DELAWARE

"The First State"

Delaware (D+6) er en av de 13 første statene. Den var engang en vippestat, men er nå solid demokratisk. Moderate republikanere har fortsatt en sjanse her, men staten trender stadig mer mot venstre. I 2010 hadde delstaten 69% hvite, 20% svarte og 7% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Delaware.

Valg­menn: 3. Dela­ware er en solid stat for demo­kra­tene i presidentvalg. Clinton slo Trump 53-42 i 2016.

  • Innbyggere: 945,934 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 10. juli, 2018.
  • Primærvalg: 6. september, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 demokrater.

Tom Carper

Senator klasse 1: Tom Carper
Komiteer: Sikkerhet, miljø (mindretallsleder), finans.

Demokratisk kandidat: Tom Carper
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 24.06.17: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Tom Carper (f.1947) var tidligere guvernør i to perioder, og før det delstatens finansminister og representant i Huset. Han slo ut en sittende republikaner i 2000 og tok 66% i 2012. Han anses som en av de mest moderate demokratene i Senatet. For republikanerne stiller forretningskonsulent Chuck Boyce.

Valgnytt for setet.

Chris Coons

Senator klasse 2: Chris Coons (D)
Komiteer: Bevilgning, utenriks, justis, småbedrift, etikk (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Chris Coons
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 02.05.15: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Jurist Chris Coons (f.1963) var fylkesråd i 2010, da han vant suppleringsvalget for resten av Joe Bidens senatsperiode. Coons tok nesten 56% i sitt første ordinære valg i 2014.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 demokrat.

Lisa Blunt Rochester

Distrikt 1
Representant: Lisa Blunt Rochester(D)
Komiteer: Landbruk, utdanning.

Demokratisk kandidatLisa Blunt Rochester
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten. Managementkonsulent og tidligere arbeidsminister Lisa Blunt Rochester (f.1962) holdt setet i 2016 med 56%.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tredje tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Guvernøren og viseguvernøren kan kun velges for åtte år i løpet av et liv, men ingen av de andre vervene har begrensninger.
John Carney

Guvernør: John Carney (D)

Demokratisk kandidatJohn Carney
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Kongressmann og tidligere viseguvernør John Carney (f.1956) holdt vervet for demokratene i 2016, med 58%.

Valgnytt for setet.

Bethany Hall-Long

Vise­gu­vernør: Bethany Hall-Long (D)

Demokratisk kandidatBethany Hall-Long
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat i Delaware. Delstatssenator Bethany Hall-Long (f.1963) ble første gang valgt i 2016, med 59% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Trinidad Navarro

For­sik­ring: Trinidad Navarro (D)

Demokratisk kandidatTrinidad Navarro
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2020. Fylkessheriff Trinidad Navarro slo ut den sittende demokraten i primærvalget og ble først gang valgt i 2016 med 59% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Ken Simpler

Finans: Ken Simpler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatKen Simpler

Vur­de­ring 08.04.15: Svakt republikansk i 2018. Republikanerne erobret embetet med advokat og hotelleier Ken Simpler, som tok knappe 54% i 2014.

Valgnytt for setet.

Tom Wagner

Revisor: Tom Wagner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Wagner

Vur­de­ring 01.11.15: Trolig repub­li­kansk i 2018. Revisor Tom Wagner (f.1956) ble utnevnt til vervet i 1989 og tok 54% i 2014. Han har vært delstatsrevisor siden 1989.

Valgnytt for setet.

Matt Denn. (Foto: Hjemmeside)
Matt Denn

Jus­tis­: Matt Denn (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.09.17: Trygt demokratisk i 2018. Jurist Matt Denn (f.1966) var forsikringskommissær fra 2005 til 2009 og viseguvernør fra 2009 til 2015. Han tok nesten 53% i 2014, men stiller ikke igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 21 (11D / 10R). Valg­pe­riode 2 og 4 år. Halv­parten på valg i 2018/2020.
  • Delstatshuset: 41 (25D / 16R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.