California

californiaInnbyggere: 39,144,818 (2015)

Påmeldingsfrist: 9. mars, 2018.

Primærvalg: 5. juni, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM CALIFORNIA

California (D+9) har gått til venstre i takt med strømmen av latinamerikanske innvandrere og etableringen av stadig flere høyteknologi- og miljøbedrifter. Staten var engang republikansk, men siden midten av 70-tallet har stadig flere verv gått til demokratene og den regnes nå som en solid demokratisk stat. Mange av delstatens distrikter ble kraftig endret i nytegningen i 2011, som for første gang ble utført av en uavhengig kommisjon. Flere kongressmedlemmer ble tegnet inn i samme distrikt eller så sine distrikt delt opp i småbiter. I 2010 hadde California ca 44% hvite, 33% latinske, 14% asiatiske og 6% svarte velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 55. Fra og med 1992 har del­staten gått solid demokratisk i presidentvalg og Clinton slo Trump 62-32 her.

Sena­torer: 2 demokrater.

Dianne Feinstein

Senator klasse 1: Dianne Fein­stein (D)
Komiteer: Etterretning, regel, bevilgning, justis (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Dianne Fein­stein
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Dianne Fein­stein (f.1933) er tidligere bystyremedlem og borgermester i San Francisco, og har vært senator siden hun vant et suppleringsvalg i 1992. Feinstein regnes som noe mer moderat enn Boxer. Hun tar neppe gjenvalg i 2018.

Valgnytt for setet.

Kamala Harris

Senator klasse 3: Kamala Harris(D)
Komiteer: Sikkerhet, etterretning, miljø, budsjett.

Demokratisk kandidatKamala Harris
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2022. Delstatens justisminister, advokat Kamala Harris (f.1964) beseiret en annen demokrat i 2. runde i 2016 med 62%.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 53 repre­sen­tanter; 39 demokrater og 14 republikanere. Cali­fornia har et valg­system der alle stiller på samme stemme­seddel, og de to med flest stemmer, uav­hengig av parti­til­hø­righet, går videre til valget i november.

Doug LaMalfa

Distrikt 1
Representant: Doug LaMalfa (R)
Komiteer: Landbruk, naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Doug LaMalfa

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet inneholder de nordøstlige deler av staten, inkludert byene Redding og Yreka og hele Mt Shasta-regionen. Det har over 80% hvite og ca 10% latinske velgere. Risbonde og delstatssenator Doug LaMalfa (f.1960) ble første gang valgt 2012 og tok 59% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jared Huffman

Distrikt 2
Representant: Jared Huffman (D)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: Jared Huffman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+20) i 2018. Distriktet omfatter statens nordlige kyststripe, fra Golden Gate-broen til delstatsgrensen mot Oregon. Det har over 75% hvite og nesten 15% latinske velgere. Jurist og delstatsrepresentant Jared Huffman (f.1964) ble første gang valgt i 2012 og tok 77% i 2016%.

Valgnytt for setet.

John Garamendi

Distrikt 3
Representant: John Garamendi (D)
Komiteer: Forsvar, transport.

Demokratisk kandidat: John Gara­mendi
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+3) i 2018. Distriktet omfatter områdene nord og vest for delstatshovedstaden Sacramento og har ca 55% hvite, ca 25% latinske og ca 10% asiatiske velgere. Tid­li­gere forsikringskommisjonær og vise­gu­vernør John Garamendi (f.1945) tok knappe 53% i 2014, men holdt et delvis overlappende distrikt fra et suppleringsvalg han vant i 2009. Han tok 59% i 2016.

Valgnytt for setet.

Tom McClintock

Distrikt 4
Representant: Tom McClintock (R)
Komiteer
: Budsjett, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom McClintock

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet omfatter mye av statens sentrale strøk, inkludert Yosemite nasjonalpark, Lake Tahoe og Sierra nasjonalskog. Det har over 80% hvite og ca 10% latinske velgere. Tidligere delstatsrepresentant Tom McClintock (f.1956), som første gang ble valgt i 2008, tok 63% i 2016.

