Iowa

iowa1Innbyggere: 3,123,899 (2015)

Påmeldingsfrist: Mars 2018.

Primærvalg: Juni 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM IOWA

Iowa (D+1) er en typisk vippestat, der begge partier i høyeste grad er konkurransedyktige. Delstaten vokter nitid sin status som nasjonens første i nominasjonsprosessen for presidentvalg. Velgermassen i Iowa er 91% hvit.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 6. Iowa har gått demo­kra­tisk i alle presidentvalg siden 1988, bort­sett fra i 2004. Trump vant imidertid 51-42 her i 2016, men det er for tidlig å si om dette er en permanent endring.

Sena­torer: 2 republikanere.

Joni Ernst

Senator klasse 2: Joni Ernst (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, miljø, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJoni Ernst

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig republikansk i 2020. Veteran og delstatssenator Joni Ernst (f.1970) erobret setet i 2014 med 52%.

Valgnytt for setet.

Joni Ernst

Senator klasse 3: Chuck Grassley (R)
Komiteer: Justis (leder), landbruk, finans, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chuck Grassley

Vur­de­ring 10.11.16: Svakt repub­li­kansk i 2022. Delstatsrepresentant og kongressmann Chuck Grassley (f.1933) ble første gang valgt i 1980. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 4 repre­sen­tanter; 1 demokrat og 3 republikanere. En uavhengig kommisjon nytegnet distriktene i Iowa, som mistet et sete i 2012. Dersom ingen tar over 35% i et nominasjonsvalg, foretas nominasjonen av delstatskonventet.

Rod Blum

Distrikt 1
Representant: Rod Blum (R)
Komiteer: Småbedrift, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rod Blum

Vur­de­ring 10.11.16: Svakt republikansk (D+5) i 2018. Distriktet omfatter det nordøstlige hjørnet av staten og har 93% hvite velgere. Forretningsmann Rod Blum (f.1955) tok setet med en knapp seier i 2014 og har holdt en konservativ linje uten synlig hensyn til det vippesetet han representerer. Anti-Washingretorikken ga ham imidlertid 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

Dis

Dave Loebsack

trikt 2
Representant: Dave Loebsack (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Dave Loeb­sack
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trolig demo­kra­tisk (D+4) i 2018. Distriktet omfatter det sørøstlige hjørnet av staten og har 90% hvite velgere. Dave Loebsack (f.1952) var professor i statsvitenskap før han slo ut en republikaner ved valget i 2006. Han tok 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

David Young

Distrikt 3
Representant: David Young (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDavid Young

Vur­de­ring 10.11.16: Svakt repub­li­kansk (R+0) i 2018. Distriktet omfatter det sørvestlige hjørnet av staten, inkludert delstatshovedstaden Des Moines. Det har 89% hvite velgere. David Young (f.1968) jobbet i staben hos flere senatorer, før han ble nominert av delstatskonventet i 2014. Han tok 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

Steve King

Distrikt 4
Representant: Steve King (R)
Komiteer: Landbruk, justis, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Steve King

Vurdering 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet omfatter det nordøstlige hjørnet av staten og har 92% hvite velgere. Entreprenør og delstatssenator Steve King (f.1949) har representert overlappende områder siden 2003 og tok 61% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Tirsdag etter andre mandag i januar.
Gjenvalg: Ingen begrensninger.

IA guv Terry Branstad
Terry Branstad

Guvernør: Terry Bran­stad (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Terry Bran­stad

Vur­de­ring 11.12.16: Svakt repub­li­kansk i 2018. Jurist Terry Bran­stad (f.1946) var guvernør i fire sammenhengende perioder (1983-99) før han tok en pause i tre perioder. Han slo ut den sittende demokraten i 2010 og tok 59% i 2014. Branstad er nå den lengst sittende guvernør i USAs historie. Han blir utnevnt til ny ambassadør til Kina i løpet av 2017 og viseguvernør Kim Reynolds vil rykke opp til guvernørvervet.

Valgnytt for setet.

Kim Reynolds

Vise­gu­vernør: Kim Rey­nolds (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kim Rey­nolds

Vur­de­ring 11.12.16: Svakt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av partiets guvernørkandidat og velges sammen med vedkommende, men må dog godkjennes på delstatskonventet. Fylkeskasserer og delstatssenator Kim Rey­nolds (f.1959) vil rykke opp til guverør så snart Branstad blir ambassadør til Kina.

Valgnytt for setet.

Paul Pate. (Foto: State of IA)
Paul Pate

Admi­ni­stra­sjon: Paul Pate (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPaul Pate

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt republikansk i 2018. Forretningsmann, borgermester og delstatssenator Paul Pate (f.1958) hadde dette vervet fra 1995-99. Han holdt vervet for republikanerne i 2014 med knappe 49%.

Valgnytt for setet.

Michael Fitzgerald

Finans: Michael Fitz­gerald (D)

Demokratisk kandidat: Michael Fitz­gerald
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Forretningsmann Michael Fitz­gerald (f.1951) ble valgt første gang i 1982 og tok knappe 53% i 2014.

Valgnytt for setet.

Mary Mosiman

Revisor: Mary Mosiman (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMary Mosiman

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsfører Mary Mosiman (f.1962) ble oppnevnt til embetet i 2013 og tok nesten 57% i 2014.

Valgnytt for setet.

Tom Miller. (Foto: State of IA)
Tom Miller

Jus­tis: Tom Miller (D)

Demokratisk kandidat: Tom Miller
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist Tom Miller (f.1944) ble første gang valgt helt tilbake i 1978 og tok 56% i 2014. Han er den lengst sittende justisminister i USA for tiden.

Valgnytt for setet.

Bill Northey

Land­bruk: Bill Northey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bill Northey

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Agronom Bill Northey (f.1959) har vært leder for den nasjonale korndyrkerforeningen og ble første gang valgt i 2006. Han tok 62% i 2014.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 50 (20D / 29R / 1I). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
Delstatshuset: 100 (41D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.