Maine

maineInnbyggere: 1,329,328 (2015)

Påmeldingsfrist: 15. mars, 2018.

Primærvalg: 12. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM MAINE

Maine (D+6) er en moderat stat som har gått til venstre de siste årene. Det er en stat med mange uavhengige velgere, som ofte gir en signifikant andel stemmer til tredjepartier og uavhengige kandidater. Delstaten har 96% hvite velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 4. Maine regnes som en moderat demo­kra­tisk stat i presidentvalg. Maine er en av to stater som fordeler valgmenn etter hvem som vinner i hvert enkelt kongressdistrikt og Trump tok en valgmann her i 2016, til tross for at han tapte staten 46-43.

Senatorer: 1 repub­li­kaner, 1 uavhengig.

Angus King

Senator klasse 1: Angus King (U)
Komiteer: Forsvar, budsjett, energi, regel, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Uavhengig kandidat: Angus King
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.05.17: Trolig uav­hengig i 2018. Den parti­løse juristen, forretningsmannen og tid­li­gere guver­nøren Angus King (f.1944) gjorde kort pro­sess med de to store partiene i 2012, og tok 53%. Han er favo­ritt til gjen­valg dersom han stiller igjen. Etter at han bestemte seg for å slutte seg til demo­kra­tenes parti­gruppe i Senatet, kan det til og med tenkes at dette par­tiet ikke vil stille mot­kan­didat.

Valgnytt for setet.

Susan Collins

Senator klasse 2: Susan Collins (R)
Komiteer: Bevilgning, helse og skole, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Susan Collins

Vur­de­ring 20.01.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Statsviter Susan Collins (f.1952) er svært populær i Maine, og er bankers dersom hun stiller på ny i 2020. Hun ble første gang valgt i 1996 og tok 68% i 2014.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 2 repre­sen­tanter; 1 demokrat og 1 republikaner.

Chellie Pingree

Distrikt 1
Representant: Chellie Pingree (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Chellie Pingree
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige kyststrøk av Maine, inkludert byene Portland og Augusta og har 95% hvite velgere. Forretningskvinne og delstatssenator Chellie Pingree (f.1955) har representert distriktet siden 2009 og tok 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

ME02 Bruce Poliquin
Bruce Poliquin

Distrikt 2
Representant: Bruce Poliquin (R)
Komiteer: Bank, Veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bruce Poliquin

Vur­de­ring 11.11.16: Svakt republikansk (D+3) i 2018. Distriktet utgjør ca 80% av Maine inkludert Bangor, og er det største kongressdistriktet øst for Mississippi. Det har 96% hvite velgere. Det er det mest konservative av Maines to distrikt, og har tidvis vært innenfor republikanernes rekkevidde i presidentvalg, selv om resten av staten har gått demokratisk (Trump tok en valgmann her i 2016). Forretningsmann og finansminister Bruce Poliquin (f.1953) erobret setet i 2014 og tok 55% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første tirsdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

Paul LePage

Guvernør: Paul LePage (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Paul LePage

Vur­de­ring 11.05.17: Svakt demokratisk i 2018. Forretningsmann og borgermester Paul LePage (f.1948) tok bare 38% av stemmene i 2010, og ble valgt fordi venstre­si­dens stemmer var splittet mellom demo­kra­tene og en uav­hengig kan­didat. Til tross for sin kontroversielle stil i moderate Maine, klarte han å bli gjenvalgt i 2014 med 48%, men han kan ikke stille igjen i 2018.

Lederen av delstatsssenatet rykker opp dersom guvernøren faller fra.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 35 (17D / 18R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
Delstatshuset: 151 (77D/ 72R / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.