Valgnytt for setet.

Mike Thompson

Distrikt 5
Representant: Mike Thompson (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Mike Thompson
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+19) i 2018. Distriktet inneholder delstatens berømte vindistrikt nord for San Francisco og har nesten 60% hvite og litt over 20% latinske og 10% asiatiske velgere. Vinbonde og delstatssenator Mike Thompson (f.1951) tok 77% i 2016, og har representert et overlappende distrikt siden 1999.

Valgnytt for setet.

Doris Matsui

Distrikt 6
Representant: Doris Matsui (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Doris Matsui
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+18) i 2018. Distriktet inneholder deler av Sacramento og har over 40% hvite, 10% svarte, nesten 25% latinske og over 15% asiatiske velgere. Lobbyist Doris Matsui (f.1944) tok 75% i 2016 og har representert et lignende distrikt siden hun vant et suppleringsvalg etter sin avdøde ektemann i 2005.

Valgnytt for setet.

Ami Bera

Distrikt 7
Representant: Ami Bera (D)
Komiteer: Utenriks, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Ami Bera
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Svakt demokratisk (R+0) i 2018. Distriktet inneholder deler av Sacramento og har over 60% hvite, 7% svarte, nesten 15% latinske og nesten 15% asiatiske velgere. Lege Ami Bera erobret setet fra en repub­li­kaner på andre forsøk i 2012, med 51%, men holdt det bare såvidt i 2014 med drøye 50% og tok igjen 51% i 2016.

Valgnytt for setet.

Paul Cook

Distrikt 8
Representant: Paul Cook (R)
Komiteer: Forsvar, utenriks, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Paul Cook

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet går fra Mono Lake sør til Joshua Tree nasjonalpark, og mye av det er tynt befolket ørken, som f.eks. Death Valley. Det har 56% hvite, 7% svarte og over 30% latinske velgere. Lærer og delstatsrepresentant Paul Cook (f.1943) tok dette dypt kon­ser­va­tive dis­triktet i 2012 og fikk 62% av stemmene i 2016.

Valgnytt for setet.

Jerry McNerney

Distrikt 9
Representant: Jerry McNerney (D)
Komiteer: Energi og handel, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Jerry McNerney
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+6) i 2018. Distriktet omfatter sentrale strøk av staten, særlig området rundt Stockton, øst for San Francisco. Det har 43% hvite, 8% svarte, 33% latinske og 14% asiatiske velgere. Matematiker og ingeniør Jerry McNerney (f.1951) har sittet i Huset siden 2007 og tok 57% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jeff Denham

Distrikt 10
Representant: Jeff Denham (R)
Komiteer: Landbruk, transport, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeff Denham

Vur­de­ring 03.01.17: Trolig repub­li­kansk (R+1) i 2018. Distriktet omfatter sentrale strøk rundt Modesto, sørøst for San Francisco. Det har litt over 50% hvite og nesten 35% latinske velgere. Veteran, bonde og delstatssenator Jeff Denham (f.1967) tok 52% i 2016, og har representert et overlappende distrikt siden 2011. Det ryktes at han sikter mot viseguvernør i 2018.

Valgnytt for setet.

Mark DeSaulnier

Distrikt 11
Representant: Mark DeSaulnier (D)
Komiteer: Utdanning, transport, kontroll.

Demokratisk kandidatMark DeSaulnier
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+17) i 2018. Distrikt 11 inneholder forstedene nord og øst for San Francisco og har litt over 50% hvite, nesten 10% svarte, over 20% latinske og nesten 15% asiatiske velgere. Forretningsmann og delstatssenator Mark DeSaulnier (f.1952) ble første gang valgt i 2014 og tok 72% i 2016. Han er blitt diagnostisert med blodkreft.

Valgnytt for setet.

Nancy Pelosi

Distrikt 12
Representant: Nancy Pelosi (D)
Komiteer: Ingen.

