Alabama

alabamaInnbyggere: 4,858,979 (2015)

Påmeldingsfrist: 9. februar, 2018.

Primærvalg: 5. juni; andre runde 17. juli, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM ALABAMA

Alabama (R+14) er en delstat med sterke demokratiske røtter som har gått tungt republikansk de siste årene. De tradisjonelle, konservative demokratene er etterhvert blitt erstattet med republikanere til det punkt hvor det knapt finnes konkurransedyktige demokrater igjen på delstatsnivå. I 2010 hadde delstaten ca 69% hvite og 25% svarte velgere. Det var kun 3% latinoer.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 9. Ala­bama (R+14) er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg og Trump tok 62% her, mot 34% for Clinton.

Sena­torer: 1 demokrat, 1 republikaner.

Doug Jones

Senator klasse 2: Doug Jones (D)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidatDoug Jones
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 04.01.18: Trolig republikansk i 2020. Tidligere føderal aktor Doug Jones (f.1954) ble valgt i et suppleringsvalg i desember 2017, med 50%. Seieren kom som et resultat av at den republikanske kandidaten trolig hadde hatt usunn omgang med unge kvinner for en del år tilbake og i tillegg var svært konservativ, selv for Alabama. Jones skal få store problemer med å holde dette setet under normale forhold.

Valgnytt for setet.

Richard Shelby

Senator klasse 3: Richard Shelby (R)
Komiteer: Regel (leder), bevilgning, bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Richard Shelby

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Advokat og delstatssenator Richard Shelby (f.1934) ble valgt til Huset som demokrat i 1978 og ble senator i 1987. Deretter skiftet han parti i 1994, og har siden cruiset til gjenvalg som republikaner. Han tok 64% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes hus: 7 representanter; 1 demokrat og 6 republikanere.

Bradley Byrne

Dis­trikt 1
RepresentantBradley Byrne (R)
Komiteer: Forsvar, utdanning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBradley Byrne

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Dis­triktet dekker de sør­vest­lige delene av staten, inklu­dert Mobile og har nærmere 70% hvite og ca 25% svarte velgere. Jurist og tidligere delstatssenator Bradley Byrne (f.1955) tapte noe overraskende guvernørvalget i 2010 for Robert Bentley. Han ble først valgt til Huset i et suppleringsvalg i desember 2013 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Martha Roby

Dis­trikt 2
Representant: Martha Roby (R)
Komiteer: Bevilgning, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Martha Roby

Vur­de­ring 10.12.17: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2016. Distriktet dekker de sør­øst­lige delene av staten, og inklu­derer meste­parten av del­stats­ho­ved­staden Mon­t­gomery. Distriktet har ca 65% hvite og i underkant av 30% svarte velgere. Jurist og bystyremedlem i Montgomery, Martha Roby (f.1976) erobret det i 2010, og tok 55% i 2016. Hun utfordres internt av fabrikkarbeider Tommy Amason og forretningsmann og delstatsrepresentant Barry Moore. For demokratene stiller forretningsanalytiker Tabitha Isner og veteran og tidligere dekan Audri Williams.

Valgnytt for setet.

Mike Rogers

Dis­trikt 3
Representant: Mike Rogers (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, sikkerhet.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Rogers

Vur­de­ring 29.10.17: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker de sen­trale, østlige delene av staten, inklu­dert byene Auburn, Tal­ladega og Tuskegee. Det har over 70% hvite og under 25% svarte velgere. Det har vært repub­li­kansk siden 1996, men det davæ­rende dis­triktet så anner­ledes ut. Advokat og tidligere fylkesråd Mike Rogers (f.1958) har repre­sen­tert det siden 2002 og tok 67% i 2016. For demokratene stiller forsikringsetterforsker Jesse Smith.

Valgnytt for setet.

