Illinois

illinoisInnbyggere: 12,859,995 (2015)

Påmeldingsfrist: November 2017.

Primærvalg: Mars 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM ILLINOIS

Illinois (D+8) er en tidligere vippestat som har gått til venstre de siste årene, men det er vanskelig å skille trenden fra det ekstra løftet Obama fikk fordi dette er hans hjemstat. Grovt sett er delstaten delt mellom urbane demokrater og rurale republikanere. Moderate republikanere har fortsatt en sjanse på delstatsnivå. I 2010 hadde Illinois 67% hvite, 14% svarte, 13% latinske og 5% asiatiske velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 20. Illi­nois er en demo­kra­tisk stat i presidentvalg og Clinton slo Trump 56-39 i 2016.

Sena­torer: 2 demo­krater.

Dick Durbin

Senator klasse 2: Dick Durbin (D)
Komiteer: Bevilgning,  justis, regel.

Demokratisk kandidat: Dick Durbin
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist og demokratenes sjefsinnpisker Dick Durbin (f.1944) satt i Huset fra 1983 og frem til han ble valgt inn i Senatet i 1996. Han fikk sist gjenvalg i 2014 med 53%.

Valgnytt for setet.

Tammy Duckworth

Senator klasse 3: Tammy Duckworth (D)
Komiteer: Energi, Miljø, Handel, Småbedrift.

Demokratisk kandidatTammy Duckworth
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.17: Trygt demokratisk i 2022. Tidligere kongresskvinne Tammy Duck­worth (f.1968), som mistet flere lemmer i Irak, beseiret den sittende republikaneren med 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 18 repre­sen­tanter; 11 demokrater og 7 republikanere. Illinois ble kraftig omtegnet; staten hadde et flertall republikanere før valget i 2012.

Bobby Rush

Distrikt 1
Representant: Bobby Rush (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Bobby Rush
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+28) i 2018. Distriktet omfatter sørlige deler av Chicago og strekker seg utover i sørvestlige forsteder. Det har 37% hvite, 52% svarte og 7% latinske velgere. Teolog, aktivist og bystyremedlem Bobby Rush (f.1946) har representert området siden 1993, og beseiret daværende delstatssenator Barack Obama i primærvalget i 2000. Han tok 73% i 2016.

Valgnytt for setet.

Robin Kelly

Distrikt 2
RepresentantRobin Kelly (D)
Komiteer: Utenriks, kontroll.

Demokratisk kandidat: Robin Kelly
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+29) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstligste deler av Chicago ned langs delstatsgrensen mot Indiana og videre sør til forstedene. Det har 33% hvite, 54% svarte og 11% latinske velgere. Psykolog og delstatsrepresentant Robin Kelly (f.1956) ble først valgt i et suppleringsvalg i 2013, og tok 80% i 2016.

Valgnytt for setet.

Dan Lipinski

Distrikt 3
Representant: Dan Lipinski (D)
Komiteer: Vitenskap, transport.

Demokratisk kandidat: Dan Lipinski
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+5) i 2018. Distriktet omfatter sørlige sentrale strøk av Chicago, samt sørøstlige forsteder. Det har 66% hvite og 24% latinske velgere. Det er forholdsvis verdikonservativt, og passer moderate Dan Lipinski (f.1966) godt. Han arbeidet i staben hos flere demokratiske politikere og har representert et delvis overlappende distrikt siden han overtok for sin far i 2005. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Luis Gutierrez

Distrikt 4
Representant: Luis Gutierrez (D)
Komiteer: Justis.

Demokratisk kandidat: Luis Guti­­errez
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+29) i 2018. Distriktet er en av de mest blantante gerrymandere i USA, og kalles gjerne ørevarmeren lokalt pga. sin form. Det har 26% hvite og 66% latinske velgere. Den nordlige tarmen er dominert av puertoricanere; den sørlige av mexicanere og de to delene henger sammen ved hjelp av en tynn stripe motorvei. Lærer og bystyremedlem Luis Gutierrez (f.1953) har representert området siden 1993. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Mike Quigley

Distrikt 5
Representant: Mike Quigley (D)
Komiteer: Bevilgning, etterretning.