Demokratisk kandidat: Nancy Pelosi
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+34) i 2018. Distrikt 12 ligger i sin helhet innenfor San Franciscos bygrenser og har litt over 45% hvite, nesten 15% latinske og over 30% asiatiske velgere. Nancy Pelosi (f.1940) har representert området siden hun vant et suppleringsvalg i 1987. Som demokratenes gruppeleder er hun ikke medlem av noen komite. Den tid­li­gere Speak­eren i Huset tok 81% i 2016.

Valgnytt for setet.

Barbara Lee

Distrikt 13
Representant: Barbara Lee (D)
Komiteer: Bevilgning, budsjett.

Demokratisk kandidat: Bar­bara Lee
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+37) i 2018. Distriktet omfatter området langs kysten øst for San Francisco-bukten og har 37% hvite, 19% svarte, 18% latinske og 22% asiatiske velgere. Delstatssenator Barbara Lee (f.1946) har sittet i Huset siden hun vant et suppleringsvalg i 1998 og tok 91% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jackie Speier

Distrikt 14
Representant: Jackie Speier(D)
Komiteer: Forsvar, etterretning.

Demokratisk kandidat: Jackie Speier
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+23) i 2018. Distriktet inneholder bl.a. de delene av San Francisco som ikke ligger i det 12. distriktet, samt områder sør for byen. Det har nesten 40% hvite, 22% latinske og 32% asiatiske velgere. Jurist og delstatssenator Jackie Speier (f.1950) har sittet i Huset siden hun vant et suppleringsvalg i 2008 og tok 81% i 2016.

Valgnytt for setet.

Eric Swalwell

Distrikt 15
Representant: Eric Swalwell (D)
Komiteer: Justis, etterretning.

Demokratisk kandidat: Eric Swal­well
Republikansk kandidat:

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2018. Distriktet inneholder områder vest for San Jose, bl.a. deler av Silicon Valley. Det har litt over 40% hvite, litt over 20% latinske og nesten 30% asiatiske velgere. Jurist Eric Swalwell (f.1980) slo ut en sittende demo­kra­t i 2012 og tok 74% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jim Costa

Distrikt 16
Representant: Jim Costa (D)
Komiteer: Landbruk, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Jim Costa
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+7) i 2018. Distriktet inneholder sørlige, sentrale deler av staten, blant annet byene Fresno og Merced. Det har 30% hvite og over 50% latinske velgere. Den forholdsvis sentrumsorienterte bonden og delstatssenatoren Jim Costa (f.1952) representerte et delvis overlappende område fra 2004, og tok 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

Ro Khanna

Distrikt 17
Representant: Ro Khanna (D)
Komiteer: Forsvar, budsjett.

Demokratisk kandidatRo Khanna
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+20) 2018. Distriktet inneholder de sørlige deler av San Francisco-bukten, de nordlige deler av San Jose og mye av Silicon Valley. Det har 30% hvite, 15% latinske og nesten 50% asiatiske velgere. Tidligere rådgiver i Handelsdepartementet, jurist Ro Khanna (f.1976) slo ut den sittende demokraten i 2016, med 61%.

Valgnytt for setet.

Anna Eshoo

Distrikt 18
Representant: Anna Eshoo (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Anna Eshoo
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demokratisk (D+18) i 2018. Distriktet omfatter en del av de sørlige forstedene til San Francisco. Det har over 60% hvite, 15% latinske og nesten 20% asiatiske velgere. Politisk rådgiver og fylkesråd Anna Eshoo (f.1942) holdt et overlappende distrikt fra 1993 og tok 71% i 2016.

Valgnytt for setet.

Zoe Lofgren

Distrikt 19
Representant: Zoe Lof­gren (D)
Komiteer: Vitenskap, administrasjon, justis.

Demokratisk kandidat: Zoe Lof­gren
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+19) i 2018. Distriktet dekker mesteparten av San Jose by og har 30% hvite, 37% latinske og 27% asiatiske velgere. Advokat og fylkesråd Zoe Lof­gren (f.1947) har representert et overlappende område siden 1995 og tok 74% i 2016.

Valgnytt for setet.

ca20-jimmy-panetta
Jimmy Panetta

Distrikt 20
Representant: Jimmy Panetta (D)
Komiteer: Landbruk, naturressurs.

