New Jersey

new-jerseyInnbyggere: 8,958,013 (2015)

Påmeldingsfrist: 3. april 2017.

Primærvalg: 6. juni 2017.

TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM NEW JERSEY

New Jersey (D+6) er en av de første 13 statene. Den er en tidligere vippestat som har gått klart til venstre de siste årene. Et særlig trekk er at flesteparten av velgere som erklærer seg usikre på målinger går tungt til demokratene på valgdagen. Pr. 2010 er velgermassen 62% hvite, 12% svarte, 16% latinske og 8% asiatiske.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 14 valg­menn. New Jersey anses som en solid demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg og Clinton slo Trump 55-41 i 2016.

Sena­torer: 2 demokrater.

Bob Menendez

Senator klasse 1: Bob Menendez (D)
Komiteer: Utenriks, bank, finans.

Demokratisk kandidat: Bob Menendez
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Jurist Bob Menendez (f.1954) satt i delstatsforsamlingen og 12 år i Huset før han ble oppnevnt til senator i 2006. Han tok knappe 59% i 2012.

Valg­nytt for setet.

Cory Booker

Senator klasse 2: Cory Booker (D)
Komiteer: Handel, miljø, utenriks, småbedrift.

Demokratisk kandidatCory Booker
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist og bor­ger­mester Cory Booker vant et suppleringsvalg i 2013. Han vant en ordinær seksårsperiode i 2014 med knappe 56% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 12 repre­sen­tanter; 7 demokrater og 5 republikanere.

NJ01 Donald Norcross
Donald Norcross

Distrikt 1
RepresentantDonald Norcross (D)
Komiteer: Forsvar, budsjett.

Demokratisk kandidatDonald Norcross
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+13) i 2018. Distriktet ligger i den sørvestlige del av staten og omfatter forsteder til Philadelphia. Det har 69% hvite, 15% svarte og 10% latinske velgere. Delstatssenator og fagforeningsaktivist Donald Norcross (f.1958) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2014 og tok 60% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Frank LoBiondo

Distrikt 2
Representant: Frank LoBiondo (R)
Komiteer: Forsvar, transport, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Frank LoBiondo

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt repub­li­kansk (D+1) i 2018. Distriktet omfatter hele den sørlige delen av staten inkludert Atlantic City. Det har 71% hvite og 12% hver av svarte og latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Frank LoBiondo (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 59% i 2016.

Valg­nytt for setet.

NJ03 Tom MacArthur
Tom MacArthur

Distrikt 3
Representant: Tom MacArthur (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom MacArthur

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter sørlige sentrale strøk, fra kysten til delstatsgrensen mot Pennsylvania. Det har 80% hvite og 10% svarte velgere. Forretningsmann og tidligere borgermester Tom MacArthur (f.1960) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 60% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Christopher Smith. (Foto: Kongressen)
Christopher Smith

Distrikt 4
Representant: Christopher Smith (R)
Komiteer: Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chris­topher Smith

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet omfatter sentrale strøk inkludert deler av delstatshovedstaden Trenton. Det har 81% hvite og 9% latinske velgere. Forretningsmann Christopher Smith (f.1953) ble første gang valgt i 1980 og tok 64% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Josh Gottheimer
Josh Gottheimer

Distrikt 5
Representant: Josh Gottheimer (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidatJosh Gottheimer
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demokratisk (R+4) i 2018. Distriktet ligger helt nord i staten og dekker grenseområdet mot Pennsylvania i vest og New York i øst. Det har 75% hvite, 10% latinske og 9% asiatiske velgere. Advokat Josh Gottheimer (f.1975), en tidligere taleskriver for Bill Clinton, erobret setet fra en republikaner med 51% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Frank Pallone. (Foto: Kongressen)
Frank Pallone

Distrikt 6
Representant: Frank Pallone Jr (D)
Komiteer: Energi og handel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Frank Pal­lone Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter de østlige deler av staten opp mot grensen til New York. Det har 55% hvite, 9% svarte, 18% latinske og 17% asiatiske velgere. Jurist og delstatssenator Frank Pallone (f.1951) har representert området siden han vant et suppleringsvalg i 1988 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Leonard Lance

Distrikt 7
Representant: Leonard Lance (R)
Komiteer: Energi og handel, etikk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Leo­nard Lance

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av staten med en tarm ut mot New York. Det har 77% hvite og 10% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Leonard Lance (f.1952) har representert overlappende områder siden 2008 og tok 54% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Albio Sires

Distrikt 8
Representant: Albio Sires (D)
Komiteer: Utenriks, transport.

