Alabama

alabamaInnbyggere: 4,858,979 (2015)

Påmeldingsfrist: November 2017.

Primærvalg: Mars 2018; andre runde april.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM ALABAMA

Alabama (R+14) er en delstat med sterke demokratiske røtter som har gått tungt republikansk de siste årene. De tradisjonelle, konservative demokratene er etterhvert blitt erstattet med republikanere til det punkt hvor det knapt finnes konkurransedyktige demokrater igjen på delstatsnivå. I 2010 hadde delstaten ca 69% hvite og 25% svarte velgere. Det var kun 3% latinoer.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 9. Ala­bama er en trygg stat for republikanerne i presidentvalg og Trump tok 62% her, mot 34% for Clinton.

Sena­torer: 2 republikanere.

Luther Strange

Senator klasse 2: Luther Strange (R)
Komiteer: ?

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Luther Strange

Vur­de­ring 09.02.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Senator og advokat Jeff Sessions (f.1946) ble justisminister for Donald Trump, og ble erstattet av advokat og justisminister for Alabama, Luther Strange (f.1953). Det blir holdt et suppleringsvalg for de to siste årene av tjenestetiden til Sessions i 2018.

Valgnytt for setet.

Richard Shelby

Senator klasse 3: Richard Shelby (R)
Komiteer: Regel (leder), bevilgning, bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Richard Shelby

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Advokat og delstatssenator Richard Shelby (f.1934) ble valgt til Huset som demokrat i 1978 og ble senator i 1987. Deretter skiftet han parti i 1994, og har siden cruiset til gjenvalg som republikaner. Han tok 64% i 2016.

Valgnytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes hus: 7 representanter; 1 demokrat og 6 republikanere.

Bradley Byrne

Dis­trikt 1
RepresentantBradley Byrne (R)
Komiteer: Forsvar, utdanning, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatBradley Byrne

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Dis­triktet dekker de sør­vest­lige delene av staten, inklu­dert Mobile og har nærmere 70% hvite og ca 25% svarte velgere. Jurist og tidligere delstatssenator Bradley Byrne (f.1955) tapte noe overraskende guvernørvalget i 2010 for Robert Bentley. Han ble først valgt til Huset i et suppleringsvalg i desember 2013 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Martha Roby

Dis­trikt 2
Representant: Martha Roby (R)
Komiteer: Bevilgning, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Martha Roby

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2016. Distriktet dekker de sør­øst­lige delene av staten, og inklu­derer meste­parten av del­stats­ho­ved­staden Mon­t­gomery. Distriktet har ca 65% hvite og i underkant av 30% svarte velgere. Jurist og bystyremedlem i Montgomery, Martha Roby (f.1976) erobret det i 2010, og tok 55% i 2016.

Valgnytt for setet.

Mike Rogers

Dis­trikt 3
Representant: Mike Rogers (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, sikkerhet.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Rogers

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet dekker de sen­trale, østlige delene av staten, inklu­dert byene Auburn, Tal­ladega og Tuskegee. Det har over 70% hvite og under 25% svarte velgere. Det har vært repub­li­kansk siden 1996, men det davæ­rende dis­triktet så anner­ledes ut. Advokat og tidligere fylkesråd Mike Rogers (f.1958) har repre­sen­tert det siden 2002 og tok knapt 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

Robert Aderholt

Dis­trikt 4
Representant: Robert Aderholt (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Robert Ader­holt

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+28) i 2018. Distriktet går som et tynt bånd gjennom det nord­lige Ala­bama fra øst til vest. Det inn­be­fatter de nord­lige delene av Bir­mingham, samt for­ste­dene til Decatur og Hunts­ville og har over 85% hvite og litt over 5% svarte velgere. Jurist og dommer Robert Aderholt (f.1965) tok setet for republikanerne i 1996, og har ikke møtt særlig mot­stand siden sitt første valg. Han hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Mo Brooks

Dis­trikt 5
Representant: Mo Brooks (R)
Komiteer: Forsvar, utenriks, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mo Brooks

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+17) i 2018. Distriktet går helt nord i staten, fra øst til vest og inn­e­holder meste­parten av Hunts­ville. Det har over 75% hvite og litt over 15% svarte velgere. Advokat og fylkesråd Mo Brooks (f.1954) slo ut en sittende republikaner i nominasjonen i 2010 og tok 67% i 2016.

Valgnytt for setet.

Gary Palmer

Dis­trikt 6
Representant: Gary Palmer (R)
Komiteer: Budsjett, kontroll, vitenskap.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatGary Palmer

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+28) i 2018. Distriktet dekker de sen­trale strøk av Ala­bama og omslutter nesten del­staten største by, Bir­mingham. Det har over 80% hvite og litt over 10% svarte velgere. Det er et av lan­dets mest kon­ser­va­tive dis­trikter, men har vært både republikansk og demokratisk siden 1964. Tidligere tenketankpresident Gary Palmer (f.1954) tok setet i 2014 og fikk 75% i 2016.

