KENTUCKY

"The Bluegrass State"

Kentucky (R+15) er en verdikonservativ stat som har gått mot høyre i føderale valg, men som fortsatt gjerne velger konservative demokrater lokalt. Delstaten har 88% hvite og 7% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Kentucky.

Valg­menn: 8. Ken­tucky har stemt på den valgte pre­si­denten i alle valg siden 1964, bort­sett fra i 2008 og 2012 og det ser vel ut til at staten nå kan klas­si­fi­seres som en repub­li­kansk stat i presidentvalg. Trump vant solid her, med 63-33.

  • Innbyggere: 4,425,092 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 30. januar, 2018.
  • Primærvalg: 22. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Mitch McConnell

Senator klasse 2: Mitch McCon­nell (R)
Komiteer: Landbruk, bevilgning, etterretning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mitch McCon­nell

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Jurist og fylkesråd Mitch McCon­nell (f.1942) har ledet republikanernes gruppe i Senatet siden 2007. Han ble første gang valgt til Senatet i 1984 og tok 56% i 2014.

Valgnytt for setet.

Rand Paul

Senator klasse 3: Rand Paul (R)
Komiteer: Utenriks, helse og skole, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rand Paul

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Øyelege Rand Paul (f.1963) ble første gang valgt i 2010 og tok 57% i 2016. Han er sønn av tidligere kongressmann Ron Paul, den evige libertarianske torn i republikanernes side. Rand er mer moderat, ikke minst i stil og retorikk, men fortsatt langt til høyre. Han har fått mye popularitet i deler av partiet med sitt prinsipelle forsvar av personvern, men også irritert mange.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (6): 1 demokrat og 5 republikanere.

James Comer. (Foto: Kongressen
James Comer

Distrikt 1
Representant: James Comer (R)
Komiteer: Landbruk, småbedrift, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJames Comer

Vur­de­ring 30.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+23) i 2018. Distriktet omfatter det vestlige/sørvestlige hjørnet av Kentucky og har 90% hvite velgere. Tidligere landbrukskommissær James Comer (f.1972) vant det i et suppleringsvalg i november 2016, der han tok 73%. For demokratene stiller musiker Alonzo Pennington og collegeprofessor Paul Walker.

Valgnytt for setet.

Brett Guthrie

Distrikt 2
Representant: Brett Guthrie (R)
Komiteer: Utdanning, energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Brett Guthrie

Vur­de­ring 30.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter det nordlige, sentrale strøk av staten, inkludert forsteder til Louisville og Lexington. Det har 90% hvite velgere. Forretningsmann og delstatssenator Brett Guthrie (f.1964) ble valgt første gang i 2008 og hadde ingen motstand i 2016. For demokratene stiller musiker Hank Lindeman, produksjonsleder Brian Pedigo, veterinærassistent Rane Sessions og forretningsmann Grant Short.

Valgnytt for setet.

John Yarmuth

Distrikt 3
Representant: John Yarmuth (D)
Komiteer: Budsjett (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: John Yarmuth
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 30.01.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter delstatens største by, Louisville med forsteder og har 74% hvite og 19% svarte velgere. Avisutgiver John Yarmuth (f.1947) ble første gang valgt i 2006 da han tok setet fra en republikaner. Han tok 64% i 2016. For republikanerne stiller Mark Craven, tidligere helse- og familieminister Vickie Glisson og eiendomsmegler Rhonda Palazzo.

Valgnytt for setet.

Thomas Massie

Distrikt 4
Representant: Thomas Massie (R)
Komiteer: Kontroll, vitenskap, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Thomas Massie

Vur­de­ring 30.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige deler av staten i en forholdsvis tynn stripe langs Ohioelven. Det har 93% hvite velgere. Forretningsmann og fylkesråd Thomas Massie (f.1971) har representert distriktet siden han vant et suppleringsvalg i 2012. Han tok 71% i 2016. For demokratene stiller IT-arbeider Seth Hall, forretningsadministrator Christina Lord og forretningskvinne Patti Piatt.

Valgnytt for setet.

Hal Rogers

Distrikt 5
Representant: Hal Rogers (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Hal Rogers

Vur­de­ring 30.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+31) i 2016. Distriktet omfatter de østlige deler av delstaten, og er blant de fattigste i landet. Det har 97% hvite velgere. Jurist og fylkesadvokat Hal Rogers (f.1937) har representert dette området siden 1981 og hadde ingen motstandere i 2016. Han utfordres internt av bonde Gerardo Serrano. Demokratene stiller med forretningsmann og sentralstyremedlem i delstatspartiet Scott Sykes og advokat Ken Stepp.

Valgnytt for setet.

Andy Barr

Distrikt 6
Representant: Andy Barr (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Andy Barr

Vur­de­ring 30.01.18: Trolig repub­li­kansk (R+9) i 2018. Distriktet omfatter Lexington og delstatshovedstaden Frankfort. Det har 85% hvite velgere. Jurist Andy Barr (f.1973) erobret setet fra en demokrat i 2012, og tok 61% i 2016. Han utfordres internt av selger Chuck Eddy. For demokratene stiller forretningsmann og borgermester Jim GrayTheodore Green, forretningsanalytiker Daniel Kemph, tidligere oberstløytnant Amy McGrath, advokat og delstatssenator Reggie Thomas og pensjonist Geoff Young.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Femte tirsdag etter valget.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
Matt Bevin

Guvernør: Matt Bevin (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMatt Bevin

Vur­de­ring 08.12.15: Svakt republikansk i 2019. Forretningsmannen Matt Bevin (f.1967), som tapte for senator Mitch McConnell i primærvalget i 2014, erobret embetet i 2015 med knappe 53%.

Valgnytt for setet.

Jenean Hampton

Vise­gu­vernør: Jenean Hampton (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jenean Hampton

Vur­de­ring 08.12.15: Svakt republikansk i 2019. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Bevin valgte Tea Party-aktivist og veteran Jenean Hampton (f.1958) som sin viseguvernør. Hun er første afroamerikanske vinner av et delstatsembete i Kentucky.

Valgnytt for setet.

Alison Grimes

Admi­ni­stra­sjon: Alison Lundergan Grimes (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2019. Jurist Alison Lundergan Grimes (f.1978) holdt embetet i 2015, med 51%. Hun kan ikke ta gjenvalg i 2019 og det spekuleres i at hun er interessert i guvernørvervet.

Valgnytt for setet.

Allison Ball

Finans: Allison Ball (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatAllison Ball

Vur­de­ring 08.12.15: Trolig republikansk i 2019. Advokat og tidligere kongressrådgiver Allison Ball (f.1981) erobret embetet i 2015 med knappe 61%.

Valgnytt for setet.

Mike Harmon

Revisor: Mike Harmon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Harmon

Vur­de­ring 11.01.16: Svakt republikansk i 2019. Delstatsrepresentant og forretningsmann Mike Harmon (f.1966) vant embetet for republikanerne i 2015 med 52%.

Valgnytt for setet.

Andy Beshear

Jus­tis: Andy Beshear (D)

Demokratisk kandidatAndy Beshear
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.12.15: Svakt demo­kra­tisk i 2015. Jurist Andy Beshear, sønn av den forrige guvernøren, holdt embetet for demokratene med såvidt over 50%.

Valgnytt for setet.

Ryan Quarles

Land­bruk: Ryan Quarles (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatRyan Quarles

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig repub­li­kansk i 2019. Jurist, bonde og delstatsrepresentant Ryan Quarles (f.1983) holdt embetet for republikanerne i 2015 med 60%.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 38 (11D / 27R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 100 (36D / 64R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.