God morgen! Det er tirsdag 13. februar, Trumps infrastrukturplan er presentert, og Mor­gen­kaffen er servert.

«This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!»

President Donald Trump omtaler sin nye infrastrukturplan via Twitter.

DAGENS

1. President Trump presenterte sin infrastrukturplan 

Mandag ble Trumps infrastrukturplan presentert. Planens budsjett er beregnet til 1,5 billioner dollar, og ifølge presidenten selv skal budsjettet endelig bidra til å investere i USA.

Den 55-sider lange infrastrukturplanen skal reformere amerikanske veier, bruer, tuneller og mer. Dette skal oppnås ved å oppmuntre statlige og lokale myndigheter, samt private firmaer, til å investere. Etter planen skal dette gjøres på følgende vis:

  • 100 milliarder dollar gis i direkte tilskudd til lokale myndigheter for å trigge investeringer
  • 50 miliarder dollar gis i form av rammetilskudd til prosjekter i rurale områder
  • 30 milliarder dollar tildeles diverse eksisterende programmer med fokus på infrastuktur
  • 20 milliarder dollar tildeles store prosjekter som skal løfte «the American Spirit»

På flere vis skiller Trumps infrastrukturplan seg fra tidligere planer. Spesielt er det verdt å merke seg at den nye planen vil gi lokale myndigheter så mye som 80% mer av de finansielle oppgavene. Trumps rådgiver, Marc Short, uttalte at dette gir statene og de lokale myndighetene muligheten til å investere der hvor føderale myndigheter ikke har nådd frem:

Presidenten har ved flere anledninger omtalt at det har vært stort behov for en ny infrastrukturplan, likevel er det få grunner til å tro at planen i sin helhet vil godkjennes i Kongressen. Kritikken har nemlig ikke latt vente på seg, og representant Peter DeFazio (D-Oregon, 4.distrikt) er blant skeptikerne. Allerede lørdag uttalte DeFazio at Trumps plan ville bli «scam»:

Det er liten tvil om at president Trumps infrastrukturplan vil prege det politiske farvannet i Washington ut uken. Les hele Trumps infrastukturplan her, og les mer her.

2. Trump ønsket ikke at DACA skulle være del av kongressens nye budsjett

Fra et budsjett til et annet. Mandag uttalte nemlig president Trump at han ikke ønsket at DACA skulle være en del av Kongressens nye budsjett. I stedet ønsket presidenten at DACA skulle være separert fra budsjettet, slik at saken kunne diskuteres uavhengig. Presidenten uttalte også at han håpet at demokratene ikke vil utnytte situasjonen å bruke DACA i politisk øyemed. Til syvende og sist mente presidenten at det er opp til demokratene å komme frem til en avtale rundt situasjonen. DACA har vært et meget betent tema i Washington den siste tiden, og spesielt da i kjølevannet av at Kongressens budsjettkrise ble løst. Ifølge presidenten starter DACA-diskusjonene umiddelbart, og republikanerne skal kjempe for sterkere grensekontroller – men partiet forblir etter Trumps uttalelser, åpne for en løsning.

Løsningen på Kongressens budsjett-krise markerer starten på en tre måneders lang forhandling om DACAs fremtid, og allerede søndag lå senator John Cornyn (R-Texas) og senator Chales E-Grassley (R-Iowa) frem Trumps lovforslag som angikk innvandring. Dette lovforslaget omtalte blant annet en allokering av 25 milliarder dollar til bygningen av muren mot Mexico, raskere utsendelser av illegale besøkende, samt en permanent autorisasjon av E-verify, som brukes av mange firma for å sjekke ansattes rettslige status. Se presidentens uttalelser her, og les mer om immigrasjons-forhandlingene her.

3. Schumer: «Vi kan ikke bare kjempe mot Trump»

Senatets minioritets-leder, Chuck Schumer (D-New York), tok selvkritikk mandag, da han uttalte at partiet hans ‘cannot just run against Donald Trump‘. Schumer, som har vært i hardt vær den siste tiden i forbindelse med ‘government shutdown’, uttalte mandag at demokratene trenger en agenda for utenom ren avsky mot presidenten. Istedet mener Schumer at hans eget parti har mistet sin økonomiske tyngde – noe han uttalte at partiet skal fokusere på ‘som en laser’ i tiden som kommer. Spesielt legger han vekt på at partiet trenger et sterk økonomisk budskap, blant annet med fokus på å kutte studielån, øke tilgangen til rurale bredbånd og antall barnehageplasser. Schumer hadde heller ikke mye til overs for Trumps infrastrukturplan, og var tidlig ute kritikk mot de økonomiske effektene:

Mye tyder på at økonomiske forhold og motsigelser vil bære den tyngste byrden i høstens mellomvalg. Les mer.

LES OGSÅ

«Hillary Clinton Needs to Move On» av Joanna Weiss (Politico): «It’s tough to lose an election for student council, let alone for president. So it made sense that, after November 2016, Hillary Clinton would have spent some time wallowing in the past, howling at the universe with a side of Chardonnay. That’s the frame of mind she described in What Happened, her post-campaign memoir that came out in September, which was more of an angry play-by-play of how she was wronged than a clear-headed self-assessment of the race. Now, five months after the book came out, 15 months after the election, Clinton’s been spotted promoting family friend Lanny Davis’ new book, The Unmaking of the President 2016: How FBI Director James Comey Cost Hillary Clinton the Presidency. We just passed Groundhog Day on the calendar, but it feels like we’re still living it; we can’t break free from the gnashing and rehashing of the 2016 election. It’s not just the Mueller probe and legitimate questions about Russian influence. It’s the emotional notes of triumph and defeat. President Donald Trump hasn’t dropped the subject, which is as perplexing as anything else Trump has done. But Clinton hasn’t dropped it, either. And at this point, she should.» Les mer.

«I’m still a Republican, but my party needs to be fumigated» av Tom Nichols (USA Today): «Republicans once believed in limited government, fiscal restraint, support for the defense and national security establishments, family values, and a strong American role in maintaining global order. More than that, we were the party that believed in logic and prudence over emotion. Our hearts were perhaps too cold, but never bleeding. Today’s Republicans, however, are a party of bellowing drama queens whose elected representatives blow up spending caps, bust the deficit, and attack America’s law enforcement and national security agencies as dangerous conspirators. Their leader expects banana republic parades, coddles the Kremlin, protects violent men in positions of responsibility, and overlooks child molestation. The rank-and-file GOP members who once claimed that liberals were creating a tyrannical monarchy in the Oval Office now applaud the expansion of the presidency into a gigantic cult of personality. So, am I still a Republican?» Les mer.


Morgenkaffen brygges av redaksjonen og serveres hver morgen, fra mandag til fredag. Trykk her for å abonnere på nyhetsbrevet. Morgenkaffen publiseres også som podkast. Du finner oss i podkastappen din.

Jeg studerer Historie & Politikk ved University of Oxford. Våren 2018 er jeg praktikant for AmerikanskPolitikk.no.

Ingen kommentarer