Michigan

michiganInnbyggere: 9,922,576 (2015)

Påmeldingsfrist: 24. april, 2018.

Primærvalg: 7. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM MICHIGAN

Michigan (D+4) er en delstat som har gått litt til venstre i nasjonale valg, men som gjerne velger republikanere til Huset og i lokalvalg. Staten sliter fortsatt med nedgangen i industrien generelt og bilindustrien i særdeleshet, og var den eneste staten som hadde en reell reduksjon i befolkningen fra 2000 til 2010. Delstatens velgermasse i 2010 var 79% hvit og 13% svart.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 16. Michigan anses som en moderat demo­kra­tisk stat i presidentvalg, men Trump vant med 48-47 og knappe 11.000 stemmer i 2016.

Sena­torer: 2 demokrater.

Debbie Stabenow

Senator klasse 1: Debbie Sta­benow (D)
Komiteer: Landbruk (mindretallsleder), budsjett, energi, finans.

Demokratisk kandidat: Debbie Sta­benow
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Fylkesråd og delstatssenator Debbie Sta­benow (f.1950) satt i Huset i to perioder før hun slo ut en republikansk senator med knapp margin i 2000. Hun fikk lett gjenvalg i 2012 med nesten 59%.

Valgnytt for setet.

Gary Peters

Senator klasse 2: Gary Peters (D)
Komiteer: Handel, sikkerhet, forsvar.

Demokratisk kandidatGary Peters
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Trolig demo­kra­tisk i 2020. Delstatssenator og forretningsmann Gary Peters (f.1958) satt i Huset i seks år, før han tok dette åpne setet i 2014 med nesten 55% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 14 repre­sen­tanter; 5 demokrater og 9 republikanere.

Jack Bergman

Distrikt 1
Representant: Jack Bergman (R)
Komiteer: Budsjett, naturressurs, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJack Bergman

Vur­de­ring 07.01.17: Svakt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet har de siste tyve år dekket hele den øvre halvøya (Upper Peninsula), men omfatter nå også nordre del av den nedre halvøya. Det har 93% hvite velgere. Distriktet er verdikonservativt og har mange husholdninger med fagforeningsmedlemmer. Den pensjonerte marinegeneralen Jack Bergman (f.1947) holdt setet for republikanerne med 55% i 2016.

Valgnytt for setet.

Bill Huizenga

Distrikt 2
Representant: Bill Huizenga (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bill Huizenga

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale, vestlige deler av delstaten langs kysten av Lake Michigan, og har USAs største konsentrasjon av folk med nederlandsk avstamning. Det har 84% hvite velgere. Forretningsmann og politisk rådgiver Bill Huizenga (f.1969) har representert distriktet siden 2011 og tok 63% i 2016.

Valgnytt for setet.

Justin Amash

Distrikt 3
Representant: Justin Amash (R)
Komiteer: Kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Justin Amash

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet omfatter vestlige, sentrale innenlandsdeler av staten, inkludert Grand Rapids og har 84% hvite velgere. Jurist og delstatsrepresentant Justin Amash (f.1980) har representert området siden 2011 og tok 59% i 2016.

Valgnytt for setet.

MI04 John Moolenaar
John Moolenaar

Distrikt 4
Representant: John Moolenaar (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJohn Moolenaar

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet omfatter store deler av det sentrale Michigan, og er forholdsvis ruralt med 94% hvite velgere. Kjemiker og delstatssenator John Moolenaar (f.1961) ble første gang valgt i 2014 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Dan Kildee

Distrikt 5
Representant: Dan Kildee (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: Dan Kildee
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+10) i 2018. Distriktet dekker sentrale østlige strøk, samt deler av kysten mot Lake Huron og hele byen Flint. Det har 78% hvite og 16% svarte velgere. Forretningsmann og fylkespolitiker Dan Kildee (f.1958) ble første gang valgt i 2012 og tok 61% i 2016.

Valgnytt for setet.

Fred Upton

Distrikt 6
Representant: Fred Upton (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Fred Upton

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+1) i 2018. Distriktet dekker det sørvestlige hjørnet av staten, inkludert Kalamazoo. Det har 85% hvite velgere. Fred Upton (f.1953) var journalist frem til han begynte å jobbe i staben til et par politikere. Han har sittet i Huset siden 1987 og tok 59% i 2016.

Valgnytt for setet.

