IOWA

"The Hawkeye State"

Iowa (R+3) er en typisk vippestat, der begge partier i høyeste grad er konkurransedyktige. Delstaten vokter nitid sin status som nasjonens første i nominasjonsprosessen for presidentvalg. Velgermassen i Iowa er 91% hvit.

Klikk her for mer valgstoff fra Iowa.

Valg­menn: 6. Iowa har gått demo­kra­tisk i alle presidentvalg siden 1988, bort­sett fra i 2004. Trump vant imidlertid 51-42 her i 2016, men det er for tidlig å si om dette er en permanent endring.

  • Innbyggere: 3,123,899 (2015)
  • Påmeldingsfrist16. mars, 2018.
  • Primærvalg: 5. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere. 

Joni Ernst

Senator klasse 2: Joni Ernst (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, miljø, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoni Ernst

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig republikansk i 2020. Veteran og delstatssenator Joni Ernst (f.1970) erobret setet i 2014 med 52%.

Valgnytt for setet.

Chuck Grassley

Senator klasse 3: Chuck Grassley (R)
Komiteer: Justis (leder), landbruk, finans, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatChuck Grassley

Vur­de­ring 10.11.16: Svakt repub­li­kansk i 2022. Delstatsrepresentant og kongressmann Chuck Grassley (f.1933) ble første gang valgt i 1980. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Representanter (4): 1 demokrat og 3 republikanere.

En uavhengig kommisjon nytegnet distriktene i Iowa, som mistet et sete i 2012. Dersom ingen tar over 35% i et nominasjonsvalg, foretas nominasjonen av delstatskonventet.

Rod Blum

Distrikt 1
Representant: Rod Blum (R)
Komiteer: Småbedrift, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rod Blum

Vur­de­ring 18.03.18: Svakt demokratisk (D+1) i 2018. Distriktet omfatter det nordøstlige hjørnet av staten og har 93% hvite velgere. Forretningsmann Rod Blum (f.1955) tok setet med en knapp seier i 2014 og har holdt en konservativ linje uten synlig hensyn til det vippesetet han representerer. Anti-Washingretorikken ga ham imidlertid 54% i 2016. For demokratene stiller delstatsrepresentant Abby Finkenauer, tidligere kongressrådgiver Thomas Heckroth, veteran George Ramsey og ingeniør Courtney Rowe.

Valgnytt for setet.

Dave Loebsack

Distrikt 2
Representant: Dave Loebsack (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidatDave Loeb­sack
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.03.18: Trolig demo­kra­tisk (D+1) i 2018. Distriktet omfatter det sørøstlige hjørnet av staten og har 90% hvite velgere. Dave Loebsack(f.1952) var professor i statsvitenskap før han slo ut en republikaner ved valget i 2006. Han tok 54% i 2016 mot kirurg Christopher Peters, som stiller igjen, i tillegg til forretningskvinne Ginny Caligiuri.

Valgnytt for setet.

David Young

Distrikt 3
Representant: David Young (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDavid Young

Vur­de­ring 19.03.18: Svakt repub­li­kansk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter det sørvestlige hjørnet av staten, inkludert delstatshovedstaden Des Moines. Det har 89% hvite velgere. David Young (f.1968) jobbet i staben hos flere senatorer, før han ble nominert av delstatskonventet i 2014. Han tok 54% i 2016. For demokratene stiller designer Cindy Axne, politisk konsulent Pete D’Alessandro og forsikringsmegler Eddie Mauro.

Valgnytt for setet.

Steve King

Distrikt 4
Representant: Steve King (R)
Komiteer: Landbruk, justis, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve King

Vurdering 17.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter det nordøstlige hjørnet av staten og har 92% hvite velgere. Entreprenør og delstatssenator Steve King (f.1949) har representert overlappende områder siden 2003 og tok 61% i 2016. Han utfordres internt av collegedirektør og konsulent Cyndi Hanson. For demokratene stiller bystyremedlem Leann Jacobsen, platebutikkeier Ryan Meyers, lege John Paschen og pensjonert baseballtrener Jim Scholten.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tirsdag etter andre mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Kim Reynolds

Guvernør: Kim Rey­nolds (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kim Reynolds

