Kansas

kansasInnbyggere: 2,911,641 (2015)

Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.

Primærvalg: 7. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM KANSAS

Kansas (R+12) er en konservativ delstat og den eneste grunnen til at demokratene av og til har vunnet lokale valg her, er den dype splittelsen internt i det republikanske partiet. Demokratene har f.eks. ikke vunnet et senatsvalg her siden 1932. Delstaten har 82% hvite, 6% svarte og 8% latinske velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 6. Kansas er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg. Trump tok den med 57-36 i 2016.

Sena­torer: 2 republikanere.

Pat Roberts

Senator klasse 2: Pat Roberts (R)
Komiteer
: Landbruk (leder), finans, helse og skole, regel, etikk.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Pat Roberts

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Pat Roberts (f.1936) var journalist og veteran før han begynte å jobbe for flere republikanske politikere. Han satt i Huset i 16 år før han ble valgt til Senatet i 1996. Roberts tok 53% i 2014, til tross for sterk motstand.

Valgnytt for setet.

Jerry Moran

Senator klasse 3: Jerry Moran (R)
Komiteer: Bevilgning, bank, miljø, veteran, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jerry Moran

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og delstatssenator Jerry Moran (f.1954) satt i Huset i 12 år, før han ble valgt til Senatet i 2010. Han tok 62% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 4 repre­sen­tanter, alle republikanere.

Roger Marshall
Roger Marshall

Distrikt 1
Representant: Roger Marshall (R)
Komiteer: Landbruk, vitenskap, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Roger Marshall

Vur­de­ring 06.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+23) i 2018. Distriktet omfatter vestlige og sentralt nordlige deler av staten; over halvparten av Kansas er inkludert. Det har 83% hvite og 11% latinske velgere. Lege Roger Marshall (f.1960) slo ut den sittende republikaneren i primærvalget i 2016 og hadde ingen motstandere i november.

Valgnytt for setet.

Lynn Jenkins. (Foto: Kongressen)
Lynn Jenkins

Distrikt 2
Representant: Lynn Jenkins (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lynn Jen­kins

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+8) i 2018. Distriktet omfatter de østlige deler av staten, inkludert delstatshovedstaden Topeka, og omringer det 3. distriktet. Det har 87% hvite velgere. Regnskapsfører Lynn Jenkins (f.1963) var finansminister i delstaten da hun vant setet i 2008 ved å slå ut den sittende demokraten. Hun tok 61% i 2016 og vurderer visstnok guvernørvalget i 2018.

Valgnytt for setet.

Kevin Yoder. (Foto: Kongressen)
Kevin Yoder

Distrikt 3
Representant: Kevin Yoder (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin Yoder

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet omfatter forsteder til storbyen Kansas City (som ligger i Missouri…). Det har 77% hvite og nesten 10% hver av svarte og latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Kevin Yoder (f.1976), som ble valgt første gang i 2010, tok bare 51% i 2016.

Valgnytt for setet.

Ron Estes

Distrikt 4
Representant: Ron Estes (R)
Komiteer: Utdanning, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ron Estes

Vur­de­ring 22.05.17: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2017. Distriktet omfatter de sørlige, sentrale deler av staten, inkludert Wichita. Det har 79% hvite velgere. Advokat og forretningsmann Mike Pompeo (f.1963), som ble valgt første gang etter et småbittert primærvalg i 2010, tok 61% i 2016. Han ble CIA-sjef i 2017 og et suppleringsvalg i dette distriktet arrangert 11. april. Ingeniør og finansminister Ron Estes holdt setet for republikanerne med 53%.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år som guvernør eller viseguvernør må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.

Sam Brownback

Guvernør: Sam Brown­back (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig republikansk i 2018. Jurist, kongressman og senator Sam Brown­back (f.1956) ble såvidt gjenvalgt med knappe 50% i 2014 og kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Jeff Colyer

Vise­gu­vernør: Jeff Colyer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig republikansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Lege og delstatssenator Jeff Colyer (f.1960) har vært viseguvernør siden 2011.

Valgnytt for setet.

Kris Kobach. (Foto: State of KS)
Kris Kobach

Admi­ni­stra­sjon: Kris Kobach (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.06.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og bystyremedlem Kris Kobach (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og tok 59% i 2014. Han stiller til guvernør i 2018.

Valgnytt for setet.

Jacob LaTurner

Finans: Jacob LaTurner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jacob LaTurner

Vur­de­ring 28.04.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og fylkeskasserer Ron Estes (f.1956) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 68% i 2014. Han ble valgt til Kongressen i april 2017. Delstatssenator Jacob LaTurner (f.1988) ble utnevnt til ny finansminister og har alt gjort det klart at han stiller i 2018.

Valgnytt for setet.

Derek Schmidt. (Foto: State of KS)
Derek Schmidt

Jus­tis­: Derek Schmidt (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Derek Schmidt

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og delstatssenator Derek Schmidt (f.1968) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 67% i 2014.

Valgnytt for setet.

Ken Selzer

For­sik­ring: Ken Selzer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatKen Selzer

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsføreren og forsikringsmannen Ken Selzer tok nesten 62% i sitt første valg i 2014.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 40 (9D / 31R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
Delstatshuset: 125 (40D / 85R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.