Tim Walberg

Distrikt 7
Representant: Tim Walberg (R)
Komiteer: Utdanning, energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tim Wal­berg

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt repub­li­kansk (R+3) i 2018. Distriktet dekker det sørøstlige hjørnet og sørlige sentrale deler av staten og inkluderer forsteder til både Ann Arbor og Lansing. Det har 91% hvite velgere. Pastor og delstatsrepresentant Tim Walberg (f.1951) ble valgt første gang i 2006, men tapte i 2008 før han igjen ble valgt i 2010. Distriktet ble gjort litt mer konservativt for å trygge ham. Han tok 55% i 2016.

Valgnytt for setet.

Mike Bishop

Distrikt 8
Representant: Mike Bishop (R)
Komiteer: Utdanning, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Bishop

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+2) i 2018. Distriktet ligger i det sør-sørvestlige Michigan og omfatter delstatshovedstaden Lansing og området øst for byen. Det har 86% hvite velgere. Jurist og delstatssenator Mike Bishop (f.1967) holdt setet i 2014 og tok 56% i 2016.

Valgnytt for setet.

Sander Levin

Distrikt 9
Representant: Sander Levin (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Sander Levin
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter forstedene nord for Detroit og har 84% hvite og 10% svarte velgere. Jurist Sander Levin (f.1931), som er bror av ex-senator Carl Levin, ble første gang valgt i 1982 og tok 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

Paul Mitchell

Distrikt 10
Representant: Paul Mitchell (R)
Komiteer: Utdanning, kontroll, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPaul Mitchell

Vur­de­ring 07.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet dekker det området av det sentrale, østlige Michigan som kalles «tommelen». Det har 93% hvite velgere. Tidligere delstatspartikasserer Paul Mitchell (f.1956) holdt setet for republikanerne med 63%.

Valgnytt for setet.

Dave Trott. (Foto: Kongressen)
Dave Trott

Distrikt 11
Representant: Dave Trott (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDave Trott

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet dekker forstedene vest og nordvest for Detroit og har 84% hvite velgere. Advokat og forretningsmann Dave Trott (f.1960) slo ut en sittende republikansk kongressmann i primærvalget i 2014 og tok 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

Debbie Dingell. (Foto: Kongressen)
Debbie Dingell

Distrikt 12
Representant: Debbie Dingell (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidatDebbie Dingell
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+15) i 2018. Distriktet omfatter Ann Arbor og forstedene sørvest for Detroit. Det har 79% hvite og 10% svarte velgere. Forretningskvinne og aktivist Debbie Dingell (f.1953) er kona til tidligere kongressmann John Dingell, som har rekorden som det lengst sittende medlem av Huset noensinne. Hun ble første gang valgt i 2014 og tok 64% i 2016.

Valgnytt for setet.

John Conyers

Distrikt 13
Representant: John Conyers (D)
Komiteer: Justis (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: John Conyers
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+33) i 2018. Distriktet dekker sentrale og vestlige deler av Detroit med forsteder. Det har 37% hvite og 54% svarte velgere. Jurist og veteran John Conyers (f.1929) har representert områder av byen siden 1965 og er nå Husets lengst sittende medlem. Han tok 77% i 2016.

Valgnytt for setet.

Brenda Lawrence

Distrikt 14
Representant: Brenda Lawrence (D)
Komiteer: Kontroll, transport.

Demokratisk kandidatBrenda Lawrence
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+29) i 2018. Distriktet dekker sentrale og nordvestlige deler av Detroit med forsteder. Det har 34% hvite og 57% svarte velgere. Skolestyremedlem og borgermester Brenda Lawrence (f.1954) holdt setet i 2014 og tok 79% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: 1. januar.
Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv.

MI guv Rick Snyder
Rick Snyder

Guvernør: Rick Snyder (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og regnskapsfører Rick Snyder (f.1958) ble første gang valgt i 2010 og tok 51% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Brian Calley

Vise­gu­vernør: Brian Calley (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Viseguvernøren må dog godkjennes på delstatskonventet på høsten; en formalitet siden 70-tallet. Forretningsmann og delstatsrepresentant Brian Calley (f.1977) har vært Snyders viseguvernør siden 2011 og kan ikke ta gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Ruth Johnson

Admi­ni­stra­sjon: Ruth Johnson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne og delstatsrepresentant Ruth Johnson (f.1955) ble første gang valgt i 2010 og tok nesten 54% i 2014. Hun kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Bill Schuette. (Foto: State of MI)
Bill Schuette

Jus­tis­: Bill Schu­ette (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 16.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Jurist Bill Schu­ette (f.1953) ble første gang valgt i 2010 og tok 52% i 2014. Han kan ikke stille til gjenvalg, men nevnes som en mulig guvernørkandidat i 2018.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 38 (11D / 27R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2018.
Delstatshuset: 110 (47D / 63R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.