Demokratisk kandidatHector Balderas
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Jurist, delstatsrepresentant og delstatsrevisor Hector Balderas (f.1973) vant i 2014 med 58%.

Valg­nytt for setet.

Aubrey Dunn

Land: Aubrey Dunn (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 21.11.17: Svakt republikansk i 2018. Forretningsmann og rancher Aubrey Dunn tok såvidt over 50% og beseiret den sittende demokraten med syltynn margin i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2018. For republikanerne stiller bonde og tidligere landkommissær Pat Lyons. For demokratene stiller delstatssenator George Munoz, delstatsrepresentant Stephanie Garcia-Richard og direktør for delstatens forening for villdyr, Garrett VeneKlasen.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet: 42 (26D / 16R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2020.
Delstatshuset: 70 (38D / 32R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.