LOUISIANA

"The Pelican State"

Louisiana (R+11) er en konservativ sørstat som i likhet med resten av regionen har gått til høyre de siste årene. Staten er imidlertid mer åpen for moderate demokrater lokalt enn en del andre stater. Den har 63% hvite og 30% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Louisiana.

Valg­menn: 8. Loui­siana har stemt på vin­neren av presidentvalg i alle valg siden 1972, bort­sett fra 2008 og 2012. Staten må nå regnes som en trygg stat for republikanerne og Trump vant den 58-38.

  • Innbyggere: 4,670,724 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 20. juli, 2018.
  • Primærvalg: 6. november, evt. andre runde 8. desember, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Bill Cassidy

Senator klasse 2: Bill Cassidy (R)
Komiteer: Bevilgning, energi, helse og skole, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBill Cassidy

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt republikansk i 2020. Delstatssenator og lege Bill Cassidy (f.1957) satt 6 år i Huset, før han fikk opprykk til Senatet etter å ha tatt 56% mot en sittende demokrat i andre valgomgang i 2014.

Valgnytt for setet.

John Kennedy
John Kennedy

Senator klasse 3: John Kennedy (R)
Komiteer: Bevilgning, bank, budsjett, justis, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Kennedy

Vur­de­ring 06.01.17: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og finansminister John Kennedy (f.1951) holdt setet for republikanerne med 61% i andre runde i desember 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (6): 1 demokrat og 5 republikanere. Loui­siana har et valg­system kalt topp to, der de to med flest stemmer går videre til 2. valg­runde, uav­hengig av parti. For­melt arran­geres pri­mær­valget på valg­dagen i november, med en evt. 2. runde i desember (dersom en kan­didat tar over 50% i pri­mær­valget i november, er ved­kom­mende valgt).

Steve Scalise

Distrikt 1
Representant: Steve Scalise (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve Sca­lise

Vur­de­ring 26.06.17: Trygt repub­li­kansk (R+24) i 2018. Distriktet omfatter de sørvestlige deler av Louisiana, øst og sør for New Orleans, inkludert Mississippi-deltaområdet. Det har 77% hvite og 12% svarte velgere. Forretningsmann Steve Scalise (f.1965) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 2008 og tok 75% i 2016. Han er sjefsinnpisker for republikanerne i Huset. Scalise ble alvorlig såret i en skyteepisode i juni 2017 og det er foreløpig uvisst hvilke langsiktige konsekvenser dette vil få.

Valgnytt for setet.

Cedric Richmond

Distrikt 2
Representant: Cedric Richmond (D)
Komiteer: Sikkerhet, justis.

Demokratisk kandidat: Cedric Rich­mond
Demokratisk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+25) i 2018. Distriktet, som er delstatens eneste svarte, inkluderer mesteparten av New Orleans og strekker seg nordvest til deler av delstatshovedstaden Baton Rouge. Det har 32% hvite og 59% svarte velgere. Jurist og delstatsrepresentant Cedric Richmond (f.1973) har representert distriktet siden 2011 og tok 70% i 2016.

Valgnytt for setet.

Clay Higgins

Distrikt 3
Representant: Clay Higgins (R)
Komiteer: Sikkerhet, vitenskap, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatClay Higgins

Vur­de­ring 26.06.17: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet ble kraftig nytegnet i 2011. Det omfatter det sørvestlige hjørne av staten og har 72% hvite og 23% svarte velgere. Tidligere politimann Clay Higgins (f.1961) slo en annen republikaner med 55% i andre runde i 2016. Så langt får han konkurranse fra advokat og partifelle Josh Guillory.

Valgnytt for setet.

Mike Johnson
Mike Johnson

Distrikt 4
Representant: Mike Johnson (R)
Komiteer: Justis, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Johnson

Vur­de­ring 06.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet omfatter resten av de vestlige grenseområdene mot Texas og inkluderer Shreveport. Det har 62% hvite og 32% svarte velgere. Delstatsrepresentant og advokat Mike Johnson (f.1972) holdt setet for republikanerne med 65% i andre runde.

Valgnytt for setet.

Ralph Abraham

Distrikt 5
Representant: Ralph Abraham (R)
Komiteer
: Landbruk, forsvar, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRalph Abraham

Vur­de­ring 11.10.16: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige og sentrale strøk av staten, samt en tynn linje øst langs sørgrensen mot Mississippi. Det har 63% hvite og 33% svarte velgere. Lege Ralph Abraham tok setet i 2014 ved å slå ut den sittende republikanske kongressmannen. Han tok 82% i 2016.

Valgnytt for setet.

Garret Graves

Distrikt 6
Representant: Garret Graves (R)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGarret Graves

Vur­de­ring 11.10.16: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter de sørlige sentrale strøk av staten, inkludert mesteparten av Baton Rouge. Det har 72% hvite og 21% svarte velgere. Tidligere Jindal-rådgiver Garret Graves (f.1972) har hatt en drøss jobber i staben til mange Louisianapolitikere. Han ble første gang valgt i 2014 og tok 63% i 2016.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernørvervet må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
John Bel Edwards

Guvernør: John Bel Edwards (D)

Demokratisk kandidatJohn Bel Edwards
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.01.16: Svakt republikansk i 2019. Jurist og gruppeleder for demokratene i delstatshuset, John Bel Edwards (f.1966) slo den skandalerammede senatoren David Vitter i 2015 med 56%. Louisiana er imidlertid fortsatt en konservativ delstat og mye tyder på at han vil tape mot en noenlunde kapabel republikaner i 2019.

Valgnytt for setet.

Billy Nungesser

Vise­gu­vernør: Billy Nungesser (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBilly Nungesser

Vur­de­ring 11.01.16: Trolig repub­li­kansk i 2019. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Forretningsmann og tidligere fylkespresident Billy Nungesser (f.1959) vant vervet i 2015 med drøye 55%.

Valgnytt for setet.

Tom Schedler

Admi­ni­stra­sjon: Tom Schedler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Schedler

Vur­de­ring 11.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatssenator og forretningsmann Tom Schedler (f.1950) ble utnevnt til vervet i 2010 og tok 62% i 2015. Han er for tiden innviklet i påstander om seksuell trakassering.

Valgnytt for setet.

John Schroder

Finans: John Schroder (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Schroder

Vur­de­ring 19.11.17: Trygt repub­li­kansk i 2019. Finansminister John Ken­nedy ble valgt til Senatet i 2016 og nyvalget høsten 2017 ga seieren til entreprenør og delstatsrepresentant John Schroder (f.1961).

Valgnytt for setet.

Jeff Landry

Jus­tis­: Jeff Landry (R)

Demokratisk kandidat:
Republikansk kandidatJeff Landry

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Jurist og tidligere kongressmann Jeff Landry (f.1970) slo ut den sittende justisministeren (også en republikaner) i 2015 med drøye 56% av stemmene.

Valgnytt for setet.

LA land Mike Strain
Mike Strain

Land- og skog­bruk: Mike Strain (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Strain

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og veterinær Mike Strain (f.1958) ble første gang valgt i 2007 og tok 58% av stemmene i 2015.

Valgnytt for setet.

Jim Donelon

For­sik­ring: Jim Donelon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Donelon

Vur­de­ring 11.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2019. Delstatsrepresentant og jurist Jim Donelon (f.1944) ble først oppnevnt til vervet i 2006 og gjenvalgt med 54% av stemmene i 2015.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 39 (14D / 25R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2019.
  • Delstatshuset: 105 (42D / 60R / 3U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2019.