God morgen! Det er tirsdag 14. mars, og det er full storm i Washington på alle tenkelige måter. Vi gir deg en introduksjon til amerikansk helsepolitikk, og Mor­gen­kaffen er servert!

«We always know you’re never going to win a coverage beauty contest when it’s free market versus government mandates.»

Speaker i Representantenes hus Paul Ryan (R-Wisconsin, 1. distrikt) i intervju med talkshow-vert Hugh Hewitt.

DAGENS

1. Den nye helsereformen møter motbør

Som om ikke den kraftige stormen Stella var nok, så fikk vi i går kveld høre at det uavhengige Congressional Budget Office (CBO) skaper ytterligere uvær i Washington. CBO har lagt frem sin analyse av de planlagte forandringene i helselovgivningen, og har sett på konsekvensene av å avvikle Affordable Care Act – bedre kjent som «Obamacare» – og å innføre den nye American Health Care Act (AHCA).

Det var ikke ventet noen positiv konklusjon fra CBO, delvis fordi AHCA har blitt forfattet i hui og hast, og delvis fordi den allerede har høstet massiv kritikk fra både demokrater og republikanere og flere konservative tenketanker, i tillegg til en rekke lege- og sykepleierforeninger.

Likevel, konklusjonene var drastiske, og vil nok bli debattert heftig gjennom hele uken; CBO anslår at omleggingen vil gi en økning i amerikanere uten helseforsikring på 24 millioner over 10 år. Til sammenligning var 57 millioner udekket før Obamacare i 2013, og 27 millioner er fremdeles udekket i dag.

Dette vil samtidig kutte $337 milliarder i underskuddet over samme tidsperiode.

Som vi vet så er helsepolitikk kompliserte saker. Her er et par av de viktigste momentene og forskjellene mellom de to lovene – Obamacare og AHCA:

Obamacare gjorde helseforsikring påbudt, gjennom et såkalt «individual mandate», men gav også subsidier til de som tegnet forsikring. 8 millioner amerikanere får nå subsidiert helseforsikring. Samtidig innførte de en ekstraskatt for alle uten dekning.

Gjennom å pålegge alle amerikanere å tegne forsikring ville man oppnå to effekter: Færre uten dekning, og rimeligere forsikringer fordi også de friske betaler. Samtidig ble det statlige programmet Medicaid utvidet (per nå er 14 millioner dekket), som gir helsehjelp til de med begrensede midler.

Den nye AHCA vil først og fremst fjerne påbudet om å tegne forsikring, men vil også forandre strukturen i skattesubsidiene, samt kutte i bevilginingene fra Medicaid. Subsidiene under Obamacare er utformet slik at ingen skal betale mer enn en viss prosentandel av inntekten sin, noe som tilgodeser arbeiderklassen og de mindre bemidlede. Den nye versjonen vil ha en flat struktur hvor subsidiene øker med alder, og som ser bort fra inntektsgrunnlaget.

AHCA vil likevel innføre en ny mekanisme for å gi incentiver til å holde seg dekket av helseforsikring: Snarere enn å betale en «straffeskatt» til staten, så skal forsikringsselskapene kunne ilegge en ekstrautgift for de som ikke opprettholder en jevn dekning ved månedlige betalinger.

Obamacare inkluderte også en skatteøkning for selskaper og familier som tjener over $250,000. Disse skattene fungerte som finansiering, men vil ved innføringen av AHCA bli fjernet. Dette har fått flere demokrater til å anklage republikanerne for å snikinnføre store skatteletter til de rikeste.

Et av ankepunktene mot Obamacare fra konservativt hold har vært at mange i den amerikanske middelklassen har endt opp med økte utgifter, uten å bli tilgodesett av subsidier. Den konservative tenketanken Heritage Foundation nevner at den nye loven ikke vil gjøre noen forskjell for denne store gruppen (de anslår 25 millioner), fordi loven hverken inneholder tiltak for å avskaffe dyre reguleringer av forsikringsbransjen, eller noen planer om å kutte de statlige subsidiene totalt sett. Les mer.

2. Usikkerhet blant republikanere om Trumps kommende budsjett

På torsdag skal president Trump legge frem sitt første budsjett. Samtidig som Republikanere flest håper på utvidede kutt i statlige utgifter, så frykter moderate krefter i partiet hvilke av de mer populære statlige programmene som kan bli kuttet.

Det har vært få lekkasjer fra budsjettet, og de viktigste punktene har president Trump selv informert om. Militærbudsjettet skal økes med $54 milliarder, og finansieringen skal komme fra kutt i andre statlige utgifter.

Tom Cole (R-Oklahoma, 4. distrikt) uttalte til Reuters at han frykter for sitt distrikts universitetsbevilgninger og de omdiskuterte potensielle kuttene i EPA, som kan kutte bevilgningene til avfallsanlegg. Senator Rob Portman (R-Ohio) frykter kutt i programmene som skal rense opp the Great Lakes.

Flere andre representanter i Kongressen frykter at de blir tvunget til å stemme for en rekke store utgiftskutt som uansett vil bli stanset i Senatet, og slik skape problemer for de republikanske representantene som er på valg i 2018. Kombinert med den interne kranglingen om helsereformen, så kan vi forvente mange harde debatter innad i partiet. Les mer.

3. AMPOLCAST EPISODE 74!

Du hører ukas episode av AMPOLCAST – «AHCA! Det du trenger å vite om republikanernes helsereform» – her.

DAGENS LESESTOFF

«The Left Might Have A Hard Time Replicating The Tea Party’s Success» av Clare Malone (FiveThirtyEight): «[W]hat made the tea party successful, according to Theda Skocpol, a Harvard professor whose field studies of the tea party movement became a 2011 book, was a particular climate on the political right. «We thought of the tea party as a set of several intersecting forces that were leveraging each other and helping to build each other’s clout to change and use the Republican Party,» she said. Self-organizing grass-roots groups, top-down professional advocacy and money groups, such as FreedomWorks and Americans for Prosperity, along with right-wing media, swirled together to make the movement a success, according to Skocpol. It remains to be seen if the climate on the left will prove to be hospitable for the growth of a similarly effective movement» Les mer.

«Don’t Believe The Hype: China’s North Korea Policy Is All Smoke And Mirrors» av Van Jackson (WarOnTheRocks.com): «China’s «emotions» toward North Korea don’t drive its policy. China has a long tradition of paying lip service toward cooperation with the United States and the international community while largely failing to apply any meaningful pressure on North Korea, and for good reason: It doesn’t want a nuclear-armed neighbor on its border to become a nuclear-armed enemy. We ignore China’s enduring strategic interests in North Korea at our peril» Les mer.

«Har vi glemt Trumps kvinnesyn?» av Vårin Alme i ukas «Esler og elefanter» på AmerikanskPolitikk.no: «Mye drukner i strømmen av mer eller mindre reelle nyhetssaker fra Det hvite hus om dagen. Trumps kvinnesyn dominerte dagsorden i mye av valgkampen, men er nå så godt som forduftet. Har vi tilgitt og gått videre, eller bare glemt?» Les mer.

Morgenkaffen brygges av redaksjonen og serveres hver morgen, fra mandag til fredag. Trykk her for å abonnere. Vi anbefaler også et abonnement på AMPOLCAST – Norges største, beste og eneste podkast om amerikansk politikk.

Utdannet statsviter og jobber på Universitetet i Oslo. Skribent i Minerva og praktikant for AmerikanskPolitikk.no våren 2017.

Ingen kommentarer