COLORADO

"The Centennial State"

Colorado (D+1) var en ganske republikansk stat frem til 2008, men har siden vært en vippestat. Lokalt har bildet vært blandet, og makten har svingt mellom partiene både ved guvernørvalg og kongressvalg. I 2010 hadde Colorado 74% hvite og 18% latinske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om Colorado.

Valg­menn: 9. Colo­rado er en vippe­stat i presidentvalg, men det kan se ut som at demokratene har festet et lite grep her. Clinton slo Trump 48 – 43 i 2016.

  • Innbyggere: 5,456,574 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 20. mars, 2018.
  • Primærvalg: 26. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 1 demokrat og 1 republikaner.

Cory Gardner

Senator klasse 2: Cory Gardner (R)
Komiteer: Handel, Energi & Naturressurs, utenriks, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatCory Gardner

Vur­de­ring 14.12.15: Svakt republikansk i 2020. Jurist, delstatsrepresentant og tidligere kongressmann Cory Gardner (f.1974), erobret setet for republikanerne i 2014 med 48%.

Valgnytt for setet.

Michael Bennet

Senator klasse 3: Michael Bennet (D)
Komiteer: Landbruk, finans, helse og skole.

Demokratisk kandidat: Michael Bennet
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Svakt demo­kra­tisk i 2022. Tidligere leder for skolene i Denver, Michael Bennet (f.1964) ble oppnevnt til å erstatte Ken Salazar, som gikk av for å bli Obamas innenriksminister i 2009. Han tok 49% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (7): 3 demokrater og 4 republikanere.

Diana DeGette

Distrikt 1
Representant: Diana DeGette (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Diana DeGette
Republikansk kandidatCasper Stockham

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt demo­kra­tisk (D+21) i 2018. Distriktet omfatter sentrale deler av staten og sentrum av Denver. Det har litt over 60% hvite, nesten 10% svarte og nesten 25% latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Diana DeGette (f.1957) har representert et overlappende område siden 1996 og tok 68% i 2016. Hun utfordres internt av advokat og aktivist Saira Rao. For republikanerne stiller ekteskapsrådgiver, veteran og partiets kandidat i 2016, Casper Stockham.

Valgnytt for setet.

Jared Polis

Distrikt 2
Representant: Jared Polis (D)
Komiteer: Etikk, utdanning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPeter Yu

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet inneholder områder nord og vest for Denver og ble tegnet litt mer konservativt. Det har 87% hvite og 8% latinske velgere. Internettgründer Jared Polis (f.1975) ble første gang valgt i 2009 og tok 57% i 2016. Han stiller til guvernør i 2018. For demokratene stiller advokat, tidligere universitetsregent og partiets kandidat til administrasjonsminister i 2013, Joe Neguse og forretningskonsulent og tidligere fylkespartileder Mark Williams. For republikanerne stiller marketingdirektør Peter Yu.

Valgnytt for setet.

Scott Tipton

Distrikt 3
Representant: Scott Tipton (R)
Komiteer: Bank, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Scott Tipton

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt repub­li­kansk (R+6) i 2018. Distriktet inneholder den tynt befolkede vestlige halvdel av Colorado og har over 75% hvite og 20% latinske velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Scott Tipton (f.1956) har representert et overlappende område siden 2011 og tok 55% i 2016. For demokratene stiller policyforsker og delstatsrepresentant Diane Bush, advokat Karl Hanlon og non-profitt konsulent og tidligere fylkesråd Arn Menconi.

Valgnytt for setet.

Ken Buck. (Foto: Kongressen)
Ken Buck

Distrikt 4
Representant: Ken Buck (R)
Komiteer: Justis, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatKen Buck

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet inneholder nesten hele den østlige halvdelen av staten og har 77% hvite og 18% latinske velgere. Tidligere fylkesadvokat Ken Buck (f.1959) ble første gang valgt i 2014 og tok 64% i 2016. For demokratene stiller veterinær Chase Kohne, pensjonert veterinær Karen McCormick, veteran og tidligere assisterende forsvarsminister Len Sistek og advokat Richard Weil.

Valgnytt for setet.

