Mississippi

mississippiInnbyggere: 2,992,333 (2015)

Påmeldingsfrist: 1. mars, 2018.

Primærvalg: Første runde 5. juni; evt. andre runde 26. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM MISSISSIPPI

Mississippi (R+9) er en konservativ sørstat, men det var først i 2011 at republikanerne erobret delstatsforsamlingen. Staten har den høyeste andel svarte i USA, med 35% av velgerne. 61% er hvite.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 6. Mis­sis­sippi er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg og Trump vant 58 – 40.

Sena­torer: 2 republikanere.

Roger Wicker

Senator klasse 1: Roger Wicker (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Roger Wicker

Vur­de­ring 06.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og veteran Roger Wicker (f.1951) ble oppnevnt i desember 2007, og vant deretter et suppleringsvalg i 2008. Før det satt han i Huset fra 1995. Han tok 57% i 2012. For demokratene stiller aktivist Jensen Bohren.

Valgnytt for setet.

Thad Cochran

Senator klasse 2: Thad Cochran (R)
Komiteer: Bevilgning (leder), landbruk, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatThad Cochran

Vur­de­ring 17.11.17: Trygt repub­li­kansk i 2020. Jurist Thad Cochran (f.1937) satt tre år i Huset, før han ble valgt til Senatet i 1978. Han tok 60% i 2014. Han er den nest lengst sittende republikaner i Senatet. Cochran er forholdsvis moderat til å representere en så konservativ delstat. Han har slitt med helsen de siste årene og det spekuleres i at han ikke vil fullføre embetsperioden.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 4 repre­sen­tanter; 1 demokrat og 3 republikanere.

Trent Kelly

Distrikt 1
Representant: Trent Kelly (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTrent Kelly

Vur­de­ring 06.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker statens nordøstlige hjørne, inkludert byene Oxford og Tupelo. Det har 72% hvite og 25% svarte velgere. Fylkesadvokat og veteran Trent Kelly (f.1966) holdt setet lett for republikanerne i et suppleringsvalg i 2015 og tok 69% i 2016. For demokratene stiller prest Carlton Smith og kjemiker Randy Wadkins.

Valgnytt for setet.

Bennie Thompson

Distrikt 2
Representant: Bennie Thompson (D)
Komiteer: Sikkerhet (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Bennie Thompson
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 06.09.17: Trygt demo­kra­tisk (D+14) i 2018. Distriktet omfatter statens vestlige deler, langs Missisippielven og inkluderer mesteparten av delstatshovedstaden Jackson. Det har 61% svarte og 36% hvite velgere. Borgermester og fylkesråd Bennie Thompson (f.1948) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 1993. Han tok 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

Gregg Harper

Distrikt 3
Representant: Gregg Harper (R)
Komiteer: Energi og handel, administrasjon (Leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale strøk av staten og går fra hjørnet mot Louisiana i sørvest til Alabama i nordøst. Det inkluderer de deler av Jackson som ikke ligger i det 2. distriktet. Det har 63% hvite og 32% svarte velgere. Jurist Gregg Harper (f.1956) ble første gang valgt i 2008 og tok 66% i 2016, men stiller ikke til gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Steven Palazzo

Distrikt 4
Representant: Steven Palazzo (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steven Palazzo

Vur­de­ring 17.11.17: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige deler av staten, inkludert Hattiesburg og Gulfport. Det har 73% hvite og 21% svarte velgere. Regnskapsfører og delstatsrepresentant Steven Palazzo (f.1970) ble første gang valgt i 2010, da han slo ut en sittende demokrat. Han tok 65% i 2016, men får en intern utfordring fra forretningsmann Brian Rose. For demokratene stiller delstatsrepresentant Jeramey Anderson.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
Gjenvalg: Guvernøren kan bare sitte i det vervet i åtte år i løpet av et liv. Viseguvernøren kan sitte i åtte år, deretter være ute i fire år og så velges i åtte nye år. Det er ingen begrensninger for de andre vervene.

Phil Bryant

Guvernør: Phil Bryant (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og viseguvernør Phil Bryant (f.1954) fikk gjenvalg i 2015 med 66% av stemmene. Han kan ikke stille igjen. Mississippi er en av fem delstater som holder guvernørvalg i oddetallsår.

Valgnytt for setet.

Tate Reeves

Vise­gu­vernør: Tate Reeves (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tate Reeves

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Viseguvernøren nomineres og velges separat i Mississippi. Forretningsmann Tate Reeves (f.1974) var finansminister i åtte år før han ble viseguvernør. Han fikk gjenvalg i 2015 med 60% av stemmene. Han går trolig for opprykk i 2019.

Valgnytt for setet.

Delbert Hosemann

Admi­ni­stra­sjon: Del­bert Hose­mann (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Del­bert Hose­mann

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist og skatteekspert Del­bert Hose­mann (f.1947) ble først valgt i 2007 og fikk gjenvalg i 2015 med 61%.

Valgnytt for setet.

Lynn Fitch

Finans: Lynn Fitch (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lynn Fitch

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist Lynn Fitch (f.1951) var utnevnt til flere delstatsjobber før hun ble valgt til finansminister i 2011. Hun tok 79% i 2015.

Valgnytt for setet.

Stacey Pick­e­ring. Foto: State of MS)
Stacey Pick­e­ring

Revisor: Stacey Pick­e­ring (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Stacey Pick­e­ring

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Forretningsmann Stacey Pick­e­ring (f.1968) var delstatssenator før han ble valgt til delstatsrevisor i 2007. Han tok 63% i 2015.

Valgnytt for setet

Jim Hood

Jus­tis­: Jim Hood (D)

Demokratisk kandidat: Jim Hood
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2019. Jurist Jim Hood (f.1962) var distriktsanklager før han ble valgt første gang i 2003. Han vant en fjerde periode i 2015 med 56% av stemmene og er svak favoritt om han stiller til gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Cindy Hyde-Smith

Landbruk og handel: Cindy Hyde-Smith (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cindy Hyde-Smith

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Bonde Cindy Hyde-Smith var delstatssenator før hun ble valgt første gang i 2011, etter å ha byttet parti i 2010. Hun fikk gjenvalg i 2015 med 61%.

Valgnytt for setet.

Mike Chaney

For­sik­ring: Mike Chaney (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Chaney

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2019. Forretningsmann og delstatssenator Mike Chaney (f.1944) ble første gang valgt i 2007. Han hadde ingen motstandere i 2015.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 52 (20D / 32R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2015.
Delstatshuset: 122 (48D / 74R). Valgperiode 4 år. På valg i 2015.