ObamaRice
President Obama i samtale med Susan Rice, hans nasjonale sikkerhetsrådgiver. Foto: Pete Souza.

WASHINGTON, D.C.: I går var det president Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver sin tur for å argumentere for en militæraksjon mot Syria. Kort tid senere kom Russland på banen med et forslag som har gitt debatten et nytt moment. 

Tonen var seriøs i det en noe forsinket Rice inntok podiet hos New America Foundation i Washington, D.C. mandag formiddag. I nesten 40 minutter argumenterte Rice for nødvendigheten av president Obamas forslag om en militæraksjon mot Syria.

Talen var sterkt patos-preget. Rice beskrev i detalj bildene av ofrene etter angrepet og forklarte grundig hva kjemiske våpen gjør med menneskekroppen. Hun dro også inn sine egne barn, og oppfordret tilhørerne om å se for seg sine egne kjære bli utsatt for det samme.

Spørsmål om nasjonal så vel som global sikkerhet

I tillegg til hensynet til den syriske befolkningen, trakk Rice fram ivaretakelsen av USAs nasjonale sikkerhet som en av de viktigste årsakene til at et militært inngrep i Syria er nødvendig.

Hennes hovedargument for at USA bør gripe inn er at dersom det internasjonale samfunnet ikke sanksjonerer bruken av kjemiske våpen i dag, vil risikoen for nye angrep øke. Videre påpekte hun at det internasjonale samfunnet er pliktig å svare på bruk av kjemiske våpen, for å hindre at bruken setter presedens for fremtiden.

I følge Rice er altså angrep eller ikke-angrep et spørsmål om både global og nasjonal sikkerhet. Og en militæraksjon uten FN-mandat er siste utvei, i Obama-administrasjonens perspektiv.

Eller?

Kort tid etter at Rice forlot talerstolen kom det rapporter om et diplomatisk løsningsforlsag fra russisk side.

Russland foreslår å slippe internasjonale våpeninspektører til i Syria, for å eventuelt å legge landets kjemiske våpen under internasjonal kontroll.

Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, oppfordrer Syriske myndigheter til å la internasjonale inspektører undersøke og eventuelt ødelegge syriske kjemiske våpen, dersom det kan hindre et amerikansk angrep.

Obama-administrasjonen sier at forslaget vil bli seriøst vurdert, men at det må diskuteres videre med russiske myndigheter.

President Obama holder en tv-tale til nasjonen i kveld klokken 9.00 PM eastern, klokken 03.00 natt til onsdag norsk tid. Vi oppsummerer talen i onsdagsutgaven av Morgenkaffen. Abonnerer du?