Innholdet på AmerikanskPolitikk.no er og forblir gratis, men det kommer til å koste å levere en bred dekning fra USA i 2016. Vi trenger din hjelp.

Vi legger ned mye tid og krefter på å tilby deg en så god og bred dekning som mulig her på AmerikanskPolitikk.no. Vi er lidenskapelig opptatt av feltet vi dekker — noen vil si på kanten til det sykelige — og vi ønsker å produsere innhold som står i stil til denne interessen.

I 2016 kommer dekningen av presidentvalget til å tapetsere norske medier. Vi har som ambisjon å levere den beste norske dekningen: partinøytral, balansert og faktabasert. I tillegg til dekningen fra Oslo skal vi dekke det amerikanske valgkampsirkuset fra stat til stat i USA. Det kommer til å koste penger.

Alle monner drar, enten det er snakk om penger til en kopp kaffe, et motellopphold eller en donasjon som muliggjør en reportasjereise.

Engangsbeløp

Ved å trykke på «Doner»-knappen nedenfor kan du donere et valgfritt beløp til AmerikanskPolitikk.no via PayPal: 

Løpende abonnement

Du kan også bidra med et fast månedlig beløp via PayPal. Du kan avslutte abonnementet når som helst.


Velg ditt abonnement


Andre bidragsmåter

Du kan også benytte kontonummer 9723.23.85190 eller sende penger via Vipps: Bruk da telefonnummer 45667784 og merk betalingen ampol.

Dersom du ønsker at dine bidrag skal fremheves på nettsiden med navn, firmanavn eller lignende, så er det bare å ta kontakt.

Ingen kommentarer