Valgnytt for setet.

Terri Sewell

Dis­trikt 7
Representant: Terri Sewell (D)
Komiteer: Etterretning, finans.

Demokratisk kandidat: Terri Sewell
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+19) i 2018. Distriktet omfatter det meste av Bir­mingham, samt de sen­tralt vest­lige delene av staten, inklu­dert meste­parten av Tus­caloosa. Setet har vært omtrent som nå de siste 20 år, og har etter­hvert blitt et opp­sam­lings­sete for svarte vel­gere, som utgjør drøye 60% av velgerne, mens ca 35% er hvite. Det er således bunn­solid demo­kra­tisk. Den nåvæ­rende repre­sen­tanten er advokat Terri Sewell (f.1965), som ble valgt første gang i 2010. Hun hadde ingen motstandere i 2016.

Valgnytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Mandag etter andre tirsdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. En viseguvernør kan ikke stille til et annet delstatsverv før minst ett år etter at embetsperioden er over. Det er ikke begrensninger på tjenestekommisjonen.

Kay Ivey

Guvernør: Kay Ivey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.04.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Lege og delstatsrepresentant Robert Bentley (f.1943) ble første gang valgt i 2010 og tok knapt 64% i 2014, men gikk av i april 2017 pga. en utroskapsskandale. Viseguvernør Kay Ivey rykket opp. Det er foreløpig uvisst om hun stiller for en full periode i 2018.

Valgnytt for setet.

Vise­gu­vernør: Kay Ivey (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Dette embetet nomi­neres og velges separat fra guvernøren. Kay Ivey (f.1944) var delstatsrevisor i 8 år før hun ble viseguvernør i 2010. Hun tok 63% i 2014 og rykket opp da guvernør Robert Bentley gikk av i april 2017.

Valgnytt for setet.

John Merrill

Admi­ni­stra­sjon: John Merrill (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJohn Merrill

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Delstatsrepresentant John Merrill (f.1963) ble valgt til administrasjonsminister i 2014 med 64%.

Valgnytt for setet.

Steven Marshall

Justis: Steven Marshall (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 11.02.16: Trygt repub­li­kansk i 2018. Advokat Luther Strange (f.1953) ble utnevnt til senator. Han ble erstattet av jurist Steven Marshall, som tidligere var fylkesadvokat. Marshall vil trolig stille i 2018.

Valgnytt for setet.

Young Boozer

Finans: Young Boozer (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Økonom og finansmann Young Boozer (f.1948) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstand i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

AL rev Jim Zeigler
Jim Zeigler

Revisor: Jim Zeigler (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJim Zeigler

Vur­de­ring 04.01.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Republikanerne nominerte advokat Jim Zeigler (f.1948), som vant med 63% av stemmene i 2014. Zeigler har tidligere stilt til seks andre verv og tapte alle med knapp margin, noe som førte til at han fikk tilnavnet «Mr. 49%».

Valgnytt for setet.

John McMillan

Land­bruk & indu­stri: John McMillan (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. John McMillan (f.1941) har tidligere vært leder for delstatens skogeierforening og hatt flere jobber innen delstatsadministrasjonen. Han ble første gang valgt i 2010 og tok knappe 65% i 2014. Han kan ikke stille igjen i 2018.

Valgnytt for setet.

Twinkle Andress Cavanaugh

Tjenestekommisjonær: Twinkle Andress Cavanaugh (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Twinkle Andress Cavanaugh

Vurdering 03.01.16: Trygt republikansk i 2020. Ledervervet for tjenestekommisjonen velges i presidentvalgår. Forretningskvinne og guvernørrådgiver Twinkle Andress Cavanaugh ble først valgt i 2010 og deretter valgt til kommisjonsleder i 2012, da hun slo ut den sittende demokraten med 54%. Hun hadde ingen motstander i 2016.

Valgnytt for setet.

Jeremy Oden

Tjenestekommisjonær: Jeremy Oden (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeremy Oden

Vurdering 01.03.16: Trygt republikansk i 2018. Forretningsmann og delstatsrepresentant Jeremy Oden (f.1968) ble utnevnt i 2012 og hadde ingen motstandere i 2014.

Valgnytt for setet.

Chip Beeker. (Foto: State of AL)
Chip Beeker

Tjenestekommisjonær: Chip Beeker (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chip Beeker

Vurdering 01.03.16: Trygt republikansk i 2018. Forretningsmann og fylkesråd Chip Beeker slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2014 og hadde ingen motstandere i selve valget.

Valgnytt for setet.

Delstatssenatet: 35 (8D / 26R / 1U). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2018.
Delstatshuset: 105 (33D / 72R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2018.