Demokratisk kandidat: Mike Quigley
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale delene av Chicago og har 73% hvite og 16% latinske velgere. Jurist og fylkesråd Mike Quigley (f.1958) har representert et delvis overlappende distrikt siden 2009. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Peter Roskam

Distrikt 6
Representant: Peter Roskam (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Peter Roskam

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige delene samt forsteder til Chicago og har 82% hvite velgere. Advokat og delstatssenator Peter Roskam (f.1961) ble første gang valgt til et delvis overlappende distrikt i 2006 og tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

Danny Davis

Distrikt 7
Representant: Danny Davis (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Danny Davis
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+30) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstlige og sentrale delene av Chicago og har 30% hvite, 50% svarte og 12% latinske velgere. Lærer og fylkesråd Danny Davis (f.1941) har representert et lignende område siden 1997. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Raja Krishnamoorthi
Raja Krishnamoorthi

Distrikt 8
Representant: Raja Krishnamoorthi (D)
Komiteer: Utdanning, kontroll.

Demokratisk kandidatRaja Krishnamoorthi
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og vestlige deler av Chicago med forsteder. Det har 61% hvite, 22% latinske og 12% asiatiske velgere. Forretningsmann Raja Krishnamoorthi (f.1973) holdt setet for demokratene med 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jan Schakowsky

Distrikt 9
Representant: Jan Schakowsky (D)
Komiteer: Energi og handel, budsjett.

Demokratisk kandidat: Jan Scha­kowsky
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+15) i 2018. Distriktet omfatter nordlige og sentrale deler av Chicago og har 68% hvite, og rundt 10% hver av svarte, latinoer og asiater. Delstatsrepresentant Jan Schakowsky (f.1944) har representert området siden 1999 og tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

Brad Schneider

Distrikt 10
Representant: Brad Schneider (D)
Komiteer: Utenriks, justis.

Demokratisk kandidatBrad Shcneider
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.17: Svakt demokratisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter nordlige forsteder av Chicago og strekker seg helt til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 65% hvite, nesten 20% latinoer og nesten 10% asiater. Forretningsmann og ingeniør Brad Schneider (f.1961) )tok tilbake setet for andre gang med 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

Bill Foster

Distrikt 11
Representant: Bill Foster (D)
Komiteer: Bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Bill Foster
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter vestlige og sørvestlige forsteder til Chicago og har 60% hvite, 10% svarte og 22% latinske velgere. Forretningsmann og fysiker Bill Foster (f.1955) representerte et delvis overlappende distrikt fra 2008 til 2012 og slo ut en sittende republikaner i dette kraftig omtegnede setet i 2012. Han tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

IL12 Mike Bost
Mike Bost

Distrikt 12
Representant: Mike Bost (R)
Komiteer: Landbruk, transport, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMike Bost

Vur­de­ring 10.11.16: Trolig republikansk (D+0) i 2018. Distriktet omfatter de sørvestligste deler av staten opp til forstedene til St. Louis. Det har 80% hvite og 15% svarte velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Mike Bost (f.1960) tok setet for republikanerne i 2014 og fikk 54% i 2016.

Valgnytt for setet.

Rodney Davis. (Foto: Kongressen)
Rodney Davis

Distrikt 13
Representant: Rodney Davis (R)
Komiteer: Landbruk, administrasjon, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Rodney Davis

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+0) i 2018. Distriktet omfatter sørvestlige og sentrale strøk av staten, og ble tegnet som det politisk mest jevne i Illinois. Det har 84% hvite og 9% svarte velgere. Den sittende kongressmannen var en republikaner som trakk seg etter at primærvalgene var over, så partistyret måtte oppnevne en ny kandidat. Valget falt på Rodney Davis (f.1970), som var statsviter og medarbeider for John Shimkus i distrikt 15. Davis tok en syl­tynn seier i sitt første valg i 2012, men tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

Randy Hultgren

Distrikt 14
Representant: Randy Hultgren (R)
Komiteer: Bank, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Randy Hult­gren

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+5) i 2018. Distriktet dekker områdene vest for Chicago, og strekker seg fra sør for Joliet og helt opp til delstatsgrensen mot Wisconsin. Det har 84% hvite og 9% latinoer. Jurist og delstatsrepresentant Randy Hultgren (f.1966) har representert et delvis overlappende område siden 2011 og tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

