God morgen! Det er fredag 17. mars, Trumps budsjettforslag kalles «det mest dramatiske skiftet i hvordan nasjonale ressurser deles opp fra noen president siden Ronald Reagan,» og Mor­gen­kaffen er servert.

«When we passed the Reagan budget, we did not have cuts in the domestic programs anywhere near this size.»

Budsjettekspert ved Senter for tverrpolitisk lovgivning Steve Bell om Trumps budsjett.

DAGENS

1. Trumps budsjettforslag kutter i midlene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, mens bevilgningen til Pentagon øker betraktelig

President Trump sendte torsdag sitt første budsjettforslag til Kongressen. Budsjettet endrer USAs prioriteringer drastisk gjennom å øke bevilgningen til militæret kraftig, samtidig som det kuttes stort i bistand, utviklingsprogrammer og miljøvern. I tråd med tidligere lekkasjer, viser budsjettforslaget at Trump øker overføringene til militæret med 54 milliarder dollar. Budsjettets store tapere er miljødirektoratet EPA, utenriksdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet. Bevilgningen til EPA kuttes med 31 prosent, utenriksdepartementet med 28 prosent og helse- og omsorgsdepartementet med 17.9 prosent. Mindre etater som konservative lenge har ønsket å redusere bevilgningen til – som Legal Services Corporation, Corporation for Public BroadcastingNational Endowment for the Humanities og National Endowmnent for the Arts – får ingen midler.

Ifølge New York Times er det liten sjanse for at Trumps første budsjett blir vedtatt slik det fremstår nå. Mange av forslagene er uaktuelle å akseptere for demokrater, og noen er også problematiske for republikanere. Den foreslåtte økningen på 54 millarder dollar til militæret – en 10 prosent økning – krever også at en fjerner en grense for pengebruk i Budget Control Act fra 2011, noe demokratene ikke vil gå med på uten tilsvarende økning i hjemlige programmer.

De mest betydelige kuttene i budsjettet er rettet mot EPA. Kuttet på 31 prosent, som utgjør 2.6 milliarder dollar, innebærer blant annet at 3200 stillinger kan forsvinne, omtrent en femtedel av etatens ansatte. Dersom det blir godkjent i Kongressen, vil det foreslåtte budsjettet kutte EPAs midler til det laveste nivået på 40 år, justert for inflasjon. Dette betyr kraftige kutt i forskning på klimaendringer, stengte statlige miljøprogrammer og slutt på regionale prosjekter som Great Lakes Restoration Initiative, som har tverrpolitisk støtte.

Nedskjæringene i budsjettet til utenriksdepartementet er de største siden krigene i Afghanistan og Irak. Mange diplomater har kritisert at militæret blir prioritert i så stor grad i forhold til utenriksdepartementet, fordi endringene vitner om at militær muskelkraft blir prioritert høyere enn diplomatiske løsninger.

Trump kutter også i bevilgningen til FNs klimaarbeid, og begrenser bidrag til organisasjonens fredsbevarende aktiviteter. Bidrag til Verdensbanken kuttes med 650 millioner dollar, og utviklingshjelp vil omprioriteres slik at de fokuserer på land som er av størst strategisk interesse for USA.

Trumps team foreslår også en rekke kutt i bevilgningen til offentlig utdanning, Amtrak og bolig- og boutviklingsprogrammet. Community Development Block-programmet, som dekker populære programmer som Meals on Wheels, boligassistanse og andre samfunnssatsinger, får 3 milliarder dollar mindre.

Mange av disse innsparingene vil bli brukt på nasjonal sikkerhet. Ved siden av militæret, vil Homeland Security også få nesten 7 prosent mer enn før. 2.8 milliarder dollar går til å betale for den omstridte muren langs grensen til Mexico, og det skal tilsettes 500 grensevakter samt 1000 ICE-ansatte neste år. I tillegg har Trump-administrasjonen bedt om 1.5 milliarder dollar til å bygge muren allerede fra i år.

Torsdagens budsjett, som er på 1.1 billion dollar, er et såkalt «skinny budget.» Et mer omfattende budsjett blir sluppet til våren. Det vil inkludere Trumps skatteforslag samt bevilgningen til Social Security, Medicare og Medicaid. Det endelige statsbudsjettet for 2018 må være klart innen oktober. Les mer.

2. Enda en dommer blokkerer Trumps reviderte innreiseforbud 

Den føderale dommeren Theodore Chuang i Maryland ble torsdag den andre dommeren til å blokkere Trumps reviderte innreiseforbud. Onsdag satte dommeren Derrick Watson på Hawaii en midlertidig stopper for innreiseforbudet, bare timer før det skulle tre i kraft. Chuang argumenterte i sin kjennelse på lignende vis som Watson, og pekte på at også det reviderte innreiseforbudet er diskriminerende mot muslimer. Han brukte Trumps egne ord som bevisgrunnlag. Trump snakket blant annet om en «complete shutdown of Muslims entering the United States» under valgkampen.

Justisdepartementet har uttalt at det er svært uenig med kjennelsen, og at presidentordren «falls squarely within his lawful authority in seeking to protect our nation’s security.» Trump sa onsdag til tilhengere i Nashville at han er forberedt på å ta saken til Høyesterett. Les mer.

DAGENS LESESTOFF

«Trump’s budget blueprint is a war on the future of the American economy» av Matthew Yglesias (Vox): «Trump’s budget doesn’t imitate the past; it simply looks backward to it in a way that postwar Americans never would. The government’s manly men — the ones with guns, mostly — get more cash. Programs aimed at effeminate or pointy-headed undertakings like educating children get cut. Not just in obvious places like the Department of Education, either. Little educational programs in departments from State to NASA are getting zapped. Job training is in line for cuts, along with K-12 schooling and college education for the disadvantaged.» Les mer.

«Dershowitz: Why the Supreme Court will uphold Trump’s travel ban'» av Alan Dershowitz (The Hill): «Under that reasoning, had the identical executive order been issued by President Obama, it would have been constitutional. But because it was issued by President Trump, it is unconstitutional. Indeed any executive order issued by President Trump dealing with travel from Muslim countries would be constitutionally suspect because of what candidate Trump said. In my view, that is a bridge too far. It turns constitutional analysis into psychoanalysis, requiring that the motives of the president be probed.» Les mer.


Morgenkaffen brygges av redaksjonen og serveres hver morgen, fra mandag til fredag. Trykk her for å abonnere. Vi anbefaler også et abonnement på AMPOLCAST – Norges største, beste og eneste podkast om amerikansk politikk. Skaffet deg boka Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp enda?

Mastergrad i globalisering, politikk og kultur fra NTNU. Praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2017.

Ingen kommentarer