NEW MEXICO

"Land of Enchantment"

New Mexico (D+3) er en vippestat som har gått til venstre de siste årene. Staten har USAs høyeste andel latinoer. Etter Alaska har den også den største prosentandelen indianere. Velgermassen er 45% hvit, 42% latinsk og 8% indianere.

Trykk her for mer valgstoff fra New Mexico.

Valg­menn: 5. New Mexico er en svakt demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg og Clinton vant 48-40 i 2016. Libertarianerne tok 9% her, fordi deres presidentkandidat var republikansk guvernør i delstaten 1995-2003.

  • Befolkning: 2,085,109 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 6. februar, 2018.
  • Primærvalg: 5. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Martin Heinrich

Senator klasse 1: Martin Hein­rich (D)
Komiteer: Forsvar, energi, etterretning.

Demokratisk kandidat: Martin Hein­rich
Republikansk kandidat: Mick Rich

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Forretningsmann Martin Hein­rich (f.1971) hadde sittet to perioder i Huset, og var den første demokrat til å representere det 1. distriktet. Før det var han bystyremedlem i Albuquerque. Han tok 51% i 2012. For republikanerne stiller sivilingeniør og medlem av delstatens arbeidskommisjon, Mick Rich. Det bør nevnes at libertarianerne har en usedvanlig valgbar kandidat denne gangen; sittende landkommissær og tidligere republikaner Aubrey Dunn.

Valg­nytt for setet.

Senator klasse 2: Tom Udall (D)
Komiteer: Bevilgning, handel, utenriks, regel, indianer (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Tom Udall
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist Tom Udall (f.1948) var justisminister i to perioder og deretter kongressmann i fem, før han ble valgt til Senatet i 2008. Han tok knappe 56% i 2014.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (3): 2 demokrater, 1 republikaner.

.Michelle Lujan Grisham (Foto: Kongressen)
Michelle Lujan Grisham

Distrikt 1
Representant: Michelle Lujan Grisham (D)
Komiteer: Landbruk, budsjett.

Demokratisk kandidat: Deb Haaland
Republikansk kandidatJanice Arnold-Jones

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+7) i 2018. Distriktet omfatter Albuquerque og området sør for byen og har 47% hvite og 44% latinoer. Jurist og fylkesråd Michelle Lujan Grisham (f.1959) ble første gang valgt i 2012 og tok 65% i 2016. Hun er kusine av Ben Lujan i det 3. distriktet. Hun stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller advokat og tidligere delstatspartileder Deb Haaland. For republikanerne stiller tidligere delstatsrepresentant og partiets kandidat i 2012, Janice Arnold-Jones.

Valg­nytt for setet.

Steve Pearce. (Foto: Kongressen)
Steve Pearce

Distrikt 2
Representant: Steve Pearce (R)
Komiteer: Bank, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Xochitl Torres Small
Republikansk kandidat: Yvette Herrell

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige delene av delstaten, inkludert Carlsbad, Las Cruces og Roswell. Det har 45% hvite og 47% latinoer. Det er ett av de største distrikter i USA i utstrekning. Veteran og forretningsmann Steve Pearce (f.1947) ble første gang valgt i 2002, men stilte til Senatet mot Udall i 2008 og tapte. Han tok tilbake setet fra en demokrat i 2010. Pearce tok 63% i 2016, men stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller eiendomsinvestor og delstatsrepresentant Yvette Herrell. For demokratene stiller advokat og tidligere kongressrådgiver Xochitl Torres Small.

Valg­nytt for setet.