John Shimkus

Distrikt 15
Representant: John Shimkus (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Shimkus

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet omfatter de sørøstlige og sentrale strøk, men strekker seg på et punkt helt til forstedene til St. Louis. Det har 93% hvite velgere. Lærer og fylkeskasserer John Shimkus (f.1958) har representert et lignende område siden 1997. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Adam Kinzinger

Distrikt 16
Representant: Adam Kinzinger (R)
Komiteer: Energi og handel, utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Adam Kin­zinger

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet omfatter sentrale, nordlige og nordøstlige strøk av staten og omringer Chicago. Det har 88% hvite velgere. Fylkesråd og veteran Adam Kinzinger (f.1978) ble tegnet ut av sitt gamle sete, men representerte deler av dette og slo ut en annen republikansk kongressmann i primærvalget i 2012. Kin­zinger ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Cheri Bustos

Distrikt 17
Representant: Cheri Bustos (D)
Komiteer: Landbruk, transport.

Demokratisk kandidat: Cheri Bustos
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+7) i 2018. Distriktet omfatter de nordvestlige deler av staten, inkludert deler av Peoria. Det har 82% hvite og 10% svarte velgere. Journalist og bystyremedlem Cheri Bustos (f.1961) erobret dette omtegnede setet fra en republikaner i 2012 og tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

Darin LaHood. (Foto: Kongressen)
Darin LaHood

Distrikt 18
Representant: Darin LaHood (R)
Komiteer: Naturressurser, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Darin LaHood

Vur­de­ring 10.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+11) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og vestlige områder av staten, inkludert delstatshovedstaden Springfield og deler av Peoria. Det har 92% hvite velgere. Advokat, tidligere delstatssenator og sønn av en tidligere kongressmann, Darin LaHood (f.1968) ble første gang valgt i et suppleringsvalg i 2015. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre mandag i januar.
Gjenvalg: Ingen begrensninger.

Bruce Rauner

Guvernør: Bruce Rauner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBruce Rauner

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt republikansk i 2018. Forretingsmann og milliardær Bruce Rauner (f.1957) slo ut en sittende demokrat i 2014 med knappe 51%, og skal få det vanskelig i 2018 i en klart demokratisk stat.

Valgnytt for setet.

Evelyn Sanguinetti

Vise­gu­vernør: Evelyn San­gui­netti (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Evelyn San­gui­netti

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt republikansk i 2018. Viseguvernøren plukkes av guvernørkandidaten og nomineres og velges i tospann med vedkommende. Rauner valgte advokat og bystyre­medlem Evelyn San­gui­netti (f.1970).

Valgnytt for setet.

Jesse White

Admi­ni­stra­sjon: Jes­se White (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trolig demo­kra­tisk i 2018. Lærer og delstatsrepresentant Jes­se White (f.1934) ble første gang valgt i 1998 og tok 65% i 2014, men tar ikke gjenvalg.

Valgnytt for setet.

Mike Frerichs

Finans: Mike Frerichs (D)

Demokratisk kandidatMike Frerichs
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Svakt demokratisk i 2018. Fylkesråd og delstatssenator Mike Frerichs (f.1973) vant i 2014 med 48% og syltynn margin.

Valgnytt for setet.

Susana Mendoza
Susana Mendoza

Comptroller: Susana Mendoza (D)

Demokratisk kandidatSusana Mendoza
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.01.17: Svakt demokratisk i 2018. Den valgte delstatsrevisoren døde av et slag i desember 2014 og guvernør Rauner oppnevnte forretningskvinne Leslie Munger (f.1959) til å overta. Demokratene erobret vervet i 2016 med tidligere delstatsrepresentant Susana Mendoza (f.1972), som tok 49%.

Valgnytt for setet.

Lisa Madigan

Justis: Lisa Madigan (D)

Demokratisk kandidat: Lisa Madigan
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 15.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist og delstatssenator Lisa Madigan (f.1966) ble første gang valgt i 2002 og tok 59% i 2014.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 59 (37D / 22R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. 1/3 på valg i 2018.
Delstatshuset: 118 (67D / 51R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.