Delstat

Partienes styrke i de respektive kamrene i alle delstatene

Kilder er en blanding av ballotpedia og de respektive delstatsforsamlingers egne hjemmesider. De faktiske navn på kamrene kan variere, men for enkelthets skyld har jeg gruppert dem i Hus og Senat. Alle stater unntatt Nebraska har to kamre. Nebraskas senatorer er formelt partipolitisk uavhengige; i realiteten er alle støttet av ett av de to store partiene.

Tegnforklaring: Første kolonne etter delstatsnavnet viser hvilket parti som har guvernøren, og når neste valg er. En T betyr at vedkommende er term-limited, dvs. ikke kan stille på ny etter delstatens egne valgregler. Kolonnene for år viser når neste valg er i disse statene for de enkelte kamrene; eventuelt hvor mange seter som er på valg dersom ikke hele kamret er det. D er demokrat, R er republikaner, U er uavhengig eller tredjeparti og V er vakant sete.

Oppdatert 18.11.15.

Delstat Guv Valg Huset År Valg Senatet År Valg
Alabama R 2018T 33D/72R = 105 4 2018 8D/26R/1U = 35 4 2018
Alaska U 2018 16D/23R/1U = 40 2 2016 6D/14R = 20 4 2016 (10)
Arizona R 2018 22D/38R = 60 2 2016 13D/17R = 30 2 2016
Arkansas R 2018 36D/64R = 100 2 2016 11D/24R = 35 4 2016 (18)
California D 2018T 52D/28R = 80 2 2016 25D/14R/1V = 40 4 2016 (20)
Colorado D 2018T 34D/31R = 65 2 2016 17D/18R = 35 4 2016 (18)
Connecticut D 2018 87D/64R = 151 2 2016 21D/15R = 36 2 2016
Delaware D 2020 25D/16R = 41 2 2016 12D/9R = 21 4 2016 (10)
Florida R 2018T 37D/82R/1V = 120 2 2016 14D/26R = 40 4 2016 (20)
Georgia R 2018T 59D/120R/1U = 180 2 2016 18D/38R = 56 2 2016
Hawaii D 2018 43D/8R = 51 2 2016 24D/1R = 25 4 2016 (12)
Idaho R 2018 14D/56R = 70 2 2016 7D/28R = 35 2 2016
Illinois R 2018 71D/47R = 118 2 2016 39D/20R = 59 2/4 2016 (40)
Indiana R 2020 29D/71R = 100 2 2016 10D/40R = 50 4 2016 (25)
Iowa R 2018 43D/57R = 100 2 2016 26D/24R = 50 2 2016 (25)
Kansas R 2018T 27D/98R = 125 2 2016 8D/32R = 40 4 2016
Kentucky R 2019 50D/46R = 100 2 2016 12D/26R = 38 4 2016 (19)
Louisiana D 2019 42D/61R/2U = 105 4 2019 13D/26R = 39 4 2019
Maine R 2018T 78D/69R/4U = 151 2 2016 15D/20R = 35 2 2016
Maryland R 2018 90D/51R = 141 4 2018 33D/14R = 47 4 2018
Massachusetts R 2018 126D/34R = 160 2 2016 34D/6R = 40 2 2016
Michigan R 2018T 47D/63R = 110 2 2016 11D/27R = 38 4 2018
Minnesota D 2018 62D/72R = 134 2 2016 39D/28R = 67 2/4 2016
Mississippi R 2019T 57D/65R = 122 4 2019 20D/32R = 52 4 2019
Missouri R 2020 45D/116R/1U/1V = 163 2 2016 9D/25R = 34 4 2016 (17)
Montana D 2020T 41D/59R = 100 2 2016 20D/29R/1V = 50 4 2016 (25)
Nebraska R 2018 12D/36R/1U = 49 4 2016 (25)
Nevada R 2018T 15D/27R = 42 2 2016 10D/11R = 21 4 2016 (10)
New Hampshire R 2018 160D/239R/1U = 400 2 2016 10D/14R = 24 2 2016
New Jersey R 2017T 52D/28R = 80 2 2017 24D/16R = 40 4 2017
New Mexico R 2018T 33D/37R = 70 2 2016 24D/18R = 42 4 2016
New York D 2018 106D/44R = 150 2 2016 31D/32R = 63 2 2016
North Carolina D 2016 46D/74R = 120 2 2016 16D/34R = 50 2 2016
North Dakota R 2016 23D/71R = 94 4 2016 (47) 16D/31R = 47 4 2016 (23)
Ohio R 2018T 34D/65R = 99 2 2016 10D/23R = 33 4 2017 (17)
Oklahoma R 2018T 29D/72R = 101 2 2016 8D/40R = 48 4 2016(24)
Oregon D 2018 35D/25R = 60 2 2016 17D/12R/1V = 30 4 2016 (16)
Pennsylvania D 2018 84D/119R = 203 2 2016 19D/31R = 50 4 2016 (25)
Rhode Island D 2018 63D/11R/1U = 75 2 2016 32D/5R/1U = 38 2 2016
South Carolina R 2018T 46D/78R = 124 2 2016 17D/28R/1V = 46 4 2016
South Dakota R 2018T 12D/58R = 70 2 2016 8D/27R = 35 2 2016
Tennessee R 2018T 26D/73R = 99 2 2016 6D/27R = 33 4 2016 (16)
Texas R 2018 52D/98R = 150 2 2016 11D/20R = 31 2/4 2016 (15)
Utah R 2016 15D/60R = 75 2 2016 4D/23R/2V = 29 4 2016 (14)
Vermont R 2016 84D/55R/11U = 150 2 2016 20D/9R/1U = 30 2 2016
Virginia D 2017T 34D/66R = 100 2 2017 19D/21R = 40 4 2019
Washington D 2020 50D/48R = 98 2 2016 24D/25R = 49 4 2016 (25)
West Virginia D 2020 36D/64R = 100 2 2016 16D/18R = 34 4 2016 (17)
Wisconsin R 2018 36D/63R = 99 2 2016 14D/19R = 33 4 2016 (17)
Wyoming R 2018T 9D/51R = 60 2 2016 4D/26R = 30 4 2016 (15)