Hillary Clinton under en avskjedsmarkering i Det amerikanske utenriksdepartementet i 2013.
Hillary Clinton under en avskjedsmarkering i Det amerikanske utenriksdepartementet i 2013.

Natt til tirsdag kl. 03.00 norsk tid publiserte New York Times en artikkel om at Hillary Clinton tilsynelatende har brutt føderale regler som utenriksminister vedrørende bruk av en privat e-postkonto i tjenestesammenheng. NTB har en interessant vinkling.

NTB publiserte en nyhetsmelding om saken kl. 10.48, og forklarer saken slik:

«Clinton hadde ikke noen offisiell epostkonto da hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. Derfor brukte hun sin private konto også i jobbsammenheng, og det kan ha vært et brudd på bestemmelsene om at all offisiell kommunikasjon skal kunne bevares for ettertiden, skriver New York Times.»

Her har NTB misforstått litt: De gir inntrykk av at Clinton ikke hadde en offisiell konto, og at hun derfor brukte sin private konto i jobbsammenheng.

En lesers kommentar hos E24 viser hvordan dette skaper et feilaktig inntrykk:

«Oversikt av departementet å ikke utstyre henne med en offentig epost konto.»

New York Times gjør det derimot veldig tydelig at Clinton ikke brukte en offisiell konto nettopp fordi hun valgte å bruke en privat konto.

Washington Post påpeker at Clinton brukte en e-postadresse med domenenavnet clintonemail.com – og at dette domenenavnet ble registrert samme dag som Clinton var i nominasjonshøring for jobben som utenriksminister den 13. januar 2009.

Amerikansk presse er tydelig på at Clinton gjorde dette med overlegg, mens NTB gir inntrykk av at Clinton var nødt til å gjøre dette fordi hun ikke hadde blitt utstyrt med en offisiell konto.

AmerikanskPolitikk.no skrev om epostsaken i dag tidlig.


10. mars: Ny NTB-sak

Tirsdag 10. mars kl. 20.21 kommer NTB med en ny melding om Clintons e-poster.

Overskriften lyder: «Clinton: – Ingen eposter er slettet».

På pressekonferansen saken er basert på, innrømmer derimot Clinton det stikk motsatte, at hun har latt være å ta vare på tusenvis av e-poster.

Kristoffer Rønneberg i Aftenposten skriver 11. mars på side 11 i morgenutgaven: «Clinton sa også at hun hadde slettet tusenvis av private eposter.»

NTB nevner ikke dette i saken sin og forteller aldri hvilke e-poster det er snakk om.

Kl. 21.26 samme kveld sender NTB ut en ny melding med følgende presisering:

«Avviser sletting
Clinton hevdet ingen jobbeposter er slettet, men fortalte at om lag 30.000 private eposter er slettet fra kontoen – noe som trolig vil høste kritikk fra republikansk hold. »

Dessverre er det mange medier som ikke får med seg denne presiseringen.

TV 2 og Dagbladet bruker den opprinnelige saken, sammen med noen lokalaviser. NRK lager aldri noen oppdatering med rettelsen.