Wuerker-apathe
 
Politicos Matt Wuerkers kommentar til Obama-administrasjonens manglende deltakelse i den massive demonstrasjonen i Paris. Bakgrunn i dagens utgave av Morgenkaffen.