Demokratisk kandidatJimmy Panetta
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+20) i 2018. Distriktet inkorporerer de sørlige, sentrale kystområdene sør for San Francisco og har 45% hvite, 44% latinske og 6% asiatiske velgere. Assisterende fylkesanklager Jimmy Panetta (f.1969), som er sønn av tidligere kongressmann, presidentstabssjef og forsvarminister Leon Panetta holdt setet i 2016 med 71%.

Valgnytt for setet.

David Valadao

Distrikt 21
Representant: David Valadao (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: David Valadao

Vur­de­ring 03.01.17: Svakt repub­li­kansk (D+2) i 2018. Distriktet ligger i det sørlige, sentrale strøk av staten og inneholder bl.a. deler av Bakersfield. Det har nesten 25% hvite og over 65% latinske velgere. Meierieier og delstatsrepresentant David Valadao (f.1977) entret Huset etter valget i 2012, og tok 57% i 2016.

Valgnytt for setet.

Devin Nunes

Distrikt 22
Representant: Devin Nunes (R)
Komiteer: Etterretning (leder), finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Devin Nunes

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+10) i 2018. Distriktet ligger i det sørlige, sentrale California, og inkluderer byene Clovis og Tulare. Det har nesten 50% hvite og nesten 40% latinske velgere. Agronom Devin Nunes (f.1973) har sittet i Huset siden 2003 og tok 68% i 2016.

Valgnytt for setet.

Kevin McCarthy

Distrikt 23
Representant: Kevin McCarthy (R)
Komiteer: Ingen.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Kevin McCarthy

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet omfatter deler av Bakersfield og sørlige deler av Central Valley. Det har over 55% hvite og over 30% latinske velgere. Delstatsrepresentant Kevin McCarthy (f.1965) har sittet i Huset siden 2007 og tok 69% i 2016. Han er leder for republikanernes partigruppe og har valgt å ikke delta i det ordinære komitesystemet.

Valgnytt for setet.

Salud Carbajal

Distrikt 24
Representant: Salud Carbajal (D)
Komiteer: Forsvar, budsjett.

Demokratisk kandidatSalud Carbajal
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Svakt demo­kra­tisk (D+4) i 2018. Distriktet følger kysten sør for det 20. distrikt, og inneholder bl.a. hele Santa Barbara fylke. Det inneholder 62% hvite og 29% latinske velgere. Fylkesråd Salud Carbajal (f.1964) holdt setet med 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

Steve Knight

Distrikt 25
Representant: Steve Knight (R)
Komiteer: Forsvar, vitenskap, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteve Knight

Vur­de­ring 03.01.17: Svakt repub­li­kansk (R+3) i 2018. Distriktet ligger i det sørlige California og inneholder områdene nord og øst for Los Angeles. Det har 50% hvite, over 30% latinske og nesten 10% hver av svarte og asiater. Politimann og delstatssenator Steve Knight (f.1966) ble første gang valgt i 2014 og tok 53% i 2016.

Valgnytt for setet.

Julia Brownley

Distrikt 26
Representant: Julia Brownley (D)
Komiteer: Transport, veteran.

Demokratisk kandidat: Julia Brownley
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+4) i 2018. Distriktet omfatter kysten sør for det 24. distrikt, og inneholder bl.a. Thousand Oaks. Det har 50% hvite og nesten 40% latinske velgere. Selger og delstatsrepresentant Julia Brownley (f.1952) vant dette nytegnede setet i 2012 og tok 60% i 2016.

Valgnytt for setet.

Judy Chu

Distrikt 27
Representant: Judy Chu (D)
Komiteer: Finans, småbedrift.

Demokratisk kandidat: Judy Chu
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 08.06.16: Trygt demo­kra­tisk (D+11) i 2016. Distriktet inneholder forstedene nord for Los Angeles og har litt over 30% hvite, nesten 25% latinoer og nesten 40% asiater. Psykolog og delstatssenator Judy Chu (f.1953) har representert et overlappende sete siden hun vant et suppleringsvalg i 2009 og tok 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

CA28 Adam Schiff
Adam Schiff

Distrikt 28
Representant: Adam Schiff (D)
Komiteer: Etterretning (minoritetsleder).