Doug Lamborn

Distrikt 5 
Representant: Douglas Lamborn (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Douglas Lam­born

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet inneholder sentrale strøk av staten sør for Denver, inkludert Colorado Springs. Det har 77% hvite og 12% latinske velgere. Advokat og delstatssenator Douglas Lamborn (f.1954) har sittet i Huset siden 2007 og tok 62% i 2016. Han kom svært nær å bli slått ut av en politisk novise på nominasjonskonventet i 2016 og får også i år seriøs utfordring fra fylkeskommissær og partiets kandidat til Senatet i 2016, Darryl Glenn, delstatssenator Owen Hill, advokat og tidligere dommer Bill Rhea og forretningsmann og tidligere borgermester Tyler Stevens. For demokratene stiller aktivist Betty Field og prest og professor Stephanie Rose Spaulding.

Valgnytt for setet.

Mike Coffman

Distrikt 6
Representant: Mike Coffman (R)
Komiteer: Forsvar, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Coffman

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt demokratisk (D+2) i 2018. Distriktet omfatter forsteder øst og nord for Denver og har 67% hvite, 8% svarte og 17% latinske velgere. Tidligere delstatssenator, finansminister og administrasjonsminister Mike Coffman (f.1955) ble første gang valgt til Huset i 2008 og tok 51% i 2016. For demokratene stiller advokat og veteran Jason Crow og energikonsulent Levi Tillemann.

Valgnytt for setet.

Ed Perlmutter

Distrikt 7
Representant: Ed Perlmutter (D)
Komiteer: Vitenskap, bank.

Demokratisk kandidatEd Perlmutter
Republikansk kandidatMark Barrington

Vur­de­ring 14.04.18: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter forsteder vest og nord for Denver og har 71% hvite og 22% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Ed Perlmutter (f.1953) ble første gang valgt i 2006 og tok 55% i 2016. For republikanerne stiller selger Mark Barrington.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
John Hickenlooper

Guvernør: John Hick­en­looper (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 21.04.18: Svakt demokratisk i 2018. Geolog og forretningsmann John Hick­en­looper (f.1952) er tidligere borgermester i Denver. Han ble første gang valgt til guvernør i 2010 og tok 49% i 2014, men kan ikke stille igjen. For demokratene stiller tidligere delstatssenator Mike Johnston, tidligere finansminister Cary Kennedy, viseguvernør Donna Lynne og kongressmann Jared Polis. For republikanerne stiller forretningsmann, veteran og tidligere borgermester Greg Lopez, tidligere delstatsrepresentant Victor Mitchell og finansminister Walker Stapleton.

Valgnytt for setet.

Donna Lynne. (Foto: State of CO)
Donna Lynne

Vise­gu­vernør: Donna Lynne (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Joseph Garcia gikk av for å ta en jobb i utdanningssystemet og ble erstattet av Donna Lynne, som kom fra en jobb i helseindustrien. Hun går for opprykk i 2018.

Valgnytt for setet.

Wayne Williams

Admi­ni­stra­sjon: Wayne Williams (R)

Demokratisk kandidatJena Griswold
Republikansk kandidatWayne Williams

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Republikanerne vant såvidt i 2014 med jurist og fylkesfunksjonær Wayne Williams, som tok 47% av stemmene. For demokratene stiller advokat Jena Griswold.

Valgnytt for setet.

Walker Stapleton

Finans­: Walker Stapleton (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Walker Stapleton (f.1974) ble første gang valgt i 2010 og tok nesten 50% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018, men stiller til guvernør. For republikanerne stiller delstatsrepresentant og advokat Justin Everett, forretningskvinne og delstatsrepresentant Polly Lawrence og forretningsmann og eiendomsinvestor Brian Watson. For demokratene stiller forretningsmann Bernard Douthit og delstatsrepresentant Dave Young.

Valgnytt for setet.

Cynthia Coffman

Jus­tis: Cynthia Coffman (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGeorge Brauchler

Vur­de­ring 14.04.18: Svakt republikansk i 2018. For republikanerne vant jurist Cynthia Coffman, som er gift med kongressmann Mike Coffman i det 6. distriktet, med drøye 51% av stemmene i 2014. Hun tar ikke gjenvalg. For republikanerne stiller distriktsadvokat og veteran George Brauchler. For demokratene stiller advokat Amy Padden, advokat og delstatsrepresentant Joe Salazar og tidligere assisterende føderal justisminister Phil Weiser.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (17D / 18R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 65 (37D / 28R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.