NEW JERSEY

"The Garden State"

New Jersey (D+7) er en av de første 13 statene. Den er en tidligere vippestat som har gått klart til venstre de siste årene. Et særlig trekk er at flesteparten av velgere som erklærer seg usikre på målinger går tungt til demokratene på valgdagen. Pr. 2010 er velgermassen 62% hvite, 12% svarte, 16% latinske og 8% asiatiske.

Trykk her for mer valgstoff om New Jersey.

Valg­menn: 14 valg­menn. New Jersey anses som en solid demo­kra­tisk stat i pre­si­dent­valg og Clinton slo Trump 55-41 i 2016.

  • Innbyggere: 8,958,013 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 2. april, 2018.
  • Primærvalg: 5. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Bob Menendez

Senator klasse 1: Bob Menendez (D)
Komiteer: Utenriks, bank, finans.

Demokratisk kandidat: Bob Menendez
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 22.03.18: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Jurist Bob Menendez (f.1954) satt i delstatsforsamlingen og 12 år i Huset før han ble oppnevnt til senator i 2006. Han tok knappe 59% i 2012. Menendez er for tiden tiltalt for korrupsjon, og første rettssak endte uten resultat; justisdepartementet vurderer om de skal gjenoppta saken foran en ny jury. Han utfordres internt av forretningskvinne Lisa McCormick. For republikanerne stiller veteran og tidlgiere farmasidirektør Bob Hugin, forretningsmann Rich Pezzullo og Jerry Watson.

Valg­nytt for setet.

Cory Booker

Senator klasse 2: Cory Booker (D)
Komiteer: Handel, miljø, utenriks, småbedrift.

Demokratisk kandidatCory Booker
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist og bor­ger­mester Cory Booker vant et suppleringsvalg i 2013. Han vant en ordinær seksårsperiode i 2014 med knappe 56% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tanter (12): 7 demokrater og 5 republikanere.

Donald Norcross

Distrikt 1
RepresentantDonald Norcross (D)
Komiteer: Forsvar, budsjett.

Demokratisk kandidatDonald Norcross
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+13) i 2018. Distriktet ligger i den sørvestlige del av staten og omfatter forsteder til Philadelphia. Det har 69% hvite, 15% svarte og 10% latinske velgere. Delstatssenator og fagforeningsaktivist Donald Norcross (f.1958) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2014 og tok 60% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Frank LoBiondo

Distrikt 2
Representant: Frank LoBiondo (R)
Komiteer: Forsvar, transport, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 18.03.18: Svakt demokratisk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter hele den sørlige delen av staten inkludert Atlantic City. Det har 71% hvite og 12% hver av svarte og latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Frank LoBiondo (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 59% i 2016, men stiller ikke igjen i 2018. For demokratene stiller delstatssenator Jeff Van Drew, lærer Sean Thom og tidligere lærer Tanzie Youngblood.

Valg­nytt for setet.

NJ03 Tom MacArthur
Tom MacArthur

Distrikt 3
Representant: Tom MacArthur (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom MacArthur

Vur­de­ring 18.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter sørlige sentrale strøk, fra kysten til delstatsgrensen mot Pennsylvania. Det har 80% hvite og 10% svarte velgere. Forretningsmann og tidligere borgermester Tom MacArthur (f.1960) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 60% i 2016. For demokratene stiller tidligere diplomat Andy Kim.

Valg­nytt for setet.

Christopher Smith. (Foto: Kongressen)
Christopher Smith

Distrikt 4
Representant: Christopher Smith (R)
Komiteer: Utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chris­topher Smith

Vur­de­ring 21.11.17: Trygt repub­li­kansk (R+8) i 2018. Distriktet omfatter sentrale strøk inkludert deler av delstatshovedstaden Trenton. Det har 81% hvite og 9% latinske velgere. Forretningsmann Christopher Smith (f.1953) ble første gang valgt i 1980 og tok 64% i 2016. For demokratene stiller bareier og tidligere bystyremedlem Jim Keady, lærer Mike Keeling og softvaredirektør Josh Welle.

Valg­nytt for setet.

Josh Gottheimer

Distrikt 5
Representant: Josh Gottheimer (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidatJosh Gottheimer
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 21.11.17: Svakt demokratisk (R+3) i 2018. Distriktet ligger helt nord i staten og dekker grenseområdet mot Pennsylvania i vest og New York i øst. Det har 75% hvite, 10% latinske og 9% asiatiske velgere. Advokat Josh Gottheimer (f.1975), en tidligere taleskriver for Bill Clinton, erobret setet fra en republikaner med 51% i 2016. For republikanerne stiller tidligere borgermester Steve Lonegan, advokat og tidligere bystyremedlem John McCann og fylkeråd Jason Sarnoski.