Demokratisk kandidat: Adam Schiff
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+20) i 2018. Distriktet inneholder deler av det sentrale Los Angeles og noen nordlige forsteder. Det har nesten 60% hvite og nesten 25% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Adam Schiff (f.1960)har representert et overlappende sete siden 2001 og tok 78% i 2016.

Valgnytt for setet.

Tony Cardenas

Distrikt 29
Representant: Tony Cardenas (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Tony Car­denas
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+25) i 2018. Distriktet  inneholder områder i det sentrale og nordlige Los Angeles og har litt over 20% hvite og 65% latinske velgere. Tony Cardenas (f.1963), representerte deler av distriktet som bystyremedlem i Los Angeles før han ble valgt inn i Huset i 2012 og tok 75% i 2016.

Valgnytt for setet.

Brad Sherman

Distrikt 30
Representant: Brad Sherman (D)
Komiteer: Bank, utenriks.

Demokratisk kandidat: Brad Sherman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+14) i 2018. Distriktet inneholder områder nord og vest for Los Angeles og har litt over 55% hvite, 24% latinske og 12% asiatiske velgere. Jurist Brad Sherman (f.1954) har sittet i Huset siden 1997 og tok 73% i 2016.

Valgnytt for setet.

Pete Aguilar

Distrikt 31
Representant: Pete Aguilar (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidatPete Aguilar
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demokratisk (D+5) i 2018. Distriktet inneholder deler av San Bernardino fylke, øst for LA og har 34% hvite, 11% svarte, 44% latinske og 8% asiatiske velgere. Et demo­kra­tisk arbeids­uhell i dette vippesetet i 2012 førte til at to repub­li­ka­nere gikk videre, men borgermester Pete Aguilar (f.1979) vant det for demokratene i 2014 og tok 56% i 2016.

Valgnytt for setet.

Grace Napolitano

Distrikt 32
Representant: Grace Napolitano (D)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: Grace Napo­li­tano
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+13) i 2018. Distriktet omfatter områder i de østlige deler av Los Angeles og har litt over 20% hvite, nesten 60% latinske og nesten 10% asiatiske velgere. Delstatsrepresentant Grace Napolitano (f.1936) har sittet i Huset for et overlappende distrikt siden 1999 og tok 62% i 2016.

Valgnytt for setet.

Ted Lieu

Distrikt 33
Representant: Ted Lieu (D)
Komiteer
: Justis, utenriks.

Demokratisk kandidatTed Lieu
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+11) i 2018. Distriktet omfatter nordvestlige deler av Los Angeles, inkludert Beverly Hills, og ble tegnet noe mer konservativt. Det har 70% hvite, 10% latinske og 13% asiatiske velgere. Jurist, veteran og delstatssenator Ted Lieu (f.1969) ble førstegang valgt i 2014 og tok 66% i 2016.

Valgnytt for setet.

Jimmy Gomez

Distrikt 34
Representant: Jimmy Gomez (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidatJimmy Gomez
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.06.17: Trygt demo­kra­tisk (D+30) i 2017. Distriktet inkluderer Chinatown og sentrale deler av Los Angeles. Det har litt over 10% hvite, 60% latinske og litt over 20% asiatiske velgere. Jurist Xavier Becerra ble utnevnt til ny justisminister i delstaten, og gikk av. Delstatsrepresentant og tidligere lærer og fagforeningsaktivist Jimmy Gomez tok 60% mot en annen demokrat i suppleringsvalget

Valgnytt for setet.

Norma Torres

Distrikt 35
Representant: Norma Torres (D)
Komiteer: Utenriks, naturressurs.

Demokratisk kandidatNorma Torres
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+15) i 2018. Distriktet omfatter områder øst for Los Angeles og har nesten 20% hvite og 65% latinske velgere. Borgermester og delstatssenator Norma Torres (f.1965) ble første gang valgt i 2014 og tok 72% i 2016.

