Minnesota

minnesotaInnbyggere: 5,489,594 (2015)

Påmeldingsfrist: 5. juni, 2018.

Primærvalg: 14. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM MINNESOTA

Minnesota (D+2) er en moderat stat som ikke desto mindre går til venstre ved nasjonale valg. Det demokratiske partiet i delstaten heter formelt DFL (Democratic Farmer Labor). Minnesota har svært mange nordeuropeere, herunder skandinaver. Som i resten av Midtvesten betyr personlighet og høflighet mye og «Minnesota nice» er et begrep i USA. Delstaten har et uavhengig parti som ofte tar mange stemmer (Jesse Ventura ble valgt til guvernør for dem i 1998), så senatorer og delstatsverv blir ofte valgt med under 50%. Delstaten har 86% hvite og rundt 4% hver av svarte, latinske og asiatiske velgere pr. 2010.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 10. Min­ne­sota har lenge vært ansett som en trygg stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg, men Clinton vant bare 46-45 i 2016.

Sena­torer: 2 demokrater.

Amy Klobuchar

Senator klasse 1: Amy Klo­buchar (D)
Komiteer: Landbruk, handel, justis, regel (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Amy Klo­buchar
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist Amy Klo­buchar (f.1960), som tidligere var fylkesadvokat, vant sitt første senatsvalg i 2006 med god margin, og vant enda større i 2012; hun tok over 65% av stemmene. Hun er en av landets mest populære senatorer.

Valgnytt for setet.

Al Franken

Senator klasse 2: Al Franken (D)
Komiteer: Energi, helse og skole, justis, indianer.

Demokratisk kandidat: Al Franken
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.01.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Den kontroversielle komikeren og forfatteren Al Franken (f.1951) vant en syltynn seier i 2008, med knappe 42% og svært liten avstand til den sittende republikaneren. Han tok 53% i 2014.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 8 repre­sen­tanter; 5 demokrater og 3 republikanere. Mange av vervene avgjøres på forhånd av de respektive konventene.

Tim Walz

Distrikt 1
Representant: Tim Walz (D)
Komiteer: Landbruk, veteran (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.04.17Svakt demokratisk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter hele den sørligste delen av staten, fra Wisconsin i øst til South Dakota i vest og har 91% hvite velgere. Lærer og veteran Tim Walz (f.1964) har representert distriktet siden han beseiret en republikansk kongressmann i 2006, men tok bare så vidt over 50% i 2016. Han stiller til guvernør i 2018.

Valgnytt for setet.

Jason Lewis
Jason Lewis

Distrikt 2
Representant: Jason Lewis (R)
Komiteer: Budsjett, utdanning, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJason Lewis

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt republikansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter sørøstlige deler av staten, inkludert sørlige deler av forstedene til Minneapolis og St Paul. Det har 87% hvite velgere. Den kontroversielle radioverten og skribenten Jason Lewis (f.1955) holdt setet for republikanerne med 47% og tynn margin i 2016.

Valgnytt for setet.

Erik Paulsen

Distrikt 3
Representant: Erik Paulsen (R)
Komiteer: Finans

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Erik Paulsen

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet omfatter et forholdsvis lite område med forsteder vest for Minneapolis og har 84% hvite velgere. Delstatsrepresentant Erik Paulsen (f.1965) har representert dette distriktet siden 2009 og tok 57% i 2016.

Valgnytt for setet.

Betty McCollum

Distrikt 4
Representant: Betty McCollum (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Betty McCollum
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+11) i 2018. Distriktet omfatter hele delstatshovedstaden St Paul og går østover til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 76% hvite velgere. Lærer, selger og delstatsrepresentant Betty McCollum (f.1954) har representert området siden 2001 og tok 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

Keith Ellison

Distrikt 5
Representant: Keith Ellison (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: Keith Ellison
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+22) i 2018. Distriktet omfatter hele Minneapolis med forsteder og har 71% hvite og 12% svarte velgere. Jurist og delstatsrepresentant Keith Ellison (f.1963) var den første muslim i Huset da han ble valgt i 2006, og den første svarte kongressmann fra Minnesota. Han tok 69% i 2016.

Valgnytt for setet.

Tom Emmer

Distrikt 6
Representant: Tom Emmer (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatTom Emmer

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet dekker områdene nord og vest for Minneapolis, inkludert St Cloud. Det har 93% hvite velgere. Jurist, delstatsrepresentant og guvernørkandidat i 2010, Tom Emmer (f.1961) ble først valgt i 2014 og tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

Collin Peterson

Distrikt 7
Representant: Collin Peterson (D)
Komiteer: Landbruk (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Collin Peterson
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (R+6) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige delene av Minnesota og er delstatens største. Det har 93% hvite velgere. Den sentrumsorienterte, tidligere delstatsrepresentanten Collin Peterson (f.1944) har representert dette området siden 1991 og tok 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

Rick Nolan

Distrikt 8
Representant: Rick Nolan (D)
Komiteer: Landbruk, transport.

Demokratisk kandidat: Rick Nolan
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt demo­kra­tisk (D+1) i 2018. Distriktet inneholder omtrent den nordøstlige fjerdedel av staten, inkludert byen Duluth. Det har 94% hvite velgere. Forretningsmann Rick Nolan (f.1943) satt i Huset fra 1975 til 1981, og gjorde comeback i 2012 – den lengste «pause» en kongressmann har hatt i USAs historie. Han tok så vidt over 50% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
Gjenvalg: Ingen begrensninger.

Mark Dayton

Guvernør: Mark Dayton (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.01.17: Trolig demokratisk i 2018. Tidligere delstatsrevisor og senator Mark Dayton (f.1947) gjorde politisk comeback i 2010, og tok 50% i 2014. Han har varslet at han ikke tar gjenvalg i 2018.

Valgnytt for setet.

Tina Smith. (Foto: State of MN)
Tina Smith

Vise­gu­vernør: Tina Smith (D)

Demokratisk kandidat: Tina Smith
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 06.01.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Dayton plukket sin tidligere stabssjef Tina Smith som kandidat i 2014.

Valgnytt for setet.

Steve Simon. (Foto: State of MN)
Steve Simon

Admi­ni­stra­sjon: Steve Simon (D)

Demokratisk kandidatSteve Simon
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Delstatsrepresentant og jurist Steve Simon (f.1969) hadde flere jobber i justisdepartementet før han tok 47% og vant med syltynn margin i 2014.

Valgnytt for setet.

MN rev Rebecca Otto
Rebecca Otto

Revisor: Rebecca Otto (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.01.17: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Forretningskvinne og lærer Rebecca Otto (f.1963) vant første gang i 2006 og tok knappe 52% i 2014. Hun stiller til guvernør i 2018.

Valgnytt for setet.

Lori Swanson

Jus­tis: Lori Swanson (D)

Demokratisk kandidat: Lori Swanson
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist Lori Swanson (f.1966) hadde flere jobber for delstatsadministrasjonenen før hun første gang ble valgt i 2006. Hun tok knappe 53% i 2014.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 67 (33D / 34R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. På valg i 2020.
Delstatshuset: 134 (57D / 76R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.