Alaska

alaskaInnbyggere: 738,432 (2015)

Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.

Primærvalg: 21. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM ALASKA

Alaska (R+12) er en klart republikansk stat, men ikke så verdikonservativ som f.eks. sørstatene. Den er preget av enorme avstander og glissen bosetning utenfor byene. Delstaten velger av og til sentrumsorienterte demokrater, men republikanerne starter i utgangspunktet som favoritter her. Særlig det republikanske partiet har i perioder vært sterkt fraksjonert, både langs politiske og personlige linjer. Delstaten hadde i 2010 ca. 68% hvite, 3% svarte, 13% innfødte og 6% asiatiske velgere. Nesten 5% var latinoer.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 3. Alaska er solid repub­li­kansk i presidentvalg. Trump slo Clinton 51-37 i 2016.

Senatorer: 2 republikanere.

Dan Sullivan. (Foto: Kongressen)
Dan Sullivan

Senator klasse 2: Dan S. Sullivan (R)
Komiteer: Forsvar, handel, miljø, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDan Sullivan

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Tidligere jurist, justisminister og direktør for delstatens naturressurser, Dan S. Sullivan (f.1964) tok delstaten fra en demokrat i 2014, med knappe 48% av stemmene.

Valgnytt for setet.

Lisa Murkowski

Senator klasse 3: Lisa Mur­kowski (R)
Komiteer: Energi (leder), bevilgning, helse og skole, indianer.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lisa Mur­kowski

Vur­de­ring 03.01.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Advokat og delstatsrepresentant Lisa Murkowski (f.1957) ble oppnevnt av sin far, Frank Murkowski til å fylle hans senatssete da han ble valgt til guvernør i 2002. Hun vant knapt i 2004 og tapte faktisk sitt partis nominasjon til Senatet i 2010, men kom tilbake og vant valget som uavhengig kandidat med under 40%. Hun tok 44% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 1 republikaner.

Don Young

Distrikt 1
Representant: Don Young (R)
Komiteer: Naturressurs, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Don Young

Vur­de­ring 31.08.17: Trolig republikansk (R+12) i 2018. Distriktet består av hele Alaska, og er således landets suverent største i utstrekning – over dobbelt så stort som Texas. Det har siden et spesialvalg i 1973 vært representert av tidligere lærer og delstatssenator Don Young (f.1933). Han har etterhvert opparbeidet seg kompetanse på å trekke føderale dollar til hjemstaten, men tok bare knappe 51% i 2016. For demokratene stiller regnskapsfører Dimitri Shein.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første mandag i desember.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

AK guv Bill Walker
Bill Walker

Guvernør: Bill Walker (U)

Uavhengig kandidat: Bill Walker
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.10.17: Svakt uavhengig i 2018. Advokat, ex-republikaner og tidligere borgermester Bill Walker (f.1951) slo seg sammen med demokratenes guvernørkandidat, tidligere Juneau-borgermester Byron Mallott, og beseiret den sittende republikaneren i 2014 med 48%. For republikanerne stiller delstatsrepresentant Mike Chenault, forretningsmann Scott Hawkins, tidligere delstatssenator Charlie Huggins, Jacob Kern og reparatør Michael Sheldon.

Valgnytt for setet.

Byron Mallott. (Foto: State of AK)
Byron Mallott

Vise­gu­vernør: Byron Mallott (D)

Demokratisk kandidat: Byron Mallott
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.10.17: Svakt demokratisk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomineres separat fra, men velges sammen med, guvernøren. Den tidligere guvernørkandidaten Byron Mallott (f.1943) hadde flere jobber i delstatsadministrasjonen i Alaska, før han ble borgermester i Junau. Han stilte som viseguvernørkandidat for uavhengige Bill Walker, men er i realiteten demokrat. For republikanerne stiller forretningskvinne og tidligere delstatsrepresentant Lynn Gattis, aktivist Edie Grunwald, delstatssenator Kevin Meyer, delstatssenator Gary Stevens og reisebyråansatte Stephen Wright.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet 20 (6D / 14 R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
Delstatshuset 40 (17D / 21R / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018. (3 republikanere utgjør flertallet sammen med demokratene og de uavhengige.)