Valgnytt for setet.

Raul Ruiz

Distrikt 36
Representant: Raul Ruiz (D)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: Raul Ruiz
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (R+1) i 2018. Distriktet dekker sørøstlige deler av staten, bl.a. Joshua Tree nasjonalpark og byene Indio og Palm Springs. Det har litt over 50% hvite og nesten 40% latinske velgere. Lege Raul Ruiz (f.1972) erobret setet fra en svak repub­li­kaner i 2012 og tok 62% i 2016.

Valgnytt for setet.

Karen Bass

Distrikt 37
Representant: Karen Bass (D)
Komiteer: Utenriks, justis.

Demokratisk kandidat: Karen Bass
Republkansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+34) i 2018. Distriktet omfatter vestlige deler av Los Angeles og har 27% hvite, 25% svarte, 34% latinske og 11% asiatiske velgere. Karen Bass (f.1953) har sittet i Huset siden 2011 og tok 81% mot en annen demokrat i 2016. Før det var hun gruppeleder for demokratene og Speaker i delstatshuset.

Valgnytt for setet.

Linda Sanchez

Distrikt 38
Representant: Linda Sanchez (D)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: Linda San­chez
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+12) i 2018. Distriktet inneholder deler av det sørøstlige LA og har 22% hvite, 57% latinske og 16% asiatiske velgere. Jurist og fagforeningsaktivist Linda Sanchez (f.1969) har sittet i Huset siden 2003 og tok 70% i 2016.

Valgnytt for setet.

Ed Royce

Distrikt 39
Representant: Ed Royce (R)
Komiteer: Utenriks (leder), bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ed Royce

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet omfatter østlige forsteder til Los Angeles, bl.a. deler av Orange fylke. Det har 37% hvite og nesten 30% hver av latinske og asiatiske velgere. Forretningsmann og delstatssenator Ed Royce (f.1951) har representert lignende områder siden 1993. Han tok 57% i 2016.

Valgnytt for setet.

Lucille Roybal-Allard

Distrikt 40
Representant: Lucille Roybal-Allard (D)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: Lucille Roybal-Allard
Repblikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+29) i 2018. Distriktet innholder områder i de østlige delene av Los Angeles og har under 7% hvite og 84% latinoer. Delstatsrepresentant Lucille Roybal-Allard (f.1941) har representert overlappende områder i Huset siden 1993 og tok 71% i 2016.

Valgnytt for setet.

Mark Takano

Distrikt 41
Representant: Mark Takano (D)
Komiteer: Utdanning, veteran, vitenskap.

Demokratisk kandidat: Mark Takano
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet inneholder østlige forsteder til Los Angeles, bl.a. Riverside. Det har ca 30% hvite, ca 10% svarte og 50% latinoer. Lærer og skolestyremedlem Mark Takano (f.1960) ble første gang valgt i 2012 og tok 65% i 2016. Han er den første åpent homofile kongressmann fra en minoritetsgruppe.

Valgnytt for setet.

Ken Calvert

Distrikt 42
Representant: Ken Calvert (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ken Cal­vert

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+9) i 2018. Distriktet inneholder en del sørøstlige forsteder til Los Angeles og har litt over 50% hvite, litt over 30% latinoer og nesten 10% asiater. Eiendomsforvalter Ken Calvert (f.1953) har representert lignende områder i Huset siden 1993 og tok 59% i 2016.

Valgnytt for setet.

Maxine Waters

Distrikt 43
Representant: Maxine Waters (D)
Komiteer: Bank (mindretallsleder).

Demokratisk kandidat: Maxine Waters
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+26) i 2018. Distriktet omfatter sørlige, sentrale deler av Los Angeles og har 18% hvite, 24% svarte, 42% latinske og 14% asiatiske velgere. Sosiolog og delstatsrepresentant Maxine Waters (f.1938) har representert overlappende distrikter siden 1991 og tok 76% i 2016.

Valgnytt for setet.

