DAGSREVYEN (12.09.2016): Vårin Alme om helsespekulasjonene rundt Hillary Clinton

Da en video av Hillary Clinton som besvimte ble offentliggjort, og det midt i valgkampen, skapte det store bølger i den amerikanske politiske debatten. Vårin Alme stilte i Dagsrevyen for å kommentere saken.

Innslaget kan du se her.

Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en partinøytral, balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

Ingen kommentarer