Demokratisk kandidat: Albio Sires
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+24) i 2018. Distriktet omfatter deler av Newark og urbane områder langs kyststripen mot grensen til New York. Det har 30% hvite og 50% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Albio Sires (f.1951) ble valgt i et suppleringsvalg i 2006 og tok 77% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Bill Pascrell Jr

Distrikt 9
Representant: Bill Pascrell Jr (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Bill Pascrell Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+14) i 2019. Distriktet omfatter det urbane området nord for distrikt 8 og har 45% hvite, 10% svarte, 31% latinske og 12% asiatiske velgere. Lærer og delstatsrepresentant Bill Pascrell (f.1937) har representert distriktet siden 1997 og tok 70% i 2016.

Valg­nytt for setet.

NJ10 Donald Payne Jr
Donald Payne Jr

Distrikt 10
Representant: Donald Payne Jr (D)
Komiteer: Sikkerhet, transport.

Demokratisk kandidat: Donald Payne Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+34) i 2018. Distriktet inkluderer mesteparten av Newark og omkringliggende områder. Det har 24% hvite, 50% svarte og 17% latinske velgere. Bystyremedlem og fylkesråd Donald Payne (f.1958) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg etter sin avdøde far i 2012. Han tok 86% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Rod Frelinghuysen

Distrikt 11
Representant: Rod Frelinghuysen (R)
Komiteer: Bevilgning (Leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rod Fre­ling­huysen

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige, sentrale deler av staten og har 79% hvite velgere. Fylkesråd og delstatsrepresentant Rod Frelinghuysen (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 58% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Bonnie Watson-Coleman

Distrikt 12
Representant: Bonnie Watson-Coleman (D)
Komiteer: Kontroll, sikkerhet.

Demokratisk kandidatBonnie Watson-Coleman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+14) i 2018. Distriktet inneholder sentrale deler av staten i området nordøst for delstatshovedstaden Trenton. Det har 54% hvite, 17% svarte og 14% hver av latinske og asiatiske velgere. Delstatsrepresentant Bonnie Watson-Coleman (f.1945) har hatt en rekke jobber og verv i New Jersey, Hun holdt setet for demokratene i 2014 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

Chris Christie

Guvernør: Chris Christie (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.04.17: Svakt demokratisk i 2017. Jurist og føderal aktor Chris Christie (f.1962) ble valgt med under 50% i 2007, men gjenvalgt i 2013 med 60%. Han stillte ved pre­si­dent­valget i 2016, men trakk seg i februar og er nå svært lite populær i hjemstaten. For republikanerne stiller delstatsrepresentant Jack Ciattarelli, jurist og viseguvernør Kim Guadagno, veteran Steve Rogers, forretningsmann og skuespiller Joe Rullo og ingeniør Hirsch Singh. For demokratene stiller aktivist og pensjonert brannmann Bill Brennan, advokat og tidligere assisterende føderal finansminister Jim Johnson, advokat og delstatssenator Ray Lesniak, aksjemegler og tidligere ambassadør til Tyskand, Phil Murphy, delstatsrepresentant og advokat John Wisniewski og bystyremedlem og forretningsmann Mark Zinna.

Valg­nytt for setet.

Kim Guadagno

Vise­gu­vernør: Kim Gua­dagno (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Svakt demokratisk i 2017. Vise­gu­ver­nøren plukkes ut av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Jurist og fylkessheriff Kim Gua­dagno (f.1959) ble valgt til delstatens første viseguvernør i 2009.

Valg­nytt for setet.

Deltatssenatet: 40 (24 D / 16 R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. På valg i 2017.
Delstatshuset: 80 (51D / 29R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2017.