ALASKA

"The Last Frontier"

Alaska (R+9) er en klart republikansk stat, men ikke så verdikonservativ som f.eks. sørstatene. Den velger av og til sentrumsorienterte demokrater og det republikanske partiet har i perioder vært sterkt fragmentert, både langs politiske og personlige linjer. Delstaten hadde i 2010 ca. 68% hvite, 3% svarte, 13% innfødte og 6% asiatiske velgere. Nesten 5% var latinoer.

Trykk her for mer valgstoff om Alaska.

Valg­menn: 3. Alaska er solid repub­li­kansk i presidentvalg. Trump slo Clinton 51-37 i 2016.

  • Innbyggere: 738,432 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.
  • Primærvalg: 21. august, 2018.

SENATET

Senatorer: 2 republikanere.

Dan Sullivan. (Foto: Kongressen)
Dan Sullivan

Senator klasse 2: Dan S. Sullivan (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDan Sullivan

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Tidligere jurist, justisminister og direktør for delstatens naturressurser, Dan S. Sullivan (f.1964) tok delstaten fra en demokrat i 2014, med knappe 48% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Lisa Murkowski

Senator klasse 3: Lisa Mur­kowski (R)
Komiteer: Energi (leder), bevilgning, helse og skole, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lisa Mur­kowski

Vur­de­ring 03.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Advokat og delstatsrepresentant Lisa Murkowski (f.1957) ble oppnevnt av sin far, Frank Murkowski til å fylle hans senatssete da han ble valgt til guvernør i 2002. Hun vant knapt i 2004 og tapte faktisk sitt partis nominasjon til Senatet i 2010, men kom tilbake og vant valget som uavhengig kandidat med under 40%. Hun tok 44% i 2016.

Valgnytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Don Young

Distrikt 1
Representant: Don Young (R)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Don Young

Vur­de­ring 31.08.17: Trolig republikansk (R+9) i 2018. Distriktet består av hele Alaska, og er således landets suverent største i utstrekning – over dobbelt så stort som Texas. Det har siden et spesialvalg i 1973 vært representert av tidligere lærer og delstatssenator Don Young (f.1933). Han har etterhvert opparbeidet seg kompetanse på å trekke føderale dollar til hjemstaten, men tok bare knappe 51% i 2016. For demokratene stiller regnskapsfører Dimitri Shein.

Valgnytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i desember.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.
AK guv Bill Walker
Bill Walker

Guvernør: Bill Walker (U)

Uavhengig kandidat: Bill Walker
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.10.17: Svakt uavhengig i 2018. Advokat, ex-republikaner og tidligere borgermester Bill Walker (f.1951) slo seg sammen med demokratenes guvernørkandidat, tidligere Juneau-borgermester Byron Mallott, og beseiret den sittende republikaneren i 2014 med 48%. For republikanerne stiller delstatsrepresentant Mike Chenault, forretningsmann Scott Hawkins, tidligere delstatssenator Charlie Huggins, Jacob Kern og reparatør Michael Sheldon.

Valgnytt for setet.

Byron Mallott. (Foto: State of AK)
Byron Mallott

Vise­gu­vernør: Byron Mallott (D)

Demokratisk kandidat: Byron Mallott
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.10.17: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomineres separat fra, men velges sammen med, guvernøren. Den tidligere guvernørkandidaten Byron Mallott (f.1943) hadde flere jobber i delstatsadministrasjonen i Alaska, før han ble borgermester i Junau. Han stilte som viseguvernørkandidat for uavhengige Bill Walker, men er i realiteten demokrat. For republikanerne stiller forretningskvinne og tidligere delstatsrepresentant Lynn Gattis, aktivist Edie Grunwald, delstatssenator Kevin Meyer, delstatssenator Gary Stevens og reisebyråansatte Stephen Wright.

Valgnytt for setet.

  • Delstatssenatet: 20 (6D / 14 R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 40 (17D / 21R / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018. (3 republikanere utgjør flertallet sammen med demokratene og de uavhengige.)