Robert Aderholt

Dis­trikt 4
Representant: Robert Aderholt (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Robert Ader­holt

Vur­de­ring 31.08.17: Trygt repub­li­kansk (R+30) i 2018. Distriktet går som et tynt bånd gjennom det nord­lige Ala­bama fra øst til vest. Det inn­be­fatter de nord­lige delene av Bir­mingham, samt for­ste­dene til Decatur og Hunts­ville og har over 85% hvite og litt over 5% svarte velgere. Jurist og dommer Robert Aderholt (f.1965) tok setet for republikanerne i 1996 og hadde ingen motstandere i 2016. Han utfordres internt av forsvarskontraktør Mike Moses og atomteknolog Phil Norris. For demokratene stiller prosjektleder Rick Neighbors.

Valgnytt for setet.

Mo Brooks

Dis­trikt 5
Representant: Mo Brooks (R)
Komiteer: Forsvar, utenriks, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mo Brooks

Vur­de­ring 31.08.17: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet går helt nord i staten, fra øst til vest og inn­e­holder meste­parten av Hunts­ville. Det har over 75% hvite og litt over 15% svarte velgere. Advokat og fylkesråd Mo Brooks (f.1954) slo ut en sittende republikaner i nominasjonen i 2010 og tok 67% i 2016. Han stilte til Senatet i 2017, men tok bare 3. plass og utfordres internt av forretningsmann Clayton Hinchman og veteran og delstatssenator Bill Holtzclaw. For demokratene stiller professor Butler Cain, tidligere byadvokat i Huntsville Peter Joffrion og pensjonist Michael Sweeney.

Valgnytt for setet.

Gary Palmer

Dis­trikt 6
Representant: Gary Palmer (R)
Komiteer: Budsjett, kontroll, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGary Palmer

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+26) i 2018. Distriktet dekker de sen­trale strøk av Ala­bama og omslutter nesten del­staten største by, Bir­mingham. Det har over 80% hvite og litt over 10% svarte velgere. Det er et av lan­dets mest kon­ser­va­tive dis­trikter, men har vært både republikansk og demokratisk siden 1964. Tidligere tenketankpresident Gary Palmer (f.1954) tok setet i 2014 og fikk 75% i 2016. For demokratene stiller øldistributør Danner Kline.

Valgnytt for setet.

Terri Sewell

Dis­trikt 7
Representant: Terri Sewell (D)
Komiteer: Etterretning, finans.

Demokratisk kandidat: Terri Sewell
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+20) i 2018. Distriktet omfatter det meste av Bir­mingham, samt de sen­tralt vest­lige delene av staten, inklu­dert meste­parten av Tus­caloosa. Setet har vært omtrent som nå de siste 20 år, og har etter­hvert blitt et opp­sam­lings­sete for svarte vel­gere, som utgjør drøye 60% av velgerne, mens ca 35% er hvite. Det er således bunn­solid demo­kra­tisk. Den nåvæ­rende repre­sen­tanten er advokat Terri Sewell (f.1965), som ble valgt første gang i 2010. Hun hadde ingen motstandere i 2016. Hun får en intern utfordring fra advokat Richard Rice.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Mandag etter andre tirsdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. En viseguvernør kan ikke stille til et annet delstatsverv før minst ett år etter at embetsperioden er over. Det er ikke begrensninger på tjenestekommisjonen.

Kay Ivey

Guvernør: Kay Ivey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 10.12.17: Svakt repub­li­kansk i 2018. Lege og delstatsrepresentant Robert Bentley (f.1943) ble første gang valgt i 2010 og tok knapt 64% i 2014, men gikk av i april 2017 pga. en utroskapsskandale. Viseguvernør Kay Ivey (f.1944) rykket opp, og stiller til en full periode i 2018. Andre republikanske kandidater er borgermester i Huntsville, Tommy Battle, predikant Scott Dawson, forretningsmann og delstatssenator Bill Hightower, forretningsmann Josh Jones og landbrukskommissær John McMillan. For demokratene stiller lastebilsjåfør Jason Childs, tidligere høyesterettsjustitiarius Sue Bell Cobb, pastor Christopher Countryman, tidligere delstatsrepresentant og partiets kandidat til viseguvernør i 2014 James Fields og borgermester i Tuscaloosa, Walt Maddox. Det republikanske partiet i Alabama er midlertidig svekket og rystet av overgrepsanklagene mot senatskandidat Roy Moore, og det kan meget vel tenkes at problemene bærer over til guvernørvalgkampen.