Nanette Barragan

Distrikt 44
Representant: Nanette Barragan (D)
Komiteer: Sikkerhet, Naturressurs.

Demokratisk kandidatNanette Barragan
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+32) i 2018. Distriktet omfatter sørvestlige deler av LA og har 9% hvite, 18% svarte og 65% latinske velgere. Advokat og bystyremedlem Nanette Barragan (f.1976) holdt setet for demokratene med 52% mot en partifelle i 2016.

Valgnytt for setet.

Mimi Walters

Distrikt 45
Representant: Mimi Walters (R)
Komiteer
: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMimi Walters

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet omfatter deler av Orange fylke og har 58% hvite, 16% latinske og 21% asiatiske velgere. Tidligere delstatssenator Mimi Walters (f.1962) ble første gang valgt i 2014 og tok 59%  2016.

Valgnytt for setet.

Lou Correa

Distrikt 46
Representant: Lou Correa (D)
Komiteer: Sikkerhet, veteran.

Demokratisk kandidatLou Correa
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+9) i 2018. Distriktet dekker deler av Orange fylke, bl.a. Anaheim og har litt over 20% hvite, over 60% latinske og nesten 15% asiatiske velgere. Investor, eiendomsmegler og tidligere delstatssenator Lou Correa (f.1958) holdt setet for demokratene i 2016 ved å ta 70% mot en partifelle.

Valgnytt for setet.

Alan Lowenthal

Distrikt 47
Representant: Alan Lowenthal (D)
Komiteer: Transport, naturressurs.

Demokratisk kandidat: Alan Low­enthal
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+8) i 2018. Distriktet omfatter byen Long Beach og litt av Orange fylke og har litt under 40% hvite, litt under 30% latinske og litt over 20% asiatiske velgere. Psykologiprofessor Alan Lowenthal (f.1941) representerte Long Beach i delstatsforsamlingen i mange år før han entret Huset i 2012. Han tok 64% i 2016.

Valgnytt for setet.

Dana Rohrabacher

Distrikt 48
Representant: Dana Rohrabacher (R)
Komiteer: Utenriks, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dana Rohra­bacher

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+7) i 2018. Distriktet følger kysten sør for LA, og inneholder bl.a. Huntington Beach. Det har litt over 60% hvite og litt under 20% hver av latinoer og asiater. Dana Rohrabacher (f.1947) var taleskriver for president Ronald Reagan på 80-tallet og har representert overlappende områder siden 1989. Han tok 58% i 2016.

Valgnytt for setet.

Darrell Issa

Distrikt 49
Representant: Darrell Issa (R)
Komiteer: Utenriks, justis, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Dar­rell Issa

Vur­de­ring 04.01.17: Svakt repub­li­kansk (R+4) i 2018. Distriktet inneholder kyststripen mellom det sørlige Orange fylke og ned gjennom San Diego fylke, inkludert Carlsbad og Oceanside. Det har 65% hvite, 22% latinske og 8% asiatiske velgere. Forretningsmann og mangemillionær Darrell Issa (f.1953) har holdt et overlappende sete siden 2001, men tok såvidt over 50% i 2016.

Valgnytt for setet.

Duncan Hunter

Distrikt 50
Representant: Duncan Hunter (R)
Komiteer: Forsvar, utdanning, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Duncan Hunter

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+13) i 2018. Distriktet omfatter områdene øst og nord for selve San Diego by og har 63% hvite og 26% latinske velgere. Forretningsmann og veteran Duncan Hunter (f.1976) overtok et overlappende distrikt etter sin far ved valget i 2008. Han tok 63% i 2016.

Valgnytt for setet.

Juan Vargas

Distrikt 51
Representant: Juan Vargas (D)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: Juan Vargas
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+16) i 2018. Distriktet løper langs grensen mot Mexico helt til Arizona, men utvides betraktelig nordøstover og inkluderer bl.a. Chula Vista og El Centro. Det har 18% hvite og 64% latinske velgere. Jurist og delstatssenator Juan Vargas (f.1961) ble valgt første gang i 2012 og tok 73% i 2016.

Valgnytt for setet.

