Det var en grasrotkampanje som fikk Barack Obama valgt, vil en Super PAC få presidenten gjenvalgt? 

En Political Action Commitee (PAC) er en organisasjon som gjennomfører en kampanje enten for eller mot en politisk kandidat, politisk sak eller politisk lovgivning. Mellomvalget i 2010 markerte evolusjonen av en ny PAC, som fikk navnet Super PAC. Fremveksten skyldes Citizens United v. Federal Election Commission, en høyesterettsdom fra 2010. Kjennelsen gjorde at fagforeninger, organisasjoner og selskaper kan gi ubegrenset med økonomisk støtte til en PAC. På mange måter hevdet kjennelsen at penger er ytringsfrihet og dommen banet vei for det vi i dag kjenner som Super PACs.

Fremveksten av Super PACs har blitt tydelig under nominasjonsvalget for Det republikanske partiet, og ingen kandidat har hatt mer nytte av en Super PAC enn Mitt Romney. Restore Our Future, som er en Romney-affiliert Super PAC, har brukt titalls millioner dollar og har teppebombet flere stater med negativ TV-reklame rettet mot andre presidentkandidater. Newt Gingrich har særlig fått gjennomgå, ikke én, men to ganger. Første gang før caucusvalget i Iowa, og andre gang før primærvalget i Florida, selv om de negative reklamene også har blitt vist i andre stater. Resultatet ble det samme begge gangene: Newt Gingrichs oppslutning raste og Mitt Romneys oppslutning økte.

Inntil nylig har president Obama vært svært kritisk og brukt sterke ord som at Super PACs utgjør en fare for det amerikanske demokratiet, men nylig skiftet presidenten mening, en såkalt flip-flop, som er betegnelsen som brukes i amerikansk politikk. Obama-kampanjen hevdet at presidenten fortsatt er motstander av Super PACs, men at alle må kjempe med samme virkemidler på den politiske slagmarken.

Super flip-floppen fra president Obama vil gi kampanjen, som allerede har samlet inn flere hundre millioner kroner, mer økonomisk støtte og øke sjansene for gjenvalg. Hollywoold-eliten vil gi millioner av dollar til Super PACene som støtter den sittende presidenten, og komikeren og aktivisten Bill Maher gav nylig 1 milion dollar til Super PACen Priorities USA, Obama-leirens versjon av Romneys Restore Our Future.

Uansett hvilken holdning man har til Super PACs, så er de nå en realitet i amerikansk politikk. Man vinner ikke valg uten penger. Man blir aldri valgt til Kongressen eller som verdens mektigste person hvis man ikke har samlet inn store summer. Akkurat slik det har hjulpet Mitt Romney til en klar ledelse i den republikanske nominasjonskampen, vil det hjelpe president Obama i kampen om Det hvite hus. Super flip-floppen er politisk kynisme til ytterpunktet og det blir mer og mer klart at president Obama vil gjøre alt for å bli gjenvalgt for en andre periode. Det minner mest om politikeren Bill Clinton og ikke idealisten Jimmy Carter. Førstnevnte vant gjenvalg klart i 1996 mot Bob Dole, sistnevnte tapte gjenvalg klart mot Ronald Reagan i 1980.