Valgnytt for setet.

Vise­gu­vernør: Kay Ivey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 31.08.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Dette embetet nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Kay Ivey var delstatsrevisor i 8 år før hun ble viseguvernør i 2010. Hun tok 63% i 2014 og rykket opp da guvernør Robert Bentley gikk av i april 2017. Embetet vil stå ubesatt til en ny viseguvernør er valgt i 2018. For republikanerne stiller delstatsrepresentant Will Ainsworth, tjenestekommissær Twinkle Cavanaugh, delstatssenator Rusty Glover og advokat og skolestyremedlem Mary Scott Hunter.

Valgnytt for setet.

John Merrill

Admi­ni­stra­sjon: John Merrill (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJohn Merrill

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatsrepresentant John Merrill (f.1963) ble valgt til administrasjonsminister i 2014 med 64%.

Valgnytt for setet.

Steven Marshall

Justis: Steven Marshall (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatSteven Marshall

Vur­de­ring 29.10.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat Luther Strange (f.1953) ble utnevnt til senator. Han ble erstattet av jurist Steven Marshall (f.1964), som tidligere var fylkesadvokat. Marshall stiller i 2018, men får intern konkuranse fra tidligere føderal aktor og assisterende justisminister Alice Martin. I tillegg stiller advokatene Chess Bedsole og Sam McLure. For demokratene stiller advokat Chris Christie.

Valgnytt for setet.

Young Boozer

Finans: Young Boozer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Økonom og finansmann Young Boozer (f.1948) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstand i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

AL rev Jim Zeigler
Jim Zeigler

Revisor: Jim Zeigler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJim Zeigler

Vur­de­ring 10.12.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Republikanerne nominerte advokat Jim Zeigler (f.1948), som vant med 63% av stemmene i 2014. Zeigler har tidligere stilt til seks andre verv og tapte alle med knapp margin, noe som førte til at han fikk tilnavnet «Mr. 49%». Det er ventet at han stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller advokat Elliott Lipinsky.

Valgnytt for setet.

John McMillan

Land­bruk & indu­stri: John McMillan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.10.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. John McMillan (f.1941) har tidligere vært leder for delstatens skogeierforening og hatt flere jobber innen delstatsadministrasjonen. Han ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 65% i 2014. Han stiller til guvernør i 2018. For republikanerne stiller Lowndesboros borgermester Rick Pate.

Valgnytt for setet.

Twinkle Andress Cavanaugh

Tjenestekommisjonær: Twinkle Andress Cavanaugh (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Twinkle Andress Cavanaugh

Vurdering 03.01.16: Trygt republikansk i 2020. Ledervervet for tjenestekommisjonen velges i presidentvalgår. Forretningskvinne og guvernørrådgiver Twinkle Andress Cavanaugh ble først valgt i 2010 og deretter valgt til kommisjonsleder i 2012, da hun slo ut den sittende demokraten med 54%. Hun hadde ingen motstander i 2016.

Valgnytt for setet.

Jeremy Oden

Tjenestekommisjonær: Jeremy Oden (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeremy Oden

Vurdering 01.03.16: Trygt republikansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Jeremy Oden (f.1968) ble utnevnt i 2012 og hadde ingen motstandere i 2014.

Valgnytt for setet.

Chip Beeker. (Foto: State of AL)
Chip Beeker

Tjenestekommisjonær: Chip Beeker (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chip Beeker

Vurdering 01.03.16: Trygt republikansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Chip Beeker slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2014 og hadde ingen motstandere i selve valget.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 35 (8D / 26R / 1U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2018.
Delstatshuset: 105 (33D / 72R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2018.