Ben Lujan

Distrikt 3
Representant: Ben Lujan (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Ben Lujàn
Republikansk kandidat: Jerald Steve McFall

Vur­de­ring 06.06.18: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige deler av delstaten, inkludert Farmington og delstatshovedstaden Santa Fe. Det har 44% hvite, 36% latinske og 16% indianske velgere. Ben Lujan (f.1972) hadde en drøss jobber og verv lokalt i New Mexico før han ble valgt første gang i 2008. Han tok 62% i 2016. Republikanerne stiller med skitekniker Jerald Steve McFall.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: 1. januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Susana Martinez

Guvernør: Susana Mar­tinez (R)

Demokratisk kandidat: Michelle Lujan Grisham
Republikansk kandidat: Steve Pearce

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demokratisk i 2018. Jurist og distriktsaktor Susana Mar­tinez (f.1959) tok 53% i 2010 og 57% i 2014, men kan ikke stille igjen i 2018. For demokratene stiller advokat og kongresskvinne Michelle Lujan Grisham. For republikanerne stiller kongressmann Steve Pearce.

Valg­nytt for setet.

John Sanchez

Vise­gu­vernør: John San­chez (R)

Demokratisk kandidat: Howie Morales
Republikansk kandidat: Michelle Garcia Holmes

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres separat, men velges sammen med guvernøren. Forretningsmann og delstatsrepresentant John San­chez (f.1963) var partiets tapende guvernørkandidat i 2002. Han har aldri stått på god fot med guvernør Martinez. For republikanerne stiller kapellan og tidligere politikvinne og stabssjef for justisministeren, Michelle Garcia Holmes. For demokratene stiller lærer og delstatssenator Howie Morales.

Valg­nytt for setet.

Maggie Toulouse Oliver
Maggie Toulouse Oliver

Admi­ni­stra­sjon: Maggie Toulouse Oliver (D)

Demokratisk kandidatMaggie Toulouse Oliver
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 18.06.18: Svakt demokratisk i 2018. Den demokratiske kandidaten fra 2014, statsviter og fylkesfunksjonær Maggie Toulouse Oliver, vant 57% i et suppleringsvalg i 2016. For republikanerne stilte i utganspunktet advokat Johanna Cox, men hun har trukket seg og partiet må nå nominere en ny kandidat.

Valg­nytt for setet.

Tim Eichenberg

Finans: Tim Eichenberg (D)

Demokratisk kandidatTim Eichenberg
Republikansk kandidat: Arthur Castillo

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Entreprenør, fylkeskasserer og delstatssenator Tim Eichenberg holdt embetet med drøye 52% i 2014. For republikanerne stiller tidligere divisjonsdirektør i finansdepartementet og veteran Arthur Castillo.

Valg­nytt for setet.

Wayne Johnson

Revisor: Wayne Johnson (R)

Demokratisk kandidat: Brian Colon
Republikansk kandidatWayne Johnson 

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Delstatssenator og forretningsmann Tim Keller (f.1977) holdt embetet med 54% i 2014. Han ble valgt til borgermester i Albuquerque i november 2017. Guvernør Martinez utpekte forretningsmann og fylkesråd Wayne Johnson til å tjenestegjøre ut valgperioden, og han stiller til en full periode i 2018. For demokratene stiller advokat og tidligere fylkespartileder Brian Colon.

Valg­nytt for setet.

NM ag Hector Balderas
Hector Balderas

Justis: Hector Balderas (D)

Demokratisk kandidatHector Balderas
Republikansk kandidatMichael Hendricks

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Jurist, delstatsrepresentant og delstatsrevisor Hector Balderas (f.1973) vant i 2014 med 58%. For republikanerne stiller advokat Michael Hendricks.

Valg­nytt for setet.

Aubrey Dunn

Land: Aubrey Dunn (L)

Demokratisk kandidat: Stephanie Garcia Richard
Republikansk kandidatPatrick Lyons

Vur­de­ring 06.06.18: Svakt republikansk i 2018. Forretningsmann og rancher Aubrey Dunn tok såvidt over 50% og beseiret den sittende demokraten med syltynn margin i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2018 og har forlatt republikanerne til fordel for libertarianerne, der han stiller til Senatet. For republikanerne stiller bonde og tidligere landkommissær Pat Lyons. For demokratene stiller lærer og delstatsrepresentant Stephanie Garcia Richard.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 42 (26D / 16R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2020.
  • Delstatshuset: 70 (38D / 32R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.