GUAM

"Land of the Chamorros"

Guam er en øy i Stillehavet. Den har vært et territorium under amerikansk kontroll siden 1898.

Trykk her for mer valgstoff om Guam.

  • Innbyggere: 159,000 (2010)
  • Påmeldingsfrist: 26. juni, 2018.
  • Primærvalg: 25. august, 2018.

REPRESENTANTENES HUS

Guam har en repre­sen­tant uten stemme­rett i Repre­sen­tan­tenes hus.

Madeleine Bordallo

Representant: Madeleine Z. Bor­dallo (D)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Madeleine Z. Bordallo
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.11.16: Svakt demokratisk i 2018. Distriktet omfatter hele Guam. TV-journalist, guvernørfrue, senator og viseguvernør Madeleine Z. Bor­dallo (f.1933) har representert øya siden 2003. Hun tok 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

TERRITORIALNIVÅ

Eddie Calvo

Guvernør: Eddie Calvo (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann og senator Eddie Calvo (f.1961) ble første gang valgt i 2010 og tok 64% i 2014. Han kan ikke stille på ny i 2018.

Valgnytt for setet.

Ray Tenorio

Vise­gu­vernør: Ray Tenorio (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Svakt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges sammen med guvernøren. Senator og politimann Ray Tenorio (f.1965) har hatt jobben siden 2011.

Valgnytt for setet.

Elizabeth Barrett-Anderson

Jus­tis­: Elizabeth Barrett-Anderson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt republikansk i 2018. Dette vervet er for­melt uten noen parti­til­knyt­ning. Jurist Elizabeth Barrett-Anderson (f.1953) er advokat og hadde også embetet fra 1987 til 1994. Hun tok knappe 66% i sitt comeback i 2014.

Valgnytt for setet.

  • Territorialforsamlingen: 15 (9 D / 6 R). Valgperiode 2 år. På valg i 2018.