IDAHO

"The Gem State"

Idaho (R+19) er en av USAs mest konservative delstater. Den er blant de hviteste statene og har en stor andel mormonere. I 2010 hadde Idaho 87% hvite og 9% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Idaho.

Valg­menn: 4. Idaho er solid repub­li­kansk i presidentvalg og Trump vant 59-28 her.

  • Innbyggere: 1,654,930 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 9. mars, 2018.
  • Primærvalg: 15. mai, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Jim Risch

Senator klasse 2: Jim Risch (R)
Komiteer: Energi, utenriks, småbedrift (Leder), etikk, etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jim Risch

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Tidligere advokat, delstatssenator og viseguvernør Jim Risch (f.1943) har etablert seg som Senatets kanskje mest konservative medlem siden han første gang kom inn i 2009. Han tok drøye 65% i 2014.

Valgnytt for setet.

Mike Crapo

Senator klasse 3: Mike Crapo (R)
Komiteer: Bank (Leder), budsjett, miljø, finans, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Crapo

Vur­de­ring 11.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Jurist og delstatssenator Mike Crapo (f.1951) satt tre perioder i Huset før han ble valgt til Senatet i 1998. Den ellers anonyme senatoren fikk en liten skrape da han ble tatt for fyllekjøring i romjulen 2012. Han tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (2): Begge republikanere.

Raul Labrador

Distrikt 1
Representant: Raul Labrador (R)
Komiteer: Justis, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige og nordlige deler av staten, inkludert Coeur D’Alene. Det har 88% hvite og 8% latinske velgere. Advokat og delstatsrepresentant Raul Labrador (f.1967) tok et delvis overlappende sete i 2010. Han tok 68% i 2016, men stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller eiendomsmegler og tidligere delstatssenator Russ Fulcher, veteran Alex Gallegos, veteran og pilot Nick Henderson, tidligere viseguvernør og justisminister Dave Leroy, advokat og delstatsrepresentant Luke Malek, forretningskvinne og delstatsrepresentant Christy Perry og advokat Michael Snyder. For demokratene stiller Christina McNeil, veteran Michael Smith og forretningskonsulent James Vandermaas.

Valgnytt for setet.

Mike Simpson

Distrikt 2
Representant: Mike Simpson (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Simpson

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet omfatter delstatshovedstaden Boise og områdene øst og sør i Idaho. Det har 85% hvite og 10% latinske velgere. Tannlege og delstatsrepresentant Mike Simpson (f.1950) ble først valgt fra et delvis overlappende distrikt i 1998. Han tok 63% i 2016. For demokratene stiller podiatrist Peter Rickards og finansanalytiker Aaron Swisher.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Butch Otter

Guvernør: Butch Otter (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Butch Otter (f.1942) er tidligere viseguvernør og kongressmann for det 2. distrikt. Han ble valgt første gang i 2006 og tok knappe 54% i 2014. Otter har varslet at han ikke stiller i 2018. For republikanerne stiller lege og eiendomsutvikler Tommy Ahlquist, ingeniør Harley Brown, Dalton Cannady, kongressmann Raul Labrador, viseguvernør Brad Little, PR-konsulent Lisa Marie og eiendomsmegler Steve Pankey. For demokratene stiller regnskapsfører og partiets 2016-kandidat A. J. Balukoff, advokat og bonde Peter Dill og indianeraktivist og delstatsrepresentant  Paulette Jordan.

Valgnytt for setet.

Brad Little

Vise­gu­vernør: Brad Little (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 19.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren velges separat fra guver­nøren i Idaho. Forretningsmann og delstatssenator Brad Little (f.1954) ble først utnevnt til å ta over da Jim Risch ble valgt til Senatet, og vant deretter i 2010. Han tok knappe 63% i 2014, men går for opprykk i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann og delstatssenator Marv Hagedorn, forretningskvinne og tidligere delstatsrepresentant Janice McGeachin, forretningsmann og delstatssenator Bob Nonini, PR-arbeider og delstatsrepresentant Kelley Packer, og politisk konsulent og tidligere delstatspartileder Steve Yates. For demokratene stiller prosjektmanager Kristin Collum og tannlege Jim Fabe.

Valgnytt for setet.

Lawerence Denney

Admi­ni­stra­sjon: Lawerence Denney (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLawerence Denney

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018.  Bonde og tidligere Speaker i delstatshuset, Lawerence Denney (f.1948) tok 63% av stemmene i 2014. For demokratene stiller Joseph Chastain og dekan for en sykepleierskole, Jill Humble.

Valgnytt for setet.

Ron Crane

Finans: Ron Crane (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Ron Crane ble første gang valgt i 1998 og tok 61% i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2018. For republikanerne stiller lærer og tidligere delstatsrepresentant Julie Ellsworth, forretningsmann Tom Kealey og fylkeskasserer Vicky McIntyre.

Valgnytt for setet.

Brandon Woolf

Controller: Brandon Woolf (R)

Demokratisk kandidat: INGEN KANDIDAT
Republikansk kandidatBrandon Woolf

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Brandon Woolf(f.1972) har jobbet seg opp innen Controller-administrasjonen og ble oppnevnt av Otter til å ta over toppvervet i 2012. Han hadde ingen motstandere i 2014.

Valgnytt for setet.

Lawrence Wasden

Jus­tis­: Lawrence Wasden (R)

Demokratisk kandidat: Bruce Bistline
Republikansk kandidat: Lawrence Wasden

Vur­de­ring 10.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist Lawrence Wasden (f.1957) har jobbet ved justisministerens kontor siden 1989. Han ble første gang valgt i 2002 og tok 68% i 2014. For demokratene stiller advokat og partiets kandidat i 2014, Bruce Bistline.

Valgnytt for setet.

Sherri Ybarra

Skole: Sherri Ybarra (R)

Demokratisk kandidat:  ?
Republikansk kandidatSherri Ybarra

Vur­de­ring 10.03.18: Trolig repub­li­kansk i 2018. Tidligere lærer og rektor Sherri Ybarra tok knappe 51% i sitt første valg i 2014. Hun fikk en del oppmerksomhet før valget fordi hun aldri hadde stemt i løpet av sine 18 år i Idaho. Hun utfordres internt av skoleinspektør Jeff Dillon. For demokratene stiller tidligere sykehusdirektør Allen Humble og Cindy Wilson.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (6D / 29R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
  • Delstatshuset: 70 (11D / 59R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.