Laborers' International Union of North America demonstrerer for Keystone XL
Tilhengerne av Keystone XL finnes i begge partier, selv om støtten er størst hos republikanerne.

President Obama la nylig ned veto mot et lovforslag for 3. gang i sin karriere: Kongressens vedtak om å tillate byggingen av oljerørledningen Keystone XL. I den norske dekningen av saken får man inntrykk av at det bare er republikanere som støtter Keystone.

Faktasjekk-logo-litenNTB skriver: «Til tross for flertallet i Senatet mangler Republikanerne fire stemmer for å sette presidentens veto til side.»

9 av 43 demokrater tilstede i Senatet stemte for; i Huset stemte 29 av 180 demokratiske representanter tilstede for.

I følge Politico trengs det 4 ekstra stemmer (67 totalt) i Senatet og ca. 20 i Huset for å overkjøre Obamas veto.

Senatet vedtok loven 62–36 (uten senator Marco Rubio tilstede, som var på bokturné i New Hampshire) og Huset vedtok den 270–152.

Hvem støtter Keystone utenfor Kongressen?

I flere saker henvises det til at «republikanerne i Kongressen mener rørledningen vil gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i USA». Det nevnes ikke noen andre som har lignende synspunkter.

Derimot nevner NRK andre motstandere enn Obama (og demokratene): «Byggeplanene har også møtt massiv motstand fra naturvernere og farmere.»

Blant de faktiske støttespillerne av prosjektet finner man:

 

Hva med her hjemme? Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener at prosjektet er en «no-brainer».

Uansett hva man måtte mene om oljerørledningen, så finnes det tverrpolitisk støtte for Keystone XL i og utenfor Kongressen i USA. Den norske dekningen kan fort gi inntrykk av det motsatte.

Det betyr ikke at støtten er stor nok til å overkjøre Obamas veto, noe du leser mer om i fredagens utgave av Morgenkaffen.