Colorado

coloradoInnbyggere: 5,456,574 (2015)

Påmeldingsfrist: 20. mars, 2018.

Primærvalg: 26. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM COLORADO

Colorado (D+1) var en ganske republikansk stat frem til 2008, men har siden vært en vippestat. Lokalt har bildet vært blandet, og makten har svingt mellom partiene både ved guvernørvalg og kongressvalg. I 2010 hadde Colorado 74% hvite og 18% latinske velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 9. Colo­rado er en vippe­stat i presidentvalg, men det kan se ut som at demokratene har festet et lite grep her. Clinton slo Trump 48 – 43 i 2016.

Sena­torer: 1 demokrat og 1 republikaner.

Cory Gardner

Senator klasse 2: Cory Gardner (R)
Komiteer: Handel, Energi & Naturressurs, utenriks, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCory Gardner

Vur­de­ring 14.12.15: Svakt republikansk i 2020. Jurist, delstatsrepresentant og tidligere kongressmann Cory Gardner (f.1974), erobret setet for republikanerne i 2014 med 48%.

Valgnytt for setet.

Michael Bennet

Senator klasse 3: Michael Bennet (D)
Komiteer: Landbruk, finans, helse og skole.

Demokratisk kandidat: Michael Bennet
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Svakt demo­kra­tisk i 2022. Tidligere leder for skolene i Denver, Michael Bennet (f.1964) ble oppnevnt til å erstatte Ken Salazar, som gikk av for å bli Obamas innenriksminister i 2009. Han tok 49% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 7 repre­sen­tanter; 3 demokrater og 4 republikanere.

Diana DeGette

Distrikt 1
Representant: Diana DeGette (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Diana DeGette
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 31.08.17: Trygt demo­kra­tisk (D+21) i 2018. Distriktet omfatter sentrale deler av staten og sentrum av Denver. Det har litt over 60% hvite, nesten 10% svarte og nesten 25% latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Diana DeGette (f.1957) har representert et overlappende område siden 1996 og tok 68% i 2016. Hun utfordres internt av reisebyråeier David Sedbrook. For republikanerne stiller John Field.

Valgnytt for setet.

Jared Polis

Distrikt 2
Representant: Jared Polis (D)
Komiteer: Etikk, utdanning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.17: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet inneholder områder nord og vest for Denver og ble tegnet litt mer konservativt. Det har 87% hvite og 8% latinske velgere. Internettgründer Jared Polis (f.1975) ble første gang valgt i 2009 og tok 57% i 2016. Han stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller prest og veteran Howard Dotson, forsker og borgermester Kristopher Larsen, advokat Joe Neguse, forretningsmann Ken Toltz og forretningskonsulent og tidligere fylkespartileder Mark Williams.

Valgnytt for setet.

Scott Tipton

Distrikt 3
Representant: Scott Tipton (R)
Komiteer: Bank, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Scott Tipton

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet inneholder den tynt befolkede vestlige halvdel av Colorado og har over 75% hvite og 20% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Scott Tipton (f.1956) har representert et overlappende område siden 2011 og tok 55% i 2016. For demokratene stiller forsker og delstatsrepresentant Diane Bush og forretningsmann og bystyremedlem Chris Kennedy.

Valgnytt for setet.

Ken Buck. (Foto: Kongressen)
Ken Buck

Distrikt 4
Representant: Ken Buck (R)
Komiteer: Justis, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatKen Buck

Vur­de­ring 12.11.17: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet inneholder nesten hele den østlige halvdelen av staten og har 77% hvite og 18% latinske velgere. Tidligere fylkesadvokat Ken Buck (f.1959) ble første gang valgt i 2014 og tok 64% i 2016. Han utfordres internt av tidligere borgermester Jim Gunning. For demokratene stiller terapeut Larry Germanson, veterinær Chase Kohne, pensjonert veterinær Karen McCormick og advokat Richard Weil.

Valgnytt for setet.

Doug Lamborn

Distrikt 5 
Representant: Douglas Lamborn (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Douglas Lam­born

Vur­de­ring 12.11.17: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet inneholder sentrale strøk av staten sør for Denver, inkludert Colorado Springs. Det har 77% hvite og 12% latinske velgere. Advokat og delstatssenator Douglas Lamborn (f.1954) har sittet i Huset siden 2007 og tok 62% i 2016. Han kom svært nær å bli slått ut av en politisk novise på nominasjonskonventet i 2016 og får også i år seriøs utfordring fra fylkeskommissær og partiets kandidat til Senatet i 2016, Darryl Glenn, delstatssenator Owen Hill og advokat Bill Rhea. For demokratene stiller aktivist Betty Field, prest og professor Stephanie Rose Spaulding og finansanalytiker Kimberly Sugarman.