Scott Peters

Distrikt 52
Representant: Scott Peters (D)
Komiteer: Energi og handel, veteraner.

Demokratisk kandidat: Scott Peters
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demokratisk (D+2) i 2018. Distriktet inneholder nordlige og vestlige deler av San Diego by, bl.a Oceanside, og ble tegnet litt mer demokratisk. Det har nesten 65% hvite, 12% latinoer og 18% asiater. Jurist og havnekommissær Scott Peters (f.1958) vant setet fra en repub­li­kaner i 2012 og tok 57% i 2016.

Valgnytt for setet.

Susan Davis

Distrikt 53
Representant: Susan Davis (D)
Komiteer: Forsvar, utdanning.

Demokratisk kandidat: Susan Davis
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.17: Trygt demo­kra­tisk (D+10) i 2018. Distriktet omfatter de sentrale og østlige delene av San Diego fylke, bl.a El Cajon. Det har nesten 50% hvite, 28% latinoer og 14% asiater. Sosialarbeider og delstatsrepresentant Susan Davis (f.1944) har representert et overlappende distrikt siden 2001 og tok 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første mandag etter 1. januar
Gjenvalg: Man kan bare sitte i et verv i åtte år i løpet av et liv.

Jerry Brown

Guvernør: Jerry Brown (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jerry Brown (f.1938) var guvernør i to perioder på slutten av 70-tallet og var den gang langt mer radikal enn nå (han var kjent som «guvernør månestråle» for sine aparte ideer). Etter noen perioder som moderat borgermester i Oakland, ble han igjen valgt til guvernør i 2010 og fikk gjenvalg i 2014 med 60%. Han har samlet inn store summer og dessuten klart å få litt bedre orden i delstatens tragiske finanser. Brown kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Gavin Newsom

Vise­gu­vernør: Gavin Newsom (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Gavin Newsom (f.1967) tok 57% i 2014. Han var tidligere forretningsmann og borgermester i San Francisco og kan ikke stille igjen i 2018, men går for opprykk.

Valgnytt for setet.

Alex Padilla

Admi­ni­stra­sjon: Alex Padilla (D)

Demokratisk kandidatAlex Padilla
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Ingeniør, bystyremedlem i Los Angeles og delstatssenator Alex Padilla (f.1973) tok vervet i 2014 med knappe 54%.

Valgnytt for setet.

Betty Yee

Con­troller: Betty Yee (D)

Demokratisk kandidatBetty Yee
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Statsviter Betty Yee (f.1957) var budsjettrådgiver for delstatsforsamlingen og deretter guvernøren, før hun ble utnevnt til skattekommissær i 2004. Hun tok dette vervet i 2014 med 54%.

Valgnytt for setet.

John Chiang

Finans: John Chiang (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 22.05.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist John Chiang (f.1962) var juridisk rådgiver for det føderale skattedirektoratet før han ble utnevnt til skattekommissær i 1997. Han ble valgt til Controller i 2006 og etter åtte år ble han valgt til finansminister i 2014 med knappe 59%. Han stiller til guvernør i 2018. Skattekommissær Fiona Ma har alt meldt seg til å erstatte Chiang.

Valgnytt for setet.

Xavier Becerra

Jus­tis­: Xavier Becerra (D)

Demokratisk kandidat: Xavier Becerra
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 25.01.17: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist Kamala Harris ble valgt til Senatet i 2016 og ble erstattet av jurist og kongressmann Xavier Becerra (f.1958).

Valgnytt for setet.

Dave Jones

For­sik­ring: Dave Jones (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist og delstatsrepresentant Dave Jones (f.1962) ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 58% i 2014. Han kan ikke stille på ny.

Valgnytt for setet.

Tom Torlakson

Skole: Tom Tor­lakson (D)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Vervet er i utgangspunktet «partiløst». Lærer Tom Tor­lakson (f.1949) satt flere år i delstatsforsamlingen før han ble valgt første gang i 2010. Han tok 52% i 2014 og kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 40 (27D / 13R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
Delstatshuset: 80 (55D / 25R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.