Montana

montanaInnbyggere: 1,032,949 (2015)

Påmeldingsfrist: 14. mars 2016.

Primærvalg: 7. juni 2016.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM MONTANA

Montana (R+7) er en moderat konservativ stat, der begge partier i høyeste grad kappes om vervene, men der republikanerne har et grep om presidentvalgene. 90% av velgerne er hvite og 5% er indianere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 3. Mon­tana anses som en moderat, repub­li­kansk stat i pre­si­dent­valg.

Sena­torer: 1 demokrater, 1 republikaner.

MT sen1 Jon Tester
Jon Tester

Senator klasse 1: Jon Tester (D)
Komiteer: Indianer (mindretallsleder), bevilgning, bank, sikkerhet, veteran.

Demokratisk kandidat: Jon Tester
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2018. Lærer, bonde og delstatssenator Jon Tester (f.1956) slo ut en sittende republikaner med knapp margin i sitt første senatsvalg i 2006. Han slo kongressmann Denny Rehberg (R) med litt større margin i 2012, men tok fortsatt bare drøye 48% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Steve Daines. (Foto: Kongressen)
Steve Daines

Senator klasse 2: Steve Daines (D)
Komiteer: Bevilgning, handel, energi, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Daines

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt republikansk i 2020. Forretningsmann Steve Daines (f.1962) satt en periode i Huset, før han vant senatsvalget for republikanerne med knappe 58% i 2014.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 1 republikaner.

Ryan Zinke. (Foto: Kongressen)
Ryan Zinke

Distrikt 1
Representant: Ryan Zinke (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten Montana. Veteran og delstatssenator Ryan Zinke (f.1961) holdt setet for republikanerne i 2014 og tok 56% i 2016. Han er nominert til innenriksminister.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
Gjenvalg: I en hvilken som helst 16-årsperiode kan man bare inneha et gitt verv i åtte år.

MT guv Steve Bullock
Steve Bullock

Guvernør: Steve Bul­lock (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Jurist Steve Bul­lock (f.1966) var tidligere justisminister i delstaten og ble valgt til guvernør i 2012 med knapp margin og 49% av stemmene. Han tok så vidt over 50% i 2016, men kan ikke stille igjen.

Valgnytt for setet.

MT ltguv Mike Cooney
Mike Cooney

Vise­gu­vernør: Mike Cooney (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt demo­kra­tisk i 2020. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Bullock oppnevnte tidligere administrasjonsminister Mike Cooney (f.1954) til vervet i 2015 og stilte med ham som viseguvernørkandidat i 2016.

Valgnytt for setet.

Corey Stapleton
Corey Stapleton

Admi­ni­stra­sjon: Corey Stapleton (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCorey Stapleton

Vur­de­ring 07.01.17: Trolig republikansk i 2020. Veteran, finansrådgiver og tidligere delstatssenator Corey Stapleton (f.1967) erobret embetet for republikanere i 2016 med 55%.

Valgnytt for setet.

Matt Rosendale
Matt Rosendale

Revisor: Matt Rosendale (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMatt Rosendale

Vur­de­ring 07.01.17: Trolig republikansk i 2020. Dette vervet har et misvisende navn, siden dets oppgaver faktisk er å overvåke forsikringsbransjen, ikke å foreta generelle revisjoner. Delstatssenator Matt Rosendale (f.1960) erobret embetet for republikanere i 2016 med 54%.

Valgnytt for setet.

Tim Fox. (Foto: State of MT)
Tim Fox

Jus­tis­: Tim Fox (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trolig repub­li­kansk i 2020. Jurist og geolog Tim Fox (f.1957) tok vervet i 2012. Han holdt det i 2016 med 68% og kan ikke ta gjenvalg. Han regnes som en guvernørkandidat i 2020.

Valgnytt for setet.

Elsie Arntzen
Elsie Arntzen

Skole­: Elsie Arntzen (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatElsie Arntzen

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt republikansk i 2020. Lærer og delstatssenator Elsie Arntzen (f.1956) erobret embetet for republikanere i 2016 med 52%.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet 50 (20D / 29R / 1V). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2016/2018.
Delstatshuset 100 (41D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2016.