Foto: Gage Skidmore
Foto: Gage Skidmore

WASHINGTON, D.C.: Senator Rand Paul (R-Kentucky) konstaterer at hans utenrikspolitikk ikke er isolasjonistisk i en artikkel i Time. ”If I had been in President Obama’s shoes” lyder starten på kronikken, som er nok et signal om Pauls 2016 ambisjoner.

Paul fastslår at han ville handlet ”sterkere og mer besluttsomt” enn Obama i møte med trusselen fra ISIL. Mer intensiverte luftangrep og bevæpning av den kurdiske minoriteten er blant Pauls forslag.

Senatoren slår dermed tilbake mot kritikerne fra både venstre og høyre som har stemplet ham som isolasjonist i sin tilnærming til amerikansk militærinnblanding, i for eksempel i Libya og Syria.

I kronikken henvender Paul seg til ”noen synsere” som kanskje vil bli overrasket over hans vilje til å ”ødelegge” ISIL militært. Paul presiserer at han aldri har vært isolasjonistisk, men at han derimot betrakter krig i et ”realistisk og konstitusjonelt” perspektiv.

”Noen synsere” inkluderer sentrale personer i Pauls eget parti. Dick Cheney, visepresident under Bush og en av arkitektene bak Irak-krigen, og Texas-guvernør Rick Perry har begge kritisert Paul for å ha en isolasjonistisk utenrikspolitikk.

”Jeg betrakter fortsatt krig som siste utvei. Men jeg følger Reagans idé om at intet land skal forveksle USAs motvilje mot krig med en mangel på besluttsomhet”, skriver Paul.

Han gjentar dermed det samme budskapet som han nylig kom med i en uttalelse til Associated Press.

”Hvis jeg var president ville jeg innkalt til en felles sesjon i Kongressen. Jeg ville lagt frem begrunnelsen for hvorfor ISIS er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, og jeg ville søkt om Kongressens fullmakt til å ødelegge ISIS militært,” sa Paul til AP.

Utenrikspolitisk rollebytte bekymrer venstresiden

Tidligere denne måneden anklaget Democratic National Comittee (DNC) Paul for å drive med ”blame America” retorikk, og for å forkynne en isolasjonistisk politikk som vil være skadende for USA.

Den fremtredende kritikken mot Pauls utenrikspolitikk fra demokratene kan tyde på at venstresiden er nervøse for Pauls mulige kapasitet i det kommende presidentvalget.

Flere kommentatorer har påpekt Pauls potensielet til å tiltrekke seg unge og andre utypiske republikanske velgergrupper på grunn av sin vilje til å tenke annerledes enn øvrige Republikanske politikere.

Du kan lese mer om Paul og hans 2016-ambisjoner i Politico Magazines ”The Politico 50” liste, der han presenteres som den mest interessante aktøren i Washington om dagen.