Valg­nytt for setet.

Frank Pallone. (Foto: Kongressen)
Frank Pallone

Distrikt 6
Representant: Frank Pallone Jr (D)
Komiteer: Energi og handel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Frank Pal­lone Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet omfatter de østlige deler av staten opp mot grensen til New York. Det har 55% hvite, 9% svarte, 18% latinske og 17% asiatiske velgere. Jurist og delstatssenator Frank Pallone (f.1951) har representert området siden han vant et suppleringsvalg i 1988 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Leonard Lance

Distrikt 7
Representant: Leonard Lance (R)
Komiteer: Energi og handel, etikk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Leo­nard Lance

Vur­de­ring 18.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+3) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av staten med en tarm ut mot New York. Det har 77% hvite og 10% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Leonard Lance (f.1952) har representert overlappende områder siden 2008 og tok 54% i 2016. For demokratene stiller aktivist og prosjektmanager Lindsay Brown, forretningsmann Zenon Christodoulou, aktivist og partiets kandidat i 2016, Peter Jacob, tidligere assisterende utenriksminister Tom Malinowski, advokatene Goutam JoisLisa Mandelblatt, Kurt Perhach og Scott Salmon og bankdirektør Linda Weber.

Valg­nytt for setet.

Albio Sires

Distrikt 8
Representant: Albio Sires (D)
Komiteer: Utenriks, transport.

Demokratisk kandidat: Albio Sires
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+27) i 2018. Distriktet omfatter deler av Newark og urbane områder langs kyststripen mot grensen til New York. Det har 30% hvite og 50% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Albio Sires (f.1951) ble valgt i et suppleringsvalg i 2006 og tok 77% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Bill Pascrell Jr

Distrikt 9
Representant: Bill Pascrell Jr (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Bill Pascrell Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2019. Distriktet omfatter det urbane området nord for distrikt 8 og har 45% hvite, 10% svarte, 31% latinske og 12% asiatiske velgere. Lærer og delstatsrepresentant Bill Pascrell (f.1937) har representert distriktet siden 1997 og tok 70% i 2016.

Valg­nytt for setet.

NJ10 Donald Payne Jr
Donald Payne Jr

Distrikt 10
Representant: Donald Payne Jr (D)
Komiteer: Sikkerhet, transport.

Demokratisk kandidat: Donald Payne Jr
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+36) i 2018. Distriktet inkluderer mesteparten av Newark og omkringliggende områder. Det har 24% hvite, 50% svarte og 17% latinske velgere. Bystyremedlem og fylkesråd Donald Payne (f.1958) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg etter sin avdøde far i 2012. Han tok 86% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Rod Frelinghuysen

Distrikt 11
Representant: Rod Frelinghuysen (R)
Komiteer: Bevilgning (Leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 18.03.18: Svakt demokratisk (R+3) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige, sentrale deler av staten og har 79% hvite velgere. Fylkesråd og delstatsrepresentant Rod Frelinghuysen (f.1946) har representert området siden 1995. Han tok 58% i 2016, men tar ikke gjenvalg. Republikanerne stiller med advokat Martin Hewitt, men sterkere kandidater vil sikkert melde seg. For demokratene stiller advokat Mitchell Colbert, forretningskvinne Tamara Harris, advokat Mikie Sherill og collegeprofessor Mark Washburne.

Valg­nytt for setet.

Bonnie Watson-Coleman

Distrikt 12
Representant: Bonnie Watson-Coleman (D)
Komiteer: Kontroll, sikkerhet.

Demokratisk kandidatBonnie Watson-Coleman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2018. Distriktet inneholder sentrale deler av staten i området nordøst for delstatshovedstaden Trenton. Det har 54% hvite, 17% svarte og 14% hver av latinske og asiatiske velgere. Delstatsrepresentant Bonnie Watson-Coleman (f.1945) har hatt en rekke jobber og verv i New Jersey, Hun holdt setet for demokratene i 2014 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Phil Murphy

Guvernør: Phil Murphy (D)

Demokratisk kandidatPhil Murphy
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.01.18: Trygt demokratisk i 2021. Demokratene erobret vervet med den søkkrike aksjemegleren og tidligere ambassadøren til Tyskland, Phil Murphy (f.1957).

Valg­nytt for setet.

Sheila Oliver

Vise­gu­vernør: Sheila Oliver (D)

Demokratisk kandidat: Sheila Oliver
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.01.18: Trygt demokratisk i 2017. Vise­gu­ver­nøren plukkes ut av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende.  Delstatsrepresentant og tidligere fylkesråd Sheila Oliver (f.1952) var Murphys valg.

Valg­nytt for setet.

  • Deltatssenatet: 40 (25 D / 15 R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. På valg i 2021.
  • Delstatshuset: 80 (54 D / 26 R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2019.