Et begrep som ble kjent etter at South Carolina-guvernør Mark San­ford (R) for­svant spor­løst i 2009. Hans egne med­ar­bei­dere visste ikke hvor han hadde tatt veien. Guver­nøren hevdet han hadde vært på fjelltur i Appalachia.

San­ford ble der­etter obser­vert på en fly­plass, og det ble avslørt at han i stedet hadde truffet en els­ker­inne i Argentina.

I ettertid har begrepet «hiking the Appalachian trail» blitt brukt om utro poli­ti­kere/politikere som har en affære. San­ford ber nå om til­gi­velse, og søker poli­tisk come­back:

httpv://youtu.be/dshklvQKxYE

Saken er hentet fra torsdagens utgave av Morgenkaffen.