Vur­de­ring 28.03.18: Trolig repub­li­kansk i 2018. Jurist Terry Bran­stad (f.1946) var guvernør i fire sammenhengende perioder (1983-99) før han tok en pause i tre perioder. Han slo ut den sittende demokraten i 2010 og tok 59% i 2014 og ble dermed den lengst sittende guvernør i amerikansk historie. Han ble utnevnt til ny ambassadør til Kina i mai 2017 og viseguvernør, fylkeskasserer og delstatssenator Kim Reynolds (f.1959) rykket opp til guvernørvervet. For demokratene stiller advokat og delstatssenator Nate Boulton, sykepleier og fagforeningsaktivist Cathy Glasson, forretningsmann Fred Hubbell, lege og tidligere delstatspartileder Andy McGuire, tidligere delstatspartileder John Norris og tidligere borgermester Ross Wilburn.

Valgnytt for setet.

Adam Gregg

Vise­gu­vernør: Adam Gregg (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Adam Gregg

Vur­de­ring 17.03.18: Trolig repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av partiets guvernørkandidat og velges sammen med vedkommende, men må dog godkjennes på delstatskonventet. Viseguvernør Kim Rey­nolds (f.1959) rykket opp til guvernør da Branstad ble ambassadør til Kina. Hun utnevnte juristen Adam Gregg (f.1983) til ny fungerende viseguvernør. Reynolds beholder imidlertid de fullmakter han hadde som viseguvernør, så Gregg får kun tittelen og settes til å utføre administrative og seremonielle oppgaver og blir ikke en del av delstatens «arverekkefølge».

Valgnytt for setet.

Paul Pate. (Foto: State of IA)
Paul Pate

Admi­ni­stra­sjon: Paul Pate (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPaul Pate

Vur­de­ring 17.03.18: Svakt republikansk i 2018. Forretningsmann, borgermester og delstatssenator Paul Pate (f.1958) hadde dette vervet fra 1995-99. Han holdt vervet for republikanerne i 2014 med knappe 49%. For demokratene stiller marketingkonsulent Diedre DeJear og veteran Jim Mowrer.

Valgnytt for setet.

Michael Fitzgerald

Finans: Michael Fitz­gerald (D)

Demokratisk kandidat: Michael Fitz­gerald
Republikansk kandidat: INGEN KANDIDAT

Vur­de­ring 17.03.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Forretningsmann Michael Fitz­gerald (f.1951) ble valgt første gang i 1982 og tok knappe 53% i 2014.

Valgnytt for setet.

Mary Mosiman

Revisor: Mary Mosiman (R)

Demokratisk kandidatRob Sand
Republikansk kandidatMary Mosiman

Vur­de­ring 17.03.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsfører Mary Mosiman (f.1962) ble oppnevnt til embetet i 2013 og tok nesten 57% i 2014. For demokratene stiller assisterende justisminister Rob Sand.

Valgnytt for setet.

Tom Miller. (Foto: State of IA)
Tom Miller

Jus­tis: Tom Miller (D)

Demokratisk kandidatTom Miller
Republikansk kandidat: INGEN KANDIDAT

Vur­de­ring 17.03.18: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist Tom Miller (f.1944) ble første gang valgt helt tilbake i 1978 og tok 56% i 2014. Han er den lengst sittende justisminister i USA for tiden.

Valgnytt for setet.

Mike Naig

Land­bruk: Mike Naig (R)

Demokratisk kandidatTim Gannon
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Agronom Bill Northey (f.1959) har vært leder for den nasjonale korndyrkerforeningen og ble første gang valgt i 2006. Han tok 62% i 2014, men ble utnevt til en post i det føderale landbruksdepartementet. Han ble erstattet av en av sine assistenter, Mike Naig. Andre republikanere i primærvalget er bonde og tidligere leder for den nasjonale foreningen for soyadyrkere Roy Gaesser, bonde Chad Ingels, melkebonde og tidligere leder for bondelaget Craig Lang og bonde og delstatssenator Dan Zumbach. Demokratene stiller med bonde, politisk konsulent og tidligere politisk rådgiver for Obama, Tim Gannon.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 50 (20D / 29R / 1I). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 100 (41D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.