Valgnytt for setet.

Mike Coffman

Distrikt 6
Representant: Mike Coffman (R)
Komiteer: Forsvar, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Coffman

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt repub­li­kansk (D+2) i 2018. Distriktet omfatter forsteder øst og nord for Denver og har 67% hvite, 8% svarte og 17% latinske velgere. Tidligere delstatssenator, finansminister og administrasjonsminister Mike Coffman (f.1955) ble første gang valgt til Huset i 2008 og tok 51% i 2016. For demokratene stiller advokatene David Aarestad og Jason Crow, systemtekniker Erik Stanger og energikonsulent Levi Tillemann.

Valgnytt for setet.

Ed Perlmutter

Distrikt 7
Representant: Ed Perlmutter (D)
Komiteer: Vitenskap, bank.

Demokratisk kandidatEd Perlmutter
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 21.08.17: Trolig demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter forsteder vest og nord for Denver og har 71% hvite og 22% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Ed Perlmutter (f.1953) ble første gang valgt i 2006 og tok 55% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

John Hickenlooper

Guvernør: John Hick­en­looper (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt demokratisk i 2018. Geolog og forretningsmann John Hick­en­looper (f.1952) er tidligere borgermester i Denver. Han ble første gang valgt til guvernør i 2010 og tok 49% i 2014, men kan ikke stille igjen. For demokratene stiller cannabisdyrker Adam Garrity, plastikkprodusent Noel Ginsburg, aktivist Moses Carmen Humes, tidligere delstatssenator Mike Johnston, tidligere finansminister Cary Kennedy, viseguvernør Donna Lynne, kongressmann Jared Polis, Michael Schroeder og forretningsmann Erik Underwood. For republikanerne stiller eiendomsmegler Steve Barlock, distriktsadvokat George Brauchler, justisminister Cynthia Coffman, fylkesråd Lew Gaiter, tidligere borgermester Greg Lopez, tidligere delstatsrepresentant Victor Mitchell, investor (og nevø av Mitt Romney) Doug Robinson, forretningsmann Jim Rundberg,  forretningskvinne JoAnne Silva og finansminister Walker Stapleton og tidligere kongressmann Tom Tancredo.

Valgnytt for setet.

Donna Lynne. (Foto: State of CO)
Donna Lynne

Vise­gu­vernør: Donna Lynne (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.08.17: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Joseph Garcia gikk av for å ta en jobb i utdanningssystemet og ble erstattet av Donna Lynne, som kom fra en jobb i helseindustrien. Hun går for opprykk i 2018.

Valgnytt for setet.

Wayne Williams

Admi­ni­stra­sjon: Wayne Williams (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatWayne Williams

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt repub­li­kansk i 2018. Republikanerne vant såvidt i 2014 med jurist og fylkesfunksjonær Wayne Williams, som tok 47% av stemmene. For demokratene stiller aktivist Gabriel McArthur, advokat Jena Griswold, Jerold Munster og forretningsmann Phillip Villard.

Valgnytt for setet.

Walker Stapleton

Finans­: Walker Stapleton (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Walker Stapleton (f.1974) ble første gang valgt i 2010 og tok nesten 50% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men stiller til guvernør. For republikanerne stiller distriktsadvokat Brett Barkey, delstatsrepresentant og advokat Justin Everett, fylkeskasserer Brita Horn, forretningskvinne og delstatsrepresentant Polly Lawrence, delstatssenator Kevin Lundberg og forretningsmann Brian Watson. For demokratene stiller forretningsmann Bernard Douthit og delstatsrepresentant Dave Young.

Valgnytt for setet.

Cynthia Coffman

Jus­tis: Cynthia Coffman (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 12.11.17: Svakt republikansk i 2018. For republikanerne vant jurist Cynthia Coffman, som er gift med kongressmann Mike Coffman i det 6. distriktet, med drøye 51% av stemmene i 2014. Hun stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller advokatene Michael Dougherty, Brad Levin og Amy Padden, advokat og delstatsrepresentant Joe Salazar og tidligere assisterende føderal justisminister Phil Weiser.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 35 (17D / 18R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
Delstatshuset: 65 (37D / 28R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.