Demokratene avholder nominasjonsvalg i Alaska, Hawaii og Washington i dag.

Litt over 3,5% av den totale demokratiske delegatmassen skal velges på dagens partimøter. Som alltid er det en 15% sperregrense og delegatene fordeles proporsjonalt til alle kandidater som kommer over denne.

Linker til opptellingen hos Associated Press finnes nedenfor. Disse blir aktive i løpet av dagen.

ALASKA

(Foto: Wikipedia)
Bernie bør ta Alaska. (Foto: Wikipedia)

Valgmøter rundt om i de 40 distriktene i det lokale Representantenes hus, skal velge utsendinger til delstatsårsmøtet i mai, som igjen velger de 16 fysiske delegatene til landsmøtet.

Disse velges proporsjonalt, så fordelingen av delegater skal noenlunde gjenspeile stemmegivningen i de 40 valgkretsene.

Valgmøtene begynner kl. 19:00, norsk tid og du kan følge opptellingen her.

Alaska er en forholdsvis hvit delstat og ser fordelaktig ut for Bernie Sanders, men de innfødte utgjør faktisk 15% av velgerne og dermed enda flere blant demokratene. De kommer nok til å støtte Hillary Clinton, men det er neppe mange nok av dem til å utligne den kjempeseieren Sanders vil få blant de hvite velgerne i Alaska.

HAWAII

(Foto: Wikipedia)
Hillary skal ta Hawaii. (Foto: Wikipedia)

Her skal det velges 25 bundne delegater; 8 fra hvert av de 2 kongressdistriktene og 9 basert på resultatet i hele delstaten. Valgmøtene begynner ved midnatt, norsk tid og du kan følge opptellingen her.

Hawaii er den minst ‘hvite’ delstaten i hele USA, så Hillary Clinton kommer trolig til å vinne her, men usikkerhetsmomentene er at det finnes null målinger og at Hawaii i bunn og grunn er forskjellig fra alle fastlandsstatene.

WASHINGTON

(Foto: Wikipedia)
Guvernør Jay Inslee støtter Clinton. (Foto: Wikipedia)

Her skal det velges hele 101 bundne delegater; 67 fra de 10 kongressdistriktene (4-12 fra hvert) og 34 basert på resultatet i hele delstaten. Valgmøtene begynner kl. 18:00, norsk tid og du kan følge opptellingen her.

Washington er en ganske hvit delstat, og med en høy andel urbane, godt utdannede demokrater. I tillegg tillater delstaten at uavhengige velgere registrerer seg som demokrater på valgdagen, noe Bernie har tjent grovt på i andre stater med samme ordning. Seattle-området er blant de mest venstrevridde i hele USA og han vil utvilsomt gjøre det skarpt der.

Clinton vil trolig ta brorparten av de asiatiske stemmene, som er noe mer konservative enn de hvite, men de skal ikke utgjøre mange nok til at hun slår Sanders i Washington. Han tar trolig over 60% av stemmene her.

Ingen kommentarer