Liker du det du leser?

Alle artiklene her på AmerikanskPolitikk.no er gratis. Vi bruker imidlertid mye tid og ressurser på å snekre sammen dette innholdet.

For­målet med AmerikanskPolitikk.no er å tilby en regel­messig, balan­sert og fakta­ba­sert dek­ning av ame­ri­kansk poli­tikk og valgkamp.

Nett­stedet ble opp­rettet i sep­tember 2010 av Are Tåg­vold Flaten. Insti­tu­sjonen Fritt Ord støttet pro­sjektet i 2011 og 2012, og har fornyet støtten i 2014. USA-ekspertene Hilde Restad, Svein Melby, Alf Tomas Tønnessen, Carl Straumsheim, Helene Megaard og Jon Henrik Gilhuus bidrar på nettsiden. Fra og med høsten 2012 har AmerikanskPolitikk.no også en egen praktikantordning.

Hvis du setter pris på dekningen vi tilbyr oppfordrer vi deg til å bidra med noen kroner. Alle monner drar.

Trykk på bildet nedenfor for å donere et valgfritt beløp via PayPal. Ta kontakt for alternative måter å bidra på.

Takk for din støtte!