NEBRASKA

"The Cornhusker State"

Nebraska (R+14) er en ganske konservativ stat, og det eneste tilnærmet demokratiske strøket er storbyen Omaha. Nebraska og Maine er to eneste delstater som for­deler valg­manns­stemmer basert på kongressdistrikt. Delstaten har 85% hvite, 4% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Nebraska.

Valg­menn: 5. Nebraska er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg, men Obama vant fak­tisk det 2. kon­gress­dis­triktet og tok en valg­manns­stemme der i 2008. Trump slo Clinton 59-34 i 2016.

  • Innbyggere: 1,896,190 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. mars, 2018.
  • Primærvalg: 15. mai, 2018.

SENATET

Senatorer: 2 repub­li­ka­nere.

Deb Fischer

Senator klasse 1: Deb Fischer (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Deb Fischer

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Bonde og delstatssenator Deb Fischer (f.1951) tok nominasjonen i 2012 noe overraskende, da de to favorittene nøytraliserte hverandre. Hun slo ut tidligere guvernør og senator Bob Kerrey med nesten 58% i november. Hun utfordres internt av matematiker og tidligere collegeprofessor Jack Heidel, lærer og ventilasjonstekniker Dennis Frank Macek, økonom Jeffrey Lynn Stein og forretningsmann og regnskapsfører Todd Watson. For demokratene stiller baker Chris Janicek, veteran Larry Marvin og forretningskvinne og bystyremedlem Jane Raybould og Frank Svoboda.

Valg­nytt for setet.

Ben Sasse. (Foto: Kongressen)
Ben Sasse

Senator klasse 2: Ben Sasse (R)
Komiteer: Forsvar, bank, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBen Sasse

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann, politisk rådgiver og universitetspresident Ben Sasse (f.1972) tok en knusende seier i 2014, med 64% av stemmene. Han var en av de ledende anti-Trumprepublikanerne i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (3): Alle republikanere.

Jeff Fortenberry

Distrikt 1
Representant: Jeff Fortenberry (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeff For­ten­berry

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter den østlige delen av delstaten, untatt Omaha, som det omringer og delstatshovedstaden Lincoln. Det har 88% hvite velgere. Økonom og bystyremedlem Jeff Fortenberry (f.1960) ble valgt første gang i 2004 og tok 70% i 2016. For demokratene stiller advokatene Dennis Crawford og Jessica McClure.

Valg­nytt for setet.

Don Bacon

Distrikt 2
Representant: Don Bacon (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDon Bacon

Vur­de­ring 01.03.18: Svakt republikansk (R+4) i 2018. Distriktet inkluderer Omaha og de fleste forsteder og har 78% hvite, 9% svarte og 6% latinske velgere. Republikanerne gjenerobret setet med tidligere brigadergeneral i flyvåpenet, Don Bacon (f.1963), som tok 49% i 2016 mot advokat, delstatssenator og tidligere kongressmann Brad Ashford, som stiller igjen. Sosialarbeider og non-profittdirektør Kara Eastman stiller også for demokratene.

Valg­nytt for setet.

NE03 Adrian Smith
Adrian Smith

Distrikt 3
Representant: Adrian Smith (R)
Komiteer: Finans, administrasjon.

Demokratisk kandidatPaul Theobald
Republikansk kandidat: Adrian Smith

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+27) i 2018. Distriktet omfatter hele resten av Nebraska og er ett av USAs største. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Adrian Smith (f.1970) ble første gang valgt til Huset i 2006 og hadde ingen motstandere i 2016. Han utfordres internt av forretningsmann Kirk Penner. For demokratene stiller bonde og tidligere dekan Paul Theobald.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første torsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernør-, viseguvernør- og finansministervervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Pete Ricketts

Guvernør: Pete Ricketts (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPete Ricketts

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Pete Ricketts (f.1964) tapte et senatsvalg i 2006, men gjorde comeback ved å holde staten for republikanerne med 57% i 2014. Han utfordres internt av skribent og hasjaktivist Krystal Gabel. For demokratene stiller universitetsinstruktør Tyler Davis, veteran, delstatssenator og tidligere republikaner Bob Krist og pastor og non-profittdirektør Vanessa Ward.

Valg­nytt for setet.

Mike Foley

Vise­gu­vernør: Mike Foley (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Foley

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Forretningsmann og delstatssenator Mike Foley (f.1954) var delstatsrevisor fra 2007-15 og tapende guvernørkandidat i 2014.

Valg­nytt for setet.

John Gale

Admi­ni­stra­sjon: John Gale (R)

Demokratisk kandidatSpencer Danner
Republikansk kandidat: Bob Evnen

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist John Gale (f.1940) ble oppnevnt i 2000 og første gang valgt i 2002. Han tok 75% i 2014, men tar ikke gjenvalg. For republikanerne stiller advokat og tidligere skolestyremedlem Bob Evnen og assistent Debra Perrell. For demokratene stiller prosjektkonsulent Spencer Danner.

Valg­nytt for setet.

Don Stenberg

Finans­: Don Sten­berg (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist Don Sten­berg (f.1948) var justisminister 1991-2003 og prøvde fire ganger å bli valgt til Senatet, uten hell. Han ble valgt til finansminister i 2010 og tok 68% i 2014. Han kan ikke stille på ny. For republikanerne stiller restauranteier og delstatssenator John Murante og finansrådgiver Taylor Royal.

Valg­nytt for setet.

Charlie Janssen

Revisor: Charlie Janssen (R)

Demokratisk kandidatJane Skinner
Republikansk kandidatCharlie Janssen

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatssenator, veteran og forretningsmann Charlie Janssen (f.1971) holdt embetet med 59% i 2014. For demokratene stiller bibliotekar Jane Skinner.

Valg­nytt for setet.

Doug Peterson. (Foto: State of NE)
Doug Peterson

Jus­tis­: Doug Peterson (R)

Demokratisk kandidat: Van Argyrakis
Republikansk kandidatDoug Peterson

Vur­de­ring 01.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat Doug Peterson (f.1959) holdt embetet med 59% i 2014. For demokratene stiller advokat Van Argyrakis.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 49 (15D/ 32R / 2U). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2018/20. For­melt er Senatet parti­løst, men i rea­li­teten har nesten alle med­lemmer en parti­po­li­tisk til­knyt­ning. Nebraska er den eneste